Четири действия до ТАЙНАТА на успеха по Вадим Зеланд

Четири действия до ТАЙНАТА на успеха по Вадим Зеланд

Първо действие: СЪБУЖДАНЕ! Когато сте се родили в този живот, това е било ново събуждане след редица минали въплъщения – сънища на реалността. От момента на появяването ви в света сте притежавали чудни способности. Умеели сте да чувате шепота на утринните...
„Безсмъртен”…?!

„Безсмъртен”…?!

За всеки от нас смисълът на това определение е различен. Разликата в разбирането при всеки конкретен човек идва от едно нещо – от степента, до която си позволява да потърси този смисъл в себе си. До къде ще си позволи да стигне в онова „Познай Себе си и ще познаеш...
Don`t copy text!