„Ако знаехте само величието на 3, 6 и 9, тогава ще имате ключ към вселената.“ – Неизвестен автор, но обикновено приписвано на Никола Тесла.

Тези числа са винаги са представяни като приказка, като някаква мистерия, като необясним модел на ред. Магията започва с 3-ката, основата на Сътворението. Според Насим Харамейн и Резонанс академията „Триъгълните планкови осцилатори създават платформата на пространството и времето или структурата на „космическия мозък”, движеща еволюцията на нашата универсална динамика“.

Триногата на живота или Троицата
Числото три(3) играе важна роля в историята на древните цивилизации, култури, религии, духовност и дори науката. То означава триединство, създаване на основите на космоса. Например, нашите три основни органа, които представляват поддържането на живота също са 3 на брой: сърцето, белите дробове и мозъка. Триединството на преплетените пръстени се съдържа в древното познание за Свещената геометрия, енергийната форма на втория ден на сътворението и ядрото на „Цветето на Живота“, за които се смята, че съдържат моделите на сътворението, формите на пространството и времето. Също така се вярва, че само чрез разглеждане на тези свещени образци може да се лекува и разшири съзнанието. Всъщност, чрез припокриване на три триизмерни пръстена в триединството, се генерира и излъчва енергия. Тази енергия може да подобри творческия заряд и да разшири нивото на съзнанието ни.
Правилото на тройката(троицата) също е принцип, който подчертава силата на числото и неговата ефективност. Въз основа на латинския принцип „Оmne trium perfectum“ всичко, което идва през тройката, е перфектно и пълно. Това се използва и днес в много области на техникиата, фотографията, филми и реклама.

Числото шест по отношение на първото число (3) е неговата двойна стойност два пъти по-мощна и подложена на универсална двойственост, ,като „бременно“ с 2 тройки.

Числото 9 представлява Цялото, Духът, (3 + 6), съвършеното число, цялата ни проявена вселена. Числото три когато се удвои е шест, но учудващо, че удвоената шестица е дванадесет (12, редуцирано 1 + 2 = 3), което ни връща отново на 3. Този образец продължава, като удвоено дванадесет е двадесет и четири (24, редуцирано 2 + 4 = 6) , удвоено 24 дава 48(48 редуцирано отново е 12 = 3) и т.н.

Ако 3, 6, 9 са пряко свързани с модела и формата на Сътворението, както физически, така и енергийно, тогава логично всеки представлява специфичен етап в Сътворението, като комплекти от три и девет (3 × 3), а  9-ката се разглежда като еквивалент на завършването на етапа.

Този модел на подреждане се намира и в „Числата на ангелите“: 111 (3), 222 (6), 333 (9), 444 (12 – 3), 555 (15 – 6), 666 (18 – 9), 777(21 – 3), 888 (24 – 6) и 999 (27 – 9). Възможно ли е всички указания да се опитват да ни разкажат нещо за този код по отношение на важността му като жизнена и еволюционна база? Друг изключително интересен факт е как тези цифри могат също така да представят специфични форми на свещената геометрия, като „двойния торус” и златното сечение, Vesica piscis в проявление(математическа форма, създавана от пресичането на два диска със същия радиус, пресичащи се по такъв начин, че центърът на всеки диск лежи върху периметъра на другия).

Да имаме това знание е като да овладеем живота и нашето ежедневие по най-добрия възможен начин. И все пак тук имаме ключовете да създадем и проявим хармония с Вселената и да станем нещо, което можем само да мечтаем – да бъдем в единство на тялото, ума и духа.

Eli de Lemos/ www.enlightened-consciousness.com

Don`t copy text!