Числото осем, е третата степен на числото две. То представя една по-висша степен на ония неща, които символизуват двойката. Арабският му знак е като знака на безкрайността. Две нули, долепени една до друга, или два конуса, върховете на които се докосват, е символ на преминаване от една реалност в друга. Символ на земната и физичната смърт, числото осем е съставено от две четворки, т. е. от две действителности – два дома, две реалности. Осмият знак от колелото на Зодиака е Скорпион – знакът на смъртта. Осем, това е числото на силните, които живеят съзнателно, както в видимия веществен, така и в невидимия свят. То е число на посветените в мистериите на живота и смъртта. Осем е мистичен знак и число, което управлява и тайната на пола.

Едно геометрично тяло, наречено октаедър е съставено от две еднакви четиристенни пирамиди, които са допрени една в друга със своите основи. Това са два свята, сдружени един до друг, взаимнопроникваши се, без да осъзнават своята отделност така както става в действителност. И в живота, световете се взаимнопроникват и ние трудно можем да отделим това, което принадлежи на материята, от това, което принадлежи на духа. Когато този октаедър се раздели при основите и върховете се допрат един до друг, тогава световете се разделят и „Кесаровото остава Кесарю, а Божието Богу”. Тогава преминаването от единия в другия свят става през „тясната врата” на смъртта, като тука под смърт ние разбираме напускане на една действителност и преминаване в друга.

Из “Слънце след буря”, Есета

Георги Томалевски

……………………………

Още от качествата на 8-цата: Най-ориентираното към резултата число. Девиз: Разсъдливост! Тук човека борави с формата и материята и заради нейната плътност може да изгуби духовното значение, което е открил в седмицата. Тук е заложен закона за преобразуването, за материализацията. С осмицата започва освобождаването, но тя все още не е свободата на 9-ката.

Като Път на живота/Лична вибрация: Вие здраво сте стъпили на земята и притежавате самоконтрол. Имате сложна и богата душевност и много знания. Колкото повече трудности имате, толкова повече хъс за живот придобивате. Понякога сте твърде предпазливи. Удоволствие е човек да Ви има за приятел. И недай Боже, да Ви има за враг! Помните като слон и може да сте много отмъстителни. Умеете да носите отговорност. Бавно, но сигурно въривте към целта си. Под влияние на числото 8, Вие смело понасяте стресовите ситуации. Достойни, авторитетни, приличате на голямо и силно дърво, с дълбоки корени, което е оцелявало и ще оцелява в бурите. Играете важна роля в живота на хората около Вас.

Като Лична година 8: Това е най-материалната година от целия 9 годишен цикъл. Добре е да сте действени, волеви, смели и предприемчиви. Да се уреждат старите сметки, да се изгладят проблемите. Да се проявява самодисциплина, ако искате да стигнете до успех. Кръговрат от събития, пари, както и наследства. Число 8 усилва всичко, до което се докосва. Ако живеете в съзвучие с душевните си  желания, възможностите пред вас ще нарастват. Но ако ли пък не, тогава все по-ярко ще виждате дисхармонията на това, което всъщност, сте и което искате да бъдете и  ясно ще усетите негатива на 8.

Don`t copy text!