Питагор прави много интересна матрица на базата на математически изчисления комбинирани с още по-древни познания на друиди, египтяни, финикийци и други, свързани с изучаването на човешката природа. Тази матрица представлява квадрат с 9 разделения. Анализа на дадена карта представлява сумиране и редуциране на числата от датата ви на раждане, а получените стойности се разпределят в девет квадрата.
1  4  7
2  5  8
3  6  9

Числото, което представлява сбор от деня, месеца и годината на раждане, наричаме Път в живота/Лична вибрация. То показва:
посоката,целта, смисъла, на прераждането ни. Показва също дали сме интелектуални, емоционални или действени.
Освен това има значение точно към кой тип числа спада: ъглови(нечетни), ромбови(четни) или център(5).

 

Да си представим чертеж на сграда. Сигурно си ги спомняте от часовете по трудово обучение или сте виждали архитектурни чертежи. Има поглед от страни, отгоре и отпред. Три погледа защото сме в трето измерение. По същия начин, за да опишем нумерологично едно явление, можем да го видим от три гледни точки:

~ на нашите чувства – чрез ромбовите числа

~ на ума ни – ъгловите числа

~ или на действията – числото център(5)

Хората, които имат Лична вибрация ромбово(четно) число 2, 4, 6 ,8 са чувствени, чувствителни, емоционални, отразяват и начина по който човека се чувства обичан. Във всяка ситуация те се интересуват само от преживяването и смятат, че то описва цялото събитие. Защо? Защото Числото Път на живота им дава такъв поглед над света и това осмисля живота им.Четните числа са и ключ към някой кармични блокажи в характера на човека, това са недостатъци на характера, които ни самокапсулират и създават дисбаланс в личността

 

Хората, които имат за Лична вибрация ъглово число 1, 3 , 7 , 9 са мисловни, те виждат случващото се и предпочитат да разсъждават, да познават, да търсят интелектуалност. С този си поглед над живота, те често се заблуждават, че са изчерпали описанието на една ситуация. Отразяват импулса, мигновената реакция, което създава сериозно вътрешно противоречие. Принципно ъгловите числа действат към центъра(5) ако има такъв в картата и допълнително подсилват центрирането на личността навътре в себе си. При липсата на център(5), те се пренасочват едно спрямо друго и така усилват и акцентират влиянието си допълнително, което създава предпоставки за напрежение вътре в душата на човека.

 

Хората с Лична вибрация  5(център) са хора на действието, волята, факта и събитието. Те са с активно отношение към живота, ситуациите, отношенията. Те се интересуват от това дали едно нещо става или не. 5-цата показва изявен стремеж към баланс и равновесие в живота. Усещаш, че спазването на правилата те предпазва от това, за което никога няма да се досетиш сам.

 

Случка, преживяване на случката и какво става – тези три понятия представляват едно химическо уравнение. Подобно на водород плюс кислород се получава вода. Разбираме, че ако разглеждаме света от гледна точка само на кислорода, само на водорода или само на водата никога няма как да разберем цялото уравнение. Ето затова повечето хора разсъждават линейно, само от собствената си камбанария, те взимат страна – Личната им вибрация.

 

Мнозина не приемат съдбата си, просто защото я разглеждат само от гледна точка на камбанарията – тоест отгоре – единият изглед. А животът е пълнокръвен и най-малкото триизмерен.

 

 

Например, една случка десет души биха я преживяли по десет начина, а не по еднакъв. Това показва, че случването е различно от преживяването му. Преживяването извършва алхимическа реакция със случката и се получава това, което е станало. Погрешно е да се смята, че като гледаме календарните аспекти в Годишните потенциали, там има описание на това, което става. Там се указва какво се случва. Също така има посочване и кой как ще го преживее според Годишната вибрация.

 

Нумерологичния анализ на числата в Годишните, месечните и дневните влияния ни помагат да си сверим вътрешния часовник със заложеното по план. И над тях е свободната воля – какво ще направим с това, което ни е предопределено. Годишната нумерологична карта посочва онази част от задачите ни в живота, която  годината ще ни благоприятства да изпълняваме. Тази Годишна карта отразява общите рамки/тенденции на всички родени на вашата дата. Тя се съпоставя и се съотнася спрямо вашата Рождена и новата, Обща карта вече касае изцяло лично вас. Инфо за Годишните потенциали: ТУК

Автор Снежана Димитрова Анженсида

Още по темата за „Числото Път на живота като двуцифрено“: ТУК

Don`t copy text!