Питагор прави много интересна матрица на базата на математически изчисления комбинирани с още по-древни познания на друиди, египтяни, финикийци и други, свързани с изучаването на човешката природа. Тази матрица представлява квадрат с 9 разделения. Анализа по системата на Питагор представлява сумиране на числата от датата ви на раждане, а получените стойности се разпределят в девет квадрата.

1   4   7
2   5   8
3   6   9

Питагор е древногръцки математик и философ. Всички данни около неговото съществуване са граничещи с легенда. Роден е около 570 г. пр. Хр. на остров Самос, Гърция. Основател е на религиозно- философската школа на питагорейците. Самото име на древния философ означава онзи, който убеждава площада или убеждава тълпата. Когато навършва 18-тата си година напуска родния Самос и отива в Египет. Там прекарва 22 години от живота си, като през това време усвоява в детайли геометрията и астрономията. Интересите му не спират дотам – той се интересува и усъвършенства в области като метафизика, математика, и педагогика. Научава се да свири на лира, пише поезия и рецитира Омир. Питагор се установява в Кротон. Там разпростира своето учение и събира много привърженици и последователи. Основава своята религиозна школа, крепяща се на строгата дисциплина и непоклатимия морал. Достъпът до школата бил много труден, а самата тя била обгърната в мистерии. Изисквал се е обет за мълчание, както и спазването на безбрачие. Имало строги правила по отношение на хранене и хигиената. Целта на посветените била пречистване на душата преди прераждането й. Като цяло учението на Питагор се състои в две части – научен подход към познанието на света и религиозно-мистичен такъв. В онези години той се явява като новатор, интересуващ се главно от закономерностите в развитието на света, както и цифровото тълкуване на Вселената. Най-значимото откритие на Питагор е известната теорема, според която сборът от квадратите на катетите на правоъгълния триъгълник е равен на квадрата от хипотенузата.

От интернет

Don`t copy text!