През миналата есен създадох и проведох цикъл от събития-срещи на различни места, с почитатели на Квадрата на Питагор, където представих възможностите на нумерологията на присъстващите. Беше много приятно и вълнуващо за мен и надявам се интересно и полезно за всеки от тях. Реших да направя И КАТО ТЕКСТ това представяне, за стигне тази информация до още повече хора.

Преди всичко какво представлява самия Квадрат? Той е като матрица с 9 разделения като числата от 1 до 9 са подредени в определен ред във вертикал.

А именно:

1       4       7

2       5       8

3       6       9

Долния ред 3-6-9 е земята, най-горния, 1-4-7 са небесата, числата са във вертикал като свързващо звено между земята и небесата. За да се изчисли картата на някого е достатъчно да се има като знание елементарно събиране и изваждане, а самото тълкуване на получената карта е съвсем друга тема. Пожелавам ви да успеете да откриете човек, който би направил анализ на картата ви и който най-добре бихте усетили като точно за вас.

Как се случва самото изчисление? Датата на раждане се състои от ден, месец и година както знаем. Преди всичко се редуцират ако има в нея двуцифрени/четирицифрени числа, които събираме и редуцираме докато не получим единично число от 1 до 9. Тази система работи само с единични числа от 1 до 9. Ако в датата има и единични числа, те си остават там. Редуцираните до единични се записват след самата дата като нова редичка от числа. След което, се пристъпва към събиране на числата от самата дата едно с друго

ден + месец – записва се в новата редичка като се редуцира се до единично преди това

ден + година – записва се също в редичката като се редуцира да единично преди това

месец + година – записва се в редичката като се редуцира до единично преди това

ден + месец + година –  дава Личната вибрация/Път на живота в картата и също се записва като последно число в редичката/също се редуцира до единично

Давам пример за да стане по-ясно, надявам се. Ако ползваме дата на раждане 27.1. 1966.

Редуцираме 27 до 9 и 1966 до 4 като събираме числата докато не получим единично число. За тази дата редичката от числа би изглеждала по следния начин: 27. 1. 1966 = 9,4,1,4,5,5. На снимката се вижда именно картата от дата 27.1.1966, така че да стане по-ясно как се изчислява. Цялата редичка от началото й се възприема като единични числа и те се нанасят с кръгчета върху празния квадрат(матрица), за която обясних вече. В резултат, понякога има числа с доста натрупвания, има числа, които липсват, а цялостно комбинирани по тройки в хоризонтал, вертикал или диагонал се създава определена форма на картата, която също има своето тълкуване. Всъщност, всеки ден от календара е нумерологична карта, която носи определени потенциали.

Нумерологичната карта е като „пътна карта”, с която пристигаме тук, на Земята. Тя обаче, е само един от компонентите, съставляващи общата „картинка”, която представлява живота ни. Свободния избор, който ни е даден е друг компонент, чиято роля е в посока на това КАК ще използваме „пътната карта”, т.е. как ще изживеем живота си, какви избори ще направим, ще работим ли върху себе си така, че да проявим най-добрата своя версия или…точно обратното. Разбира се, има и трети компонент и това е „Божия промисъл” както го наричат свещените религиозни писания. Кой компонент с какъв процент участва в 100-те % от интелигентния дизайн, наречен „човешки живот”решава всеки сам. В този смисъл няма добри или лоши карти защото това е ВАШИЯ избор. Картите могат да бъдат благоприятни или не чак толкова, но това отново значи вие какво сте решили да изживеете, отработите под формата на вашата личност. Възможно най-благоприятната карта е наречена „розетка” с всички числа от 1 до 9 защото съдържа  и носи всички възможни потенциали. Както винаги, нещата имат две страни – подобна карта е дар, но и задължава. Просто защото когато много ти е дадено и много се изисква от теб. Моите наблюдения са, че с такива карти са едва 1-2 % от хората, което определено е послание към тях. Неблагоприятна, трудна карта е с форма „кръст”, но отново това не е „случайно” – душата иска да отработи максимално количество уроци, под формата на „сгъстен материал”. Разбира се, това няма как да е леко, но винаги в такива карти има и „жокери” защото Вселената/Бог мисли за нас с любов.

Нумерологията е голямата ми любов и смятам, че получихме влюбване взаимно. Това е знание, което съм получила чрез обучителни семинари тук в България – при Снежанка Димитрова – Анаженсида. Важно за мен е това древно учение за взаимодействието между числата да стигне до повече хора и да е на достъпна цена за тях! Да раздаваш ключове себепознание е благословение, за което съм благодарна на всеки, който ми се е доверил, за да търсим заедно изявата или промяната на личността, както и Пътя в живота. Нумерологията може единствено да асистира при активирането на вътрешния самоопознаващ/самолекуващ механизъм на всеки човек. Всъщност, никой не те лекува отвън – ако мислите така, това е плитък процес с уклончиви резултати. Затова се пригответе за вашата лична работа!

