Числото три е първото хармонично и завършено число. Три означава равновесно положение и пълнота. То е осъществяване и резултат от борбата, която става в двойката. То е плодът на двете. Бащата, майката и детето. Върху трите, като върху най-солидна основа, почива целият космос и в символичната терминология на християнството, то изразява Отец, Син и Святия Дух – Човекът, макар и същество на вечното противоречие и търсене, се състои от три елемента: разум, чувства и воля, които съответствуват на мъдрост, любов и истина. В хармонично развития човек тия три страни на неговото аз образуват един равностранен триъгълник. Всяко прекомерно намаление или увеличение на едната от тия страни влече след себе си очебийни промени в характера и строежа на човека. Биха могли да се направят комбинации на човешки прототипове, пък дори и народи и епохи, ако за сметка на една от тия три страни увеличаваме или намаляваме другите. Всеки може да си представи човек със силно развит ум и слаби, деградирани чувства. Или пък, силно развити чувства, за сметка на малки умствени и волеви прояви. Или най-после, силно волева личност, със слаба умствена и чувствена страна в своя живот. Биха могли да се направят комбинации, като оставим по две от тези страни прекомерно развити, за сметка на третата. Например, подчертани умствени способности, инициативна емоционална природа и слаба, незначителна воля за осъществяване. Всеки може да опише характера на такъв човек. От друга страна, бихме могли да имаме образец с голям ум и воля, но с беден емоционален живот – едно активно, начетено безсърдечие, каквото представя горе-долу нашата съвременност. На трето място волеви, но експанзивно емоционален тип без разумен регулатор, който да следи и канализира постъпките и да ги осмисля.

Ето, как числото „три” определя духовно човека и го дефинира върху мрежата на ония прояви, които ни показват индивида такъв, какъвто е той създаден. Числото три, взето геометрично, представя първата и най-проста равнинна фигура, върху която е постигнато равновесие. Всяко тяло, подпряно в три точки, остава в равновесие. Триъгълникът е първият затворен полигон, който крие много съществени геометрични закони и много тайни. В построяването на човешкото лице той е взел голямо участие. Ще бъде много специално, ако в настоящето изложение дадем сведения, от какви геометрични фигури се състои човешкото лице и кое лице се счита за съвършено.

Числото три е играло огромна роля в древната езотерика, в религията и религиозната философия на източните народи. Там троичността на човешката природа е изразявана със съвършено други термини, но по същина въпросът е един и същ. Числото три, без да се влага никакво суеверие или глупост, е някак близко и любимо на човека. В живота си, ние често го допущаме като крайна граница на нещо. Казваме, ако не първи път, ако не втори път, то поне трети път ще стане известна работа. В това нещо, ние подсъзнателно правим допущането, че човек три пъти ще опита трите различни същности на своето естество и най-сетне ще успее. Има много хора по света, които си обясняват всичко в живота със суеверието на другите. Вярно е, че има суеверни и че суеверието е много лошо нещо, но нека рационалистите изяснят, защо съществуват неща, които никой никога не се опитва да изясни и на които той вярва с една вътрешна, непоколебима сила?

Из “Слънце след буря”, Есета

Георги Томалевски

………………………………..

Още от качествата на 3-ката: Най-оптимистичното число. Девиз: Радост! От съединението на едно и две се ражда три – образува се триъгълник, който символизира вечността. Тройката мечтае и мечтите й стават реалност. Три се свързва с МАРС –  пазителя на светлината, радостта, щастието, детския ентусиазъм и любов към разкоша. След искрата на №1 и баланса №2 идва ред на развлеченията – №3. Тройката това е миналото, настоящето и бъдещето; майката, бащата и детето; раждането, живота и смъртта, а и добрия късмет.

Като Число Път на живота/Лична вибрация: Ако Вашето число е 3, то Вие сте като светлината, която поглъща мрака. Обичате живота и гледате на него от към добрата му страна. Вдъхновяват Ви Истината и Любовта. Вие сте вечните оптимисти. Идеалите са много важни за Вас, както и  лекотата в отношенията. Лесно можете да печелите пари, но и лесно ги харчите. Понякога сте прекалено горди, особено, ако Ви засегнат. Обожавате природата и животните. При Вас няма нищо скрито покрито. Около Вас струи екстравагантност, но и стабилност. Приличате на буен огън, който с годините става все по-силен и по-ярък.

Като Лична година 3: динамична година, с много събития, много хора, творчество, градивна и съзидателна. Подходяща е за всякакви действия, които носят растеж – бизнес, брак, създаване на деца. Разрешават се проблеми. Доза късмет. Вливане на сила. Предлага се яснота за напредък, затова действайте! Ако досега нещо ви е спирало да отприщите щенията на своя дух, да се впуснете в авантюра или приключение, да видите голямата картинка, или да зададете посока и цел накъм която искате да се движите, и която ще ви донесе разширение, то сега е момента.

Don`t copy text!