Няколко съвета за по-добър живот, които УЖ знаем

Няколко съвета за по-добър живот, които УЖ знаем

Има голяма разлика между това да знаеш нещо теоретично и реално да живееш според принципите на това знание. Да си припомним и обобщим, някои общоизвестни истини, които биха могли да подобрят и осветлят житейския ни път, ако случайно решим да приложим някоя от тях...
ЗА МОНАДИТЕ

ЗА МОНАДИТЕ

Монадите са структурни единици в Цялото. Те са проектите на Върховния Абсолют – шаблони, по които се създава всичко в Битието. Като първоначален проект са съвършени – напълно хармонични и балансирани, като създателя си. Например, човечеството на Земята е произлязло от...
Паневритмията – връзка с Бога

Паневритмията – връзка с Бога

Паневритмията е динамична, колективна медитация. Тя е съвместно, колективно преживяване. Участниците обединяват своите духовни усилия, за да може всеки да проникне в царството на живата природа, в царството на Духа. Човек вече държи сметка не само за себе си, а за...
Живот след смъртта на физическото тяло

Живот след смъртта на физическото тяло

Развитието на човека се извършва в три велики свята, които Учителят Петър Дънов нарича физически, духовен и умствен / Божествен /. Ние имаме една бледа представа само за физическия свят, а за другите два свята имаме много смътна представа. Човек живее едновременно и в...
Идеята за смисъла на живота в религиозните послания

Идеята за смисъла на живота в религиозните послания

На пръв поглед Вселената, животът и разумът съществуват благодарение на някакво чудо. Законите и фактите около нас като че ли действат по един изумително целесъобразен начин. Още Лайбниц оповестява идеята, че нашият свят е възможно най-добрият от всички светове. Това...
Законът за емоционалния избор

Законът за емоционалния избор

Законът за емоционалният избор открито се противопоставя на традиционните съвети и на психотерапията; той твърди, че не е необходимо да разберем произхода на негативните си мисловни модели или на тяхната обусловеност в най-ранното ни детство. Законът за емоционалният...
Don`t copy text!