С какво може да бъде полезна нумерологията в Пътя ни? Една от най-търсените възможности е Анализ на датата на раждане. При него се прави тълкуване число по число, взаимодействието между числата вътре в квадрата, тълкуване на липсващи числа в квадрата (ако има такива), тълкуване на формата, която се получава от натрупването на числа в квадрата (това е самата карта), рождени кодове като единични числа редуцирани от датата на раждане, число Път на живота/Лична вибрация, ниво на лична енергия според числото на Път на живота и още разнообразна информация идваща от получените комбинации – хоризонтали, вертикали или диагонали. Файла съдържа подробно описание на взаимодействието на числата във вашата карта и обикновено е около 18-20 страници А-4. От обратната връзка с хората, с които сме работили знам, че текста на Анализа им, често играе ролята на „сверяване на часовника” ако вече си започнал да работиш върху себе си. Или на „катализатор”, „предупредител”, че е време да започнеш с това. В повечето случаи хората се обръщат към това знание защото усещат, че не са на Пътя си, имат поредица от неблагополучия и се питат защо е така или сами са стигнали до извода, че подобна информация може да им бъде полезна. В този смисъл е напълно безпредметно да се прави анализ на дата на раждане на дете, просто защото информацията касае неща, които изискват осъзнаване, което не е възможно в млада(детска)възраст. Друг е въпроса, че има хора, които и в зряла възраст трудно възприемат подобна материя. Затова и отказвам да го правя за деца, а да се ползва от родителя  – далеч по-стойностно и смислено за родителите е Съпоставка за съвместимост с децата им.

Друга възможност е именно Съпоставка между любовни партньори, роднини (майка и деца или баща и деца и други подобни) и бизнес партньори/колеги чрез рождените им нумерологични карти като се търсят определени признаци за съвместимост. Тя няма да ви даде готово решение да продължавате ли да сте с този човек или не, да смените ли работата, а от там и колегите. Колкото до роднините, естествено тях няма как да смените, но ще имате някои отговори защо са такива отношенията ви с тях. Съпоставката ще ви даде поле за размисъл и ще поднесе някои нумерологични факти, а решението го вземате вие.

Годишни потенциали за конкретна календарна година е още една нумерологична възможност. Засягам накратко потенциали и възможности, които се виждат в годишната карта на съответния човек. Съпоставя се и се съотнася годишната карта спрямо неговата рождена. Месец по месец накратко описвам отново видимите потенциали и взаимодействия в месечните карти. Напълно липсва конкретика в стил „гадаене”. Не раздавам „вълшебни хапчета” и „бързи рецепти за щастие“. НУМЕРОЛОГИЯТА НЕ Е МЕТОД С КОЙТО МОЖЕ ДА СЕ КОРИГИРА СЪДБАТА, НЕ Е СРЕДСТВО ДА ИЗЛЪЖЕШ СЪДБАТА, А ДА Я ИЗЖИВЕЕШ ЧРЕЗ ОСЪЗНАВАНЕ.

Напълно във възможностите на числата е да ви отговори на въпроса : Е ли благоприятна конкретна дата за ваше важно начинание? То може да бъде – дата за стартиране на бизнес, подписване на договор или друго важно начинание, изпит, дата за сватба, за раждане, за кръщаване и още много други. Изчисляване на име по документи или краткия му вариант(псевдоним). Изчисляване на подходяща дата на издаване на Лична Карта – тази дата внася корекция от поне 10 години и е важно тя да е благоприятна.  Разбира се, много хора се възползват от това като идеята НЕ Е да „хитруваш”, а просто да си „в потока” на случващото се, да си в синхрон с енергията на ситуациите наоколо. Ако позволите една метафора за повече яснота? Можете да си представите лодка в бурна, придошла река и вие сте този, който я управлява с гребла. Със сигурност ще ви е далеч по-лесно ако гребете по течението, а не срещу него – има опасност да обърнете лодката. По този начин може да се ползват числата – да ви подкрепят с благоприятност. По повод на Личната карта, която е вашия документ за самоличност е важна ДАТАТА НА ИЗДАВАНЕ! Защото с картата на този ден внасяте нумерологична корекция в живота си, която трае най-често 10 години и ако датата е неблагоприятна, се чудите защо ви следват разни неблагополучия, сякаш нещо „спъва” нещата ви. За жалост малко хора са наясно с тази дребна, но съществена подробност. Изчисляването на име и по-конкретно, това с което се обръщат към вас в ежедневието също е важно с каква вибрация е – ако е благоприятна е чудесно защото тази енергия е нон-стоп около вас, но ако не е…?!

