Като души ние притежаваме освен лична и родова карма, като последната има ключово значение за развитието ни в професионален, личен и обществен план. Има ключово значение за това да се чувстваме успели, удовлетворени, спокойни и щастливи, да имаме трайни и пълноценни отношения с партньорите си, да възпитаваме уверени, уравновесени и изпълнени с радост и любов деца.

Семейството, родът и нацията са системи, в които нищо не е случайно. Онова, което се случва с всеки един от членовете им, има своя причина, крие в себе си урок и предизвикателство както за отделния индивид, така и за всички останали. В центъра на семейната система стоят родителите, децата им, бабите и дядовците, прародителите и всички предци. Така семействата се превръщат в родове, родовете в нации, нациите в човечество, което е част от единно духовно цяло, наричано Бог, Висш разум, Енергия. Всеки индивид, съзнава или не, носи и отговаря както за индивидуалната си карма, така и за родовата, националната, дори човешката.

Всеки е не просто център на самия себе си, но и част от едно невидимо пространство, 

в което се запазва спомен за всичко, което е било, и за всеки, който е бил. То „отстоява“ ясно определени ценности и норми.

Проследява всяка връзка в семейството, рода и нацията. Нещо повече. Следи за причинно-следствените връзки дори отвъд времето и смъртта, като се „грижи“ за възстановяване на баланса и справедливостта както в поколенията на рода, така и в отношенията между нациите без оглед на пространство и времева връзка. Всяка вина, всеки грях, допуснат от членовете на рода, от всички нас като хора,

рано или късно ще бъде изкупен от член на системата

Това реално, „разумно“ енергийно пространство има много имена. Науката го нарича „морфогенетично“, „информационно“ или „познавателно“ поле. В езотериката е познато като родова (национална) съвест. То се подчинява на три основни духовни закона.

1. Законът за принадлежността гласи, че всеки, който е част от дадено семейство, род или нация, има еднакво право да принадлежи към тях, независимо кой е, кога е дошъл и какво е сторил. Дали един е надарен музикант, а друг – убиец, един – гениален, а друг – бавноразвиващ се, един е определян като достоен член на общността, а друг – като предател, няма значение. Нищо не променя изначалното право на всеки да принадлежи към семейството, рода, нацията.

2. Законът на йерархията гласи, че членовете на семейството, рода и нацията се подреждат спрямо момента си на пристигане в системата. Тези, които са дошли по-рано, имат по-висок ранг от тези, влезли по-късно. Хронологичният ред има абсолютен приоритет! Това е духовен закон и няма нищо общо с морални, причинно-следствени или политически причини.

3. Законът за равновесието гласи, че ако член от семейството, рода или нацията причини или стане жертва на несправедливост, то тази несправедливост бива компенсирана чрез действията на друг човек от следващо поколение.

В последните години темата за влиянието на семейството и рода върху живота на всеки един от нас придоби нови измерения. Все повече хора осъзнават колко е важно да проследим родовите модели, на които сме подвластни. В тази връзка е от съществено значение да сме наясно с термини като „родова карма“, „родов канал“, „родови връзки“ и т.н. Родовата карма е закон, който обвързва личността с опита и динамиката (било тя положителна или отрицателна), запечатани в енергийното поле на Предците. Чрез нея ние сме в състояние да осъзнаем, преработим и усъвършенстваме собствената си съдба, осланяйки се на свободната си воля, качествата, които притежаваме и не на последно място огромната подкрепа, която идва от колективното несъзнавано на Рода ни.

Осъществяването на тази подкрепа се извършва по така нареченият „родов канал“. Той представлява пътят, по който опитът на Предците се пренася от минало към бъдеще и в голяма степен влияе и определя настоящето ни.

Никой от нас не е избрал принадлежността си към определена семейна, родова, национална група Случайно! Именно родовите връзки са механизма с помощта, на който ние се възползваме от опита на Предците и го претворяваме в собствените си житейски уроци. И независимо дали отхвърляме или приемаме опита на предците си, ние сме силно повлияни от всичко, което се е случило преди нас.

Можем ли да променим определени негативни динамики, възникнали в семейно-родовите ни системи? Определено – да! Не само можем, но именно това се очаква от нас, за да бъдем допуснати от енергийното поле на предците си до пълния ресурс предназначен за нас, и само за нас!

Програмата съхранявана в безсъзнателната памет на Родовото енергийно поле се предава през поколенията и формира определени модели. Най-удивителното е, че програмираните в рода събития се случват по време, когато член от системата достигне до определена „критична” възраст или има съвпадение(като дата или месец) на събитието. Например: Ако майката е преживяла трагична любовна история на 23години, има голяма вероятност нейната дъщеря да преживее аналогичен опит когато достигне същата възраст. Този феномен носи название „двойна годишнина”.

Милена Милева/ автор на подхода „Аугуста Монада“

Още по темата за Връзка с предците ТУК 

Нумерологията може да ви насочи чрез Анализ на връзката с предците или Съпоставка за съвместимост родител/дете: ТУК

Don`t copy text!