Числото 10 като символ

Числото 10 като символ

Числото 10 като символ… никак не е случайно, особено за преходното ни съвремие. Преди да продължите да четете, напишете спонтанно/интуитивно имената на 10 човека от вашето обкръжение, които обичате наистина от сърце… На първия пожелайте да отвори сърцето си и за...
Окултна символика на числата

Окултна символика на числата

Първото число, което ние научаваме в своя живот е едното, защото всяка вещ в материалния свят, както и всяко друго нещо от невеществения свят, което назоваваме, или мислим за него, е в същност „едно”. Един човек, един плод, един Бог, „едно нещо”. Едното –...
Символика на числата и числото 6

Символика на числата и числото 6

Числото шест е число, което е съставено от две тройки. Геометрично, то се представя от два триъгълника, които се вплитат така, че единият им връх е насочен надолу, а другият – нагоре. Така сдружени, те образуват древния кабалистичен знак, наречен сектаграма. В числото...
Символика на числата и числото 9

Символика на числата и числото 9

Числото девет е последното число – знак в редицата на първоначалните числа. То е магическо число и е обратното на шест. При шестте ние имахме семе, посадено в земята, а сега семето е извадило свето съдържание, обработило го е и е дало плод. Деветорката е втората...
Символика на числата и числото 8

Символика на числата и числото 8

Числото осем, е третата степен на числото две. То представя една по-висша степен на ония неща, които символизуват двойката. Арабският му знак е като знака на безкрайността. Две нули, долепени една до друга, или два конуса, върховете на които се докосват, е символ на...
Символика на числата и числото 7

Символика на числата и числото 7

Числото седем е познато като свещено число между числата. В древно – индуските сказания за светя и хората, в кабалата, в религиозната философия на всички времена, това число е било символ на съвършенството. Ако, числото три е първият образ и първият символ на...
Don`t copy text!