Числото, което представлява сбор от деня, месеца и годината на раждане, наричаме Път в живота. То показва:
посоката,целта, смисъла, на прераждането ни.Показва също дали сме интелектуални, емоционални или действени.
Освен това има значение точно към кой тип числа спада: ъглови, ромбови или център.
Да си представим чертеж на сграда. Сигурно си ги спомняте от часовете по трудово обучение или сте виждали архитектурни чертежи. Има поглед от страни, отгоре и отпред. Три погледа, защото сме в трето измерение. По същия начин, за да опишем нумерологично едно явление, можем да го видим от три гледни точки:

на нашите чувства – чрез ромбовите числа

на ума ни – ъгловите числа

или на действията – числото център

Хората, които имат ПЖ ромбово число 2, 4, ,6 ,8 са чувствени, чувствителни. Във всяка ситуация те се интересуват само от преживяването и смятат, че описва цялото събитие. Защо? Защото ПЖ им дава такъв поглед над света и това осмисля живота им.
Хората, които имат за ПЖ ъглово число 1, 3 , 7 , 9 са мисловни, те виждат случващото се и предпочитат да разсъждават, да познават, да търсят интелектуалност. С този си поглед над живота, те често се заблуждават, че са изчерпали описанието на една ситуация.
Хората с ПЖ 5 са хора на действието, волята, факта и събитието. Те се интересуват от това дали едно нещо става или не?
Случка, преживяване на случката и какво става – тези три понятия представляват едно химическо уравнение. Подобно на водород плюс кислород се получава вода. Разбираме, че ако разглеждаме света от гледна точка само на кислорода, само на водорода или само на водата никога няма как да разберем цялото уравнение. Ето затова повечето хора разсъждават линейно, само от собствената си камбанария, те взимат страна – личното им ПЖ.
Мнозина не приемат съдбата си, просто защото я разглеждат само от гледна точка на камбанарията – тоест отгоре – единият изглед. А животът е пълнокръвен и най-малкото триизмерен.
Например, една случка, десет души биха я преживяли по десет начина, а не по еднакъв. Това показва, че случването е различно от преживяването му. Преживяването извършва алхимическа реакция със случката и се получава това, което е станало. Погрешно е да се смята, че като гледаме календарните аспекти, там има описание на това, което става. Там се указва какво се случва. Също така има посочване и кой как ще го преживее според датата си на раждане, но не и според трите си имена, които трансформират винаги по определен начин гледната му точка и мотивацията.
Това, което става показва волята ни – как тя приема нещата като окончателен извод, факт и какво приема за вярно.

Автор Снежана Димитрова Анженсида

Don`t copy text!