Големия Преход?  Всъщност, той няма да е еднократно Събитие, обявено и обозначено с фанфари и фойерверки. Нашият Преход се случва всеки ден, с всяка наша мисъл, чувство и действие. С всяко осъзнато деяние, мотив, емоция, които идват не от човешките ни желания, привързаности и пристрастия, не от егото, а от онова усещане за разширеност, мащабност на собственото ни съществуване и неговото неделимо Единство с Цялото.

В Духовното си развитие днес човечеството се обособи в три основни групи – кои са те?

 

 

 

Първата група са тези, които нехаят, не знаят, а и не се интересуват, не вярват, съпротивляват се, не приемат идеята за Преход, за Духовен Път и друго все в тази посока.

 

 

 

Втората група са хора, които имат информация, Духовни практики и занимания, но вървят само в една плоскост и остават на повърхността – те са все в еуфория, сладникавост, за тях всичко е наред, прекрасно е, нищо не трябва да променят, а и не го правят. Не виждат детайлите, дори и цялата картина, а само една визия, идея за нещо, с което си мислят, че са напълно наясно, но всъщност изобщо не са. Те не дълбаят в недрата и не вадят старите, натрупани през животите им, както и в този, схеми, модели, навици. Все още работят с ума и егото, но и не правят опити да се задълбочат, да се заровят дълбоко в пластовете, наслоени през годините и да разчистват, променят, понякога с цената на много трудни моменти, дори катаклизми и сблъсъци – вътрешни и външни.

 

 

 

Те не искат, или не могат, или не разбират, че трябва да се гмурнат до дъното и всичко да изчистят и отработят. Чак тогава ще изгрее Истинската Светлина. Тази, за която сега говорят и смятат, че познават, е бутафорна и е тяхна интерпретация, измислена, не Истинската. Окопали са се здраво там и въобще не им и хрумва дори, че не са в Пътя, а встрани, че не вървят, а тъпчат на място. Много от тях демонстрират голямо самочувствие, себеувереност, дори поучават, раздават мъдрости, рецепти и формули за Духовно развитие. Сред тях са и самозваните учители и водачи, които се самопровъзгласяват за такива, за избраници, посланици, без всъщност някой да ги е обозначил – нито от Духовния Свят, нито тук. Те обаче се самоизбират и самоназначават и усилено действат в тази посока, бълвайки със самочувствие всевъзможни техни виждания, разбирания и тълкувания.

 

 

 

Често те са далеч от Истината и са обсебващи, заблуждаващи и манипулиращи, дори без това да е било първоначалното им намерение. Но Духовното его, както и личностовото такова, умора и спирачки нямат. Те са постоянно жадни за изяви и доказване в името на доволството от признание и величаене. В тази група, в един, или друг вариант, е заседнала по-голяма част от духовно търсещите и вярващите. Объркани и заблудени има на всяка крачка и във всички възможни посоки на Пътя и векторите на Проявлението.

 

 

 

За съжаление, това е, което спъва засега цялостния Възход – енергията, която се кумулира в тези случаи, е много като количество, а като качество не е способна да преобърне Масовото Съзнание. Иначе в тези хора има заложен голям Потенциал и ако напълно се пробудят и трансформират, везните рязко ще се наклонят в полза на окончателното преминаване през Предела и Скокът ще се осъществи.

 

 

 

 

Но за съжаление, много капани щракнаха, много имитации и заблуди се случиха и вкараха принадлежащите към тази група в странични коловози, част от празни пътища без изход. Те трябва да се върнат обратно и вървейки, да преосмислят всяка своя стъпка и крачка и да навлизат все по-надълбоко, да ровят, копаят, разчистват без страх и огорчение, без вина и недоволство.

Ако се справят – Фарът ще грейне ярко и ще освети и посочи верния Път. Ще лумне тогава Истинската Светлина и всичко, съпътстващо я. Ще дойдат Даровете на Истината, Мъдростта, Познанието и Силата, ще разцъфне цветето на Любовта и ще ухае силно, разпръсквайки невероятния си прекрасен аромат навсякъде. Ще влязат Реално в Лоното на Бога.

 

 

В третата група са хора, които вече са свършили с това и са станали Майстори, Владици, Аватари. Малко са засега, така е, единици. Но пък Присъствието им е много мощно на Планетата и енергията им е силна, с висока честота и влияе на всички и всичко. Това е всъщност основната им работа вече – със самото си Пребиваване и вибрациите, които генерират и разпространяват, те правят много по просветляването и въздигането на Планетата и човечеството. Променят целия енергиен фон и са като настолни Божествени излъчватели тук на Земята.

 

 

 

В тази група са и хората, които здраво са стъпили на Верния Път и устремно вървят по него, поели са към Майсторските нива, но все още имат за доизчистване, пренареждане и работа за вършене. От техните редици ще се родят Новите Учители, Водачи и Майстори. Колелото се завърта и искрено се надяваме броят им да расте. Човечеството и Земята, както и Вселената, имат нужда от такива смели и осъзнати Същества. Реално те ще изнесат на плещите си Прехода на човешката раса. Всеки човек днес е в процес на Пробуждане и на всеки са дадени всички възможности и Потенциали за развитие и разгръщане на най-Висшите изражения на собствената му вродена Божественост, както и тази на Абсолютните характеристики на Изначалието.

 

 

 

Уж нищо чак толкова видимо и съществено не се случва, но така беше и през 2012г., когато всички чакаха грандиозни външни събития на Планетата. Тогава имаше хора, които твърдяха, че всичко са измислици, мнозина казват и сега същото. Но нито тогава, нито сега, нещата са такива, каквито външно, на пръв поглед, изглеждат. Всъщност във вътрешния План на Съществуване (и то не само за човечеството) се осъществяват дълбоки процеси, внедряват се и честоти, кодове, енергии, натрупват се събития и всичко се променя и подготвя за Нов Порядък и Нов Живот в Битието на Божествената Реалност. Всичко се наслагва, натрупва и когато трябва, когато дойде точният Момент по Волята на Бога, ще изригне с невиждана Мощ.

 

 

 

И тогава тези, които са готови и направиха дълбоките крачки и промени, ще са във вихъра на прекрасни събития и преживявания. Синхронни с вибрациите, заложени от Бог, ще влязат в Нови Светове и ще се въздигнат в Йерархиите на Светлината и Вечното, Абсолютно Аз Съм Присъствие. Другите ще се чудят и маят откъде им е дошло и какво да правят. Те няма да могат да се влеят в редиците на Възхода и ще поемат по други Пътеки на нови опити и учене, ще влязат в други клонове на Еволюцията и собственото си развитие. Докато станат готови някога и те за Преход и Скок.

~Via selfidona.com

Може да ви е интересно също  Преходът на вибрационните еволюционни изменения на хората и земята

Don`t copy text!