Още една възможност за внасяне на благоприятност в ежедневния поток енергия е Нумерологичната мандала. Мандалата ни подпомага да имаме мобилизирана свободна воля, да се движим „в потока“, не срещу него и не нарушава законите на предопределеното. Чрез нея вие създавате намерение за благоприятност към Вселената, касаеща конкретната календарна година. Това са 4 нумерологични карти, които са лично ваши и са рождената, годишната, месечната и дневната за конкретен ден. Всеки ден всъщност е нумерологична карта, годишните са 365 на брой. Когато са поне 3 еднакви в мандалата е доста силна комбинация в дадена посока. Като идеята е това да ви подкрепи, затова е от значение дали формата на тези карти е благоприятна, защото има и не особено благоприятни форми, както вече поясних, дори и да са рождени. Това обаче, е нашия собствен избор и…няма много „мърдане“. Ако са неблагоприятни, търся вариант в който да се появи именно благоприятна карта(дневна), така че когато се наложат една върху друга тези 4 карти, да се получат всички числа – т.е. всички възможности! А какво по-добро от това?!  От значение е и Общия Път на живота/Общата вибрация на тези 4 карти и още някои подробности, които съобразявам. Идеята е да подкрепите енергийно житейската си пътека с тази благоприятна възможност, която се отнася лично до вас. Изпращам обикновено поне 2 или 3 възможности за мандала на снимка, защото за мен е важен собствения избор на човека отсреща, коя точно му резонира. После вие можете да си я прерисувате/копирате/сканирате на друг лист и сгъвайки го на 4 да поставите Личната карта в една от преградите – така заявявате себе си. Препоръчително е когато вадите Личната карта от джобчето по някаква причина, после своевременно да я връщате там. Можете да оставите листчето до една година от написаната дата на мандалата, след това отслабва влиянието! Най-същественото условие да пожелаете нумерологична мандала е да имате ВЯРА защото може да бъде сравнена и с Молитва за благоприятност, иначе няма особен смисъл. Можете да използвате изготвянето на нумерологичен анализ или мандала не само за вас, но и като личен подарък до ваш близък по конкретен повод и това често се случва. Моето условие е да изпратя подаръка на конкретен е-мейл за да съм сигурна, че информацията ще стигне до адресата. Ако това е невъзможно, ви делегирам изцяло и лично отговорността, подаръка да бъде получен чрез вас.

От съвсем скоро създадох собствена концепция свързана с предците, рода, корена – Нумерологична връзка с предците. Представлява съпоставка и проследяване на 3 рождени нумерологични карти на вас и ваши предци две поколения назад. Примерно вашата карта, тази на майка ви(баща ви) и тази на баба ви(или на дядо ви), в зависимост от това накъде е видно, че върви нишката на родовите корени и взаимозависимости. Всеки от нас е част от голяма семейна система, всички членове на която, дори и тези, с които отдавна не общуваме или които не са сред живите, оказват влияние един на друг. Вътре в нашето психическо поле няма „време”, не съществува – цялата история на семейството и рода се предава и се възпроизвежда, най-често през поколение. Всичко което правим (докато сме неосъзнати) е благодарение на информацията в гените ни от нашите предци. И ако/когато се осъзнаем, всъщност става  промяната, защото тогава вече съзнателно можем да засилим положителните качества, дарби, таланти които носим или да се освободим премахнем и отстраним тези които ни блокират!

Искрено се надявам, че този малко дългичък текст ще е полезен и интересен на немалко хора и ще погледнат с други, различни очи на нумерологията. Ще разберат, че наистина е древно знание, а не гадателство. Дълбоко вярвам в следното: Страховитите или пък обратно, адекватните прогнози на  нумеролози, астролози и прочие духовни системи се определят от нивото на човека, който борави със съответната система за прогноза. Ако неговото съзнание е в Светлина и се разширява, ако съзнанието му е във връзка с Божествения Източник, то работата му ще бъде изпълнена с радост и оптимизъм, независимо от видимото наоколо. Ако нивото на съзнание е извън Източника, то ще има склонност към егоистична лична изява, черногледство, песимизъм или комерсиалност. Всяко нещо във Вселената е въпрос на гледна точка.
Днес да не вярваш в окултни науки като НУМЕРОЛОГИЯ, астрология, френология, хиромантия, физиогномика и прочее, е единствено оправдание, което си фабрикува страхливият човек, който няма никакво желание да вижда себе си отблизо. Още повече – някой друг да го наблюдава и анализира без всичките му маски. Който се страхува – отрича и иронизира. Така всъщност, е най-лесно.

Благодаря Ви, че работите за своето израстване и самоусъвършенстване! Това е Пътят! Не се отказвайте!

М.С. (Guru Sakhi)

Don`t copy text!