ЗА АСКЕЗИТЕ/ОБЕТИТЕ ПОСВЕТЕНИ НА РОДА НИ

ЗА АСКЕЗИТЕ/ОБЕТИТЕ ПОСВЕТЕНИ НА РОДА НИ

Обвързаността с миналото на нашите предци(майки и бащи, братя и сестри, баби и дядовци, лели и чичовци) е нещо, което играе важна роля в живота ни. То определя модели на поведение, подсъзнателни нагласи и се характеризира с повтаряемост в поколенията. В родовата...
Бхутадамара мудра като жест на защита

Бхутадамара мудра като жест на защита

Какво представляват мудрите? Думата „Мудра“ означава „знак“ или „печат“. Едно от първите споменавания се отнася до каноничните санскритски текстове. В религии като будизма и индуизма майсторите активно използват мудрите(пози на...
Don`t copy text!