ТЪМНАТА СТРАНА ОТ ПОЗИЦИЯТА НА НУЛЕВАТА ТОЧКА

ТЪМНАТА СТРАНА ОТ ПОЗИЦИЯТА НА НУЛЕВАТА ТОЧКА

Нулевата точка по същество е равновесието, което сте постигнали. Осъзнали сте дуалността, наясно сте с нея, знаете и сте приели съществуването на тъмната страна, но тя не ви занимава вече, не ви вълнува, по какъвто и да е начин, нито ви плаши. Само я отбелязвате като...
За осъзнатото родителство

За осъзнатото родителство

Една от основните характеристики на Ин е „среда“. Всичко, което се случва във физическата и нефизическата вселена, се случва вътре (навярно по тази причина на английски е останала тази архетипна зависимост – „in“ (Ин) означава най-често „в“/„вътре“/„в рамките на“). В...
ДУХ, ДУША, СЪЗНАНИЕ – ТРИЕДИНСТВО В СИНХРОН

ДУХ, ДУША, СЪЗНАНИЕ – ТРИЕДИНСТВО В СИНХРОН

Духът е навсякъде, той обгръща всичко и всичко има връзка с Духа. Той е онова поле, което държи творението цяло, което изгражда връзките между частите. Той съдържа в себе си всички възможни потенциали и перспективи. В него няма полярности, нито етикети, а всяко...
За очакванията от другия в една връзка

За очакванията от другия в една връзка

Смахнато е да изберете един човек и да искате от него да съответства на вашите предпочитания, вместо да изложите предпочитанията си във Вибрационната си реалност и да позволите на Закона за привличането да ви донесе всичко заедно, и тогава да оберете плодовете от...
Защо хиндуистите използват ароматни пръчици при почитането на боговете?

Защо хиндуистите използват ароматни пръчици при почитането на боговете?

Още от древни времена, при религиозните си ритуали, свързани с преклонението пред боговете, хиндуистите използвали ароматни пръчици. Този обичай се запазил и до днес. Значението му се обяснява с това, че в миналото аромати като тамян, санадалово масло и мирта били...