Питагор прави много интересна матрица на базата на математически изчисления комбинирани с още по-древни познания на друиди, египтяни, финикийци и други, свързани с изучаването на човешката природа. Тази матрица представлява квадрат с 9 разделения. Анализа по системата на Питагор представлява сумиране на числата от датата ви на раждане, а получените стойности се разпределят в девет квадрата.

1   4   7
2   5   8
3   6   9

Питагор е древногръцки математик и философ. Всички данни около неговото съществуване са граничещи с легенда. Роден е около 570 г. пр. Хр. на остров Самос, Гърция. Основател е на религиозно- философската школа на питагорейците. Самото име на древния философ означава „онзи, който убеждава площада или убеждава тълпата“. Когато навършва 18-тата си година напуска родния Самос и отива в Египет. Там прекарва 22 години от живота си, като през това време усвоява в детайли геометрията и астрономията. Интересите му не спират дотам – той се интересува и усъвършенства в области като метафизика, математика, и педагогика. Научава се да свири на лира, пише поезия и рецитира Омир. Питагор се установява в Кротон. Там разпростира своето учение и събира много привърженици и последователи.

Основава своята религиозна школа, крепяща се на строгата дисциплина и непоклатимия морал. Достъпът до школата бил много труден, а самата тя била обгърната в мистерии. Изисквал се е обет за мълчание, както и спазването на безбрачие. Имало строги правила по отношение на хранене и хигиената. Целта на посветените била пречистване на душата преди прераждането й.

Питагор е един от Месиите, оказвали духовна помощ на въплътените хора в страните от Средиземноморския басейн. Неговата главна заслуга пред човечеството не е в математическите му разработки, за които знаят всички ученици от горните класове, а в това, че Той тогава е създал съвършена духовна Школа, в която принципите на организацията на обучението трябва да служат за пример на всички следващи поколения от населението на нашата планета.

Учението на Питагор се състои в две части – научен подход към познанието на света и религиозно-мистичен такъв. В онези години той се явява като новатор, интересуващ се главно от закономерностите в развитието на света, както и цифровото тълкуване на Вселената. Най-значимото откритие на Питагор е известната теорема, според която сборът от квадратите на катетите на правоъгълния триъгълник е равен на квадрата от хипотенузата.

„И получилият посвещение е длъжен да свети с Огъня, Който е получил, и нова Светлина в себе си да разпалва: Светлината на Знанията и Любовта към Единната Творяща Воля – към Създателя на всичко!“  ~ Питагор

 

 

Водещите принципи, които следваме и днес
се съдържат в синтезиран вид в
ЗЛАТНИТЕ СТИХОВЕ на Питагор.
„Преди всичко почитай безсмъртните богове, съблюдавай
старшинството им съгласно закона, и верен бъди на клетвата си,
славните герои , подземните демони почитай по закона,
майка си и баща си уважавай, оказвай внимание на близките си,
с тези които превъзхождат по доблест останалите, поддържай дружба.
Старай се да бъдеш полезен на хората и следвай съветите.
Не обиждай се, доколкото можеш, на приятел за дребната грешка:
Където, както е известно, има необходимост, там има и възможност.
Всичко това така запомни. И не се отдавай на лакомия,
сънят си ограничи, научи се да обуздаваш гнева и желанието,
не върши нито сам, нито заедно с други срамни дела,
Нека –преди всичко – твой главен съдия бъде съвестта ти.
Бъди винаги, в думи и дела справедлив
и старай се никога да не се държиш безразсъдно,
запомни, че е неотменим краят за смъртните,
и че богатството ту нараства, ту намалява;
Смъртните по волята на боговете могат бъдат подложени на страдания,
ропотът си срещу съдбата смири, какъвто и да е твоят жребий,
и постарай се да си намериш утешение, ако можеш.
Помни, че честните хора са подложени на по малко несгоди.
Много хора слушат и добрите и лошите разговори,
не изпитвай сляпа вяра, но и не оставяй без внимание,
не се дразни, когато разбереш, че приемат лъжата за истина.
Това, което ти казвам, се старай винаги да изпълняваш:
Вяра да нямаш на този, чиито дела и слова са ненадеждни,
сам ти говори, което сметнеш за най-доброто.
Преди да направиш нещо помисли, за да не излезеш глупак.
Бедните доста често се държат неразумно,
ти прави само това, за което няма да съжаляваш.
Не се занимавай с неща, от които не разбираш,
изучавай това, което е нужно, и животът ти ще бъде прекрасен,
Недей да скъперничиш, когато става въпрос за здравето.
Най-важно е да съблюдаваш мярка с всичко – с храните и напитките
И в упражненията за тялото, и мярката да е дотам, че да не бъде в тежест.
Старай се да водиш живот скромен и чист.
Пази се от действия, предизвикващи завист.
Не допускай непремерени разходи, като тези с бедна душа,
но недей и да скъперничиш. Основата на всичко е мярката.
Всичко обмисляй още от начало, за да не е лош резултата.
да не се отдаваш на успокоителен сън,
без да си спомниш отново за всяко днешно дело:
В какво си се провинил? Какво можеш да свършиш?
И какво не си изпълнил?
Всичко ти да обмислиш, започвайки от началото и после
радвай се за добрите дела и укорявай се за лошите.
Така постъпвай и разбери, към какво трябва да се стремиш,
така ще намериш пътя за достигане на божествените качества.
В името на клетвата дадена ни от открилия ни четворицата,
непресъхващ източник на живота. Захващай се за работа,
след като си се помолил на боговете за нейното завършване. Помни,
така ще постигнеш знание за устройството на мирозданието на безсмъртни и смъртни,
Кое е преходно и кое неизменно,
всичко ще познаеш, доколкото е възможно, единството на природата,
ще оставиш настрана мислите пусти и скритото ще откриеш.
Ще ти стане ясно, че нещастните хора носят страдания
те самите са слепи и глухи, въпреки че им е достъпен,
пътят на съвършенството, и малко от тях знаят спасението от бедствията.
Тази нещастна участ лишава смъртните от разсъдък,
злата съдба ги блъска от място на място.
Скритият раздор, присъщ на тези хора, заедно с бедите,
ги погубват. Не ги предизвиквай, но ги избягвай, съгласявайки се.
Зевсе, отче! Наистина би ни опазил от бедствия,
ако разкриеш във всеки природното висше начало!
Ти обаче бъди твърд: божествено е потеклото на смъртните,
това им вещае, открива им всичко свещената природа.
Ако това не ти е чуждо, ще изпълниш тези заръки,
душата си ще изцелиш и от множество бедствия ще се избавиш.
За ястията, оставете тези, които указах в очищенията
и в избавление на душата, към всичко се отнасяй с размишление
и се води от чисто знание – най-добрият водач.
за да можеш, напускайки тялото, да се възнесеш в свободния ефир,
да станеш нетленен и вечен и смърт не познаващ бог.“
Източник: Георги Мишев/thracianthreskeia.com
„Школата на Питагор и космологията на числата“: ТУК
Don`t copy text!