Правилото на трите сигнала

Правилото на трите сигнала

Правилото на трите сигнала се изразява в проверка на различни нива. Ако не сте поели по пътя, който ви е предначертан, Вселената се опитва да ви предупреди за това с помощта на 3 сигнала: Първият сигнал – слаб и незначителен. Проблемът е малък. Първият сигнал...
НУМЕРОЛОГИЯ НА ПАРИТЕ И ЦИФРИТЕ

НУМЕРОЛОГИЯ НА ПАРИТЕ И ЦИФРИТЕ

„Според доходите са разходите”- разумно отбелязват някои. „Според разходите са доходите” – смело заявяват други. От гледна точка на магията на живота и първите, и вторите са прави, всеки по своему. Парите привличат още пари и поговорката – „Пари при пари ходят” е...
Don`t copy text!