Числото 10 като символ…
никак не е случайно, особено за преходното ни съвремие.

Преди да продължите да четете, напишете спонтанно/интуитивно имената на 10 човека от вашето обкръжение, които обичате наистина от сърце…

  1. На първия пожелайте да отвори сърцето си и за най-объркващите преживявания, които е имал.
  2. На втория пожелайте да успокои ума си и да го освободи от ненужни и изчерпващи противоречия.
  3. На третия – да бъде милостив, първо към себе си.
  4. На четвъртия- да разлиства търпеливо талантите си всеки божи ден.
  5. На петия пожелайте да открива смелост отвъд страха си.
  6. На шестия – всяка сутрин да се събужда с все повече светлина в ума и в сърцето си.
  7. На седмия – да не се колебае ненужно и да вярва в изборите, които е направил във времето.
  8. На осмия – да разширява представата си за света и да задълбочава усета за себе си.
  9. На деветия – да мисли, чувства, изразява и прилага истината на душата си.
  10. На десетия – да открие дара на безпричинната радост и да го споделя с любов.

И нека помним – онова, което от сърце пожелаваме на другите, го придобиваме и самите ние


„Един човек бил много вярващ. Но непрекъснато се сър­дел на Бога, че не му се показва и никъде не го води със Себе си.
Най-сетне Господ му рекъл:
„Синко, Аз живея на Стотния етаж, а ти – на Първия. Аз, обаче, мога да сляза само до Де­сетия. Ти сам трябва да се качиш до този етаж, каквито и уси­лия, трудности, мъки, несгоди и страдания да ти струва това и колкото и време да загубиш. Важното е абсолютно сам да стигнеш до там. А след това Аз имам грижата. Ако имаш още сили,ще вървиш нагоре по стълбите. Ако нямаш,ще вземеш асансьора. Но ако си толкова изнемощял, че не можеш да вле­зеш и в асансьора, Аз ще те изнеса Горе на ръце!“

Аналитичната стойност на числото 10 е едно отражение на единицата, защото с него завършва числовата редица ОТ 1 ДО 9, изградена от събирателния фокус на всички числа, участващи в нейната обща верига. Измерението на времето достига до своя краен предел и ето, че трябва да се вложи новата енергийна единица. Числото 10 е като краен продукт на еволюционната мисъл достигнала до определен предел, която трябва да се върне отначало, за да продължи пътя си по спираловидната линия, явяваща се реализация на абсолютната и стойност.

ДЕСЯТКАТА е космическо число. Съдържа в себе си всички числа и всички възможности. Представлява коренът или повратната точка при всяко броене; законът, порядъкът, господството. ТЕТРАКТИСЪТ 1 + 2 + 3 + 4 = 10 символизира божественост. Едно е връх, две — дължина, продължителност, три — равнина, повърхност; четири — плътност, пространство. 10 е сакрализиран цифров израз на единството между Божественото начало и Човешката природа.  Десет е числото на съвършенството. Десет са Божиите заповеди.

~М.С.(Guru Sakhi)

Още за символиката на числата от 1 до 9: ТУК

 

Don`t copy text!