Пет – това е, следователно, числото на човека, който ходи. Двата крака, двете ръце и главата образуват пентаграмата, или както я наричат още, петолъчната звезда. Символ на еволюцията на човека от нашата пета раса (тука думата раса е употребена не в биологичния смисъл, а като епоха в развитието на човешкия род) е тая петолъчна звезда.

Човек, засега, е изработил пет възприятия. Те са пътищата, по които външният свят докосва душата на човека и чрез които ние идваме в досег с живота, вън от нас. Макар развити и усъвършенствувани още само в известни граници, тия пет входове до нашето съзнание характеризират днешния човек. Числото пет е число на свободата. То изразява освободения човек, слязъл от кръста и поел пътя, показан му от преминалите страдания. Някои духовни общества и ордени, които проумяват смисъла и значението на числата, както и техните геометрични символи, приемат за свой знак петолъчната звезда (пентаграмата). За съответствието между възприятията на човека и петте върхове на пентаграмата са знаели и някои средновековни тайноведци, защото Гьоте, който се запознал в младини с някои мистици като Спиноза, говори някъде във „Фауст” за пентаграмата. А знае се, „Фауст” е една символика, която е узряла в творческото съзнание на големия немски поет, едва когато той е бил запознат с нещо от наследието на средновековното тайноведство.

Из “Слънце след буря”, Есета

Георги Томалевски

…………………………………..

Още от качествата на 5-цата: Най-динамичното число. Девиз: Прогрес! Стремеж да разберем какво има извън квадрата. Петте стихии – дърво, огън, земя, метал и вода. Разтворената длан. Известния на всички канон на Леонардо да Винчи(човешка фигура разположена в петолъчна звезда). Пентаграма има достатъчно вътрешни връзки, които дават вътрешна динамика и живот. От друга страна устойчивост, чрез която се проявява външна активност и разширение, разпространение. Числото пет се свързва с планетата ЮПИТЕР – славата, дълготрайните пътувания, общителността, милосърдието, политическата власт.

Като Път на живота/Лична вибрация: Ако сте родени с вибрацията на 5, то Вие сте известни с променливия си характер. Днес сте като добро и мило кученце, а утре сте като разярен тигър. Никога няма да остареете. Като вечно зелено и младо дърво сте. Имате пъргав ум, бърза реакция и директно казвате истината в очите. Трудно могат да Ви сломят. Имате силно развита интуиция и интелект.Обичате вълшебствата, приказките, тайнствата на природата. Чувството Ви за хумор е пословично. Когато решите, ставате твърдоглави и се застопорявате на едно място. Понякога инатът Ви е по-голям и от на магаре. Въодушевявате се от новите идеи и пътуванията. Ако Ви предизвикат, може да разрушите всичко около себе си.

Като Лична година 5-ца: година с голямо движение, промени от всякакъв вид, пътувания. Повишено общуване, много хора влизат и излизат от живота. Създаване на нови контакти. Известно усещане на нестабилност. Стремеж към свобода, независимост, самостоятелност. Парите придобиват нова светлина, дори започват да идват повече, ако имаме правилна нагласа към изобилието. Възможнжст животът ви да бъде радикално ремонтиран.

Don`t copy text!