Животът никога не прави грешки, дори когато изглежда като …грешка

Животът никога не прави грешки, дори когато изглежда като …грешка

Оставете хората да минават през каквото трябва да минат в момента! Те са уморени и искат да си починат. Изтощени са от борбата, от претенцията и от лъжите, от задължението да държат всичко под контрол и да задържат всичко заедно, и да поддържат всичко високо, и големи...
Хората, които променят света

Хората, които променят света

Един ден млада жена, отчаяна и обезверена от живота, споделила със своя баща тревогите си: – Тате, уморих се, животът ми е тежък, срещам трудности, имам сериозни проблеми, през цялото време плувам срещу течението и вече нямам сили… Какво да правя? Вместо...
За допирните точки при тангото и връзките ни…

За допирните точки при тангото и връзките ни…

Ако не разбирате какво означава да танцувате танго, ако не разберете смисъла му, можете да правите стъпките, но никога няма да танцувате танго. Тангото е танц на двойката, обединена в прегръдка, която означава подкрепа, а не натиск. Да прегърнеш — означава да дадеш с...
Картинен тест, разкриващ вашия скрит талант скътан в дълбините на съзнанието

Картинен тест, разкриващ вашия скрит талант скътан в дълбините на съзнанието

Представете си чисто синьо небе без нито едно облаче. Само мисълта за това би трябвало малко да поправи настроението ви. Синият цвят притежава способността да успокоява душата. Дори ако просто си представите някаква картина в светлосиньо, вие ще почувствате, че пулсът...
Едното може да бъде Много и Многото да е Едно

Едното може да бъде Много и Многото да е Едно

Еврейската мистична система Кабала дава модел, който може да ни помогне да разберем по-добре как Едното може да бъде Много и Многото да е Едно. Този модел, наречен Дървото на Живота, е глиф, който картографира невидимите селения на Божественото и проявената Вселена....