Нумерологията е просто разширено изследване на вибрацията, а числата от 1 до 9 представляват пълен цикъл на вибрацията. Ние живеем в свят на вибрации и всяко същество, което идва на този свят, има своя индивидуална вибрация, различна от всички останали. За нумеролога Вселената е като гигантски музикален инструмент с многобройни струни. Струните се избират с различна честота.

Има 9 основни нива на вибрация – девет ноти, които издава инструмента. На тези девет ноти са присвоени числата от 1 до 9.

Всяка струна на инструмента представлява човек, място или някакъв предмет. Всяка струна вибрира със своя собствена честота, издавайки свой слаб звук, присъединяващ се към звуците на другите струни.

Сумата от звуците на тези струни създава една обща нота, чрез която в конкретния даден момент звучи Вселената и това е Числото на Вашия Път на Живота/Лична вибрация.

Името на човека отразява характерната за него “нота”, тъй като името съхранява в себе си същността на човешкото същество и е Числото на Името е част от цялостната индивидуалност. Анализа на име дава информация и в тази посока. Двете вибрации – от датата на раждане и от трите имена създават финалната Обща вибрация отнасяща се конкретно до някого. Инфо: ТУК 

Човек се намира под силното влияние на числото на рождения си ден, тъй като общата тоналност на вибрацията на Вселената неизбежно оставя отпечатък върху неговата съдба и характер.

Числото на раждане (рождено число) е първото и най-важното. Числото на раждане(Път на живота/Лична вибрация) е неизменно. То може да определи характера на човек и да управлява съдбата му  като си взаимодейства с другите числа на човека (например с числото на името на човек).

Числото на раждане се определя чрез сумиране на числата от датата на Вашето раждане до получаване на едноцифрено число. Например, родени сте на 12 март 1970 година – т.е. 1+2+3+1+9+7+0=23=2+3=5 Числото на вашето раждане/Лична вибрация е 5.

Числата от 1 до 9 :

Човек с число 1:
Смел, уверен в силите си, активен и енергичен, умеещ добре да изкарва и харчи пари. Натура – по-скоро добър изпълнител, отколкото творец. Противопоказно е участие в рисковани мероприятия и да се занимава с бизнес.
Характер: Индивидуалист, реалист, активен, импулсивен, свободолюбив, склонен към налагане на своето мнение, екстраверт

Човек с число 2:
Неуверени в своите възможности, емоционално неспокойни. Целесъобразна е работа в колектив с приятели или роднини. Характер. Уравновесен и, едновременно с това, пасивен, много податлив на външно влияние. Лесно попада под зависимост, нуждае се от любов.

Човек с число 3:
Склонност към занимания с наука, изкуство, спорт. Има голяма вероятност да постигне слава и успех, ако е последователен и разсъдлив в действията си. На тройката са присъщи независимост, откритост и комуникативност, влечение към обществото и развлеченията, творчески и инициативен подход към всяко нещо. Действията му като правило са спонтанни.

Човек с число 4:
Област на интереси – наука, техника, производство. Отличителни черти – надежност, стабилност, добросъвестност. Намира изход от създала се сложна ситуация, даже в екстремални условия. Основна черта на четворката е стабилността. Това е консерватор, привикнал надълго да обмисля всяка своя крачка. Много педантичен и дисциплиниран, предпочита да живее “по правилата”.

Човек с число 5:
Философ, ценящ преди всичко независимостта и духовната свобода. Влечение към пътешествия и приключения, авантюрист. Има нелоши резултати при съвместния труд. Това е независим човек, много динамичен, склонен отначало да направи нещо, а след това да помисли.

Човек с число 6:
Предразположеност към голям ръст в кариерата – чиновник от висок ранг или политик. Честен, енергичен, последователен. Творческа, емоционална, романтична и мечтателна натура. Като правило, нерешителен човек, идеалист

Човек с число 7:
Талантлив в искуството, науката, религиозната дейност. Лидер. Но успехи във финансовата или търговска дейност са възможни единствено с чужда помощ. Сдържан характер, независим, интересите са съсредоточени основно в духовната сфера. Склонност към самота.

Човек с число 8:
Силен интерес към големите неща с чужда помощ, търсещ единствено голяма изгода. Материалист, лидер, инициативен и много амбициозен. Много енергичен, самостоятелен, добър организатор, винаги се стреми да държи нещата в свои ръце.

Човек с число 9:
Предан е на високата цел. Необходимо е да се предпазва от егоизъм, самоувереност, дребнавост и алчност. Идеалист и мечтател; раним и неспокоен характер. Богато въображение, оригиналност на мислите и действията. Лошо се приспособява към самостоятелен живот.

Източник: selenabg.com

Още по темата за  Личната вибрация като двуцифрено число – какво означава?

Don`t copy text!