„Има милиони акорди. Има милиони числа. Но хората все забравят за нулата. Без нея обаче числата са просто аритметика. Без празния акорд музиката е само шум.“

Из „Музика на душата“ Тери Пратчет

НУЛИТЕ В ДАТАТА: Нулата крие свещената тайна за духовния корен на материалната природа. Представлявайки по своята същност анти число, нулата въпреки това е първа в числовата серия. Този ред показва скрития потенциал на създаване на всички последващи обекти и явления.
Според нумеролозите нулата отразява универсалните енергии, хармонията, изначалната природа, пълнотата, вечният закон, истината, а в негативен аспект свързват нулата с понятията пустота, хаос, лъжи, несъществуване, мистерия и смърт.
Появата на 0 в датата винаги показва наличието на вътрешни възможности и сили. Но за да се разгърне съществуващия потенциал, е необходимо да се положат усилия и да се направи информиран избор между Светлината и Тъмнината. Енергията на безкрайната бездна, дебнеща от нулата, може да създаде или унищожи в зависимост от посоката на човешките желания.

…………………………………………………….

Както може би се досещате 0 е първознанието, то както и подсказва самата 0 е raw(недообработена), pure(чиста), untouched & undirty(недокосната и неомърсена). Ако всичко си остане така, няма да има практическа полза от това знание, защото липсва интерпретатора – машината, която ще генерира нещо от това 0 знание. Логическото 1 е точно това – следващия ход (действие = 1, покой = 0, както е възприето в света на машините (т.е. нашия свят)). 1 е въвлечено във цикъла (играта), когато има налична 0, правейки множество loop-ове(лупинги). Нищо повече. Така се генерира и самото Творение. Всеки път различнa версия. Това вероятно е и първопричината „Великата Пустота“ да е наричана точно така, това се дължи на простата причина, че тя си е чиста 0. Всички противоположности са по-слаби от нулата. Те са произлезли от нея и винаги ще се стремят към абсолюта. Нулата е абсолютна изначално. Винаги и никога – това, всъщност не е ли нула?

………………………………..

Ще дойде ден, когато вашата наука ще чества нулата в бъдещата многоизмерна математика. Засега за вас нулата е нищо. Някой беше казал: „Е, знаем, че нулата не значи нищо и многоизмерната нула ще бъде равна на безкрайност. Това е нулата.“ Не, не е това. Ще бъдете поразени от нейната елегантност, особено от простотата на изчисленията. Това е единствената математика, която „се здрависва“ с природата. Не можете да разглеждате дванайсетичната система, без да придавате особено значение на цифрата „0“. Тя не може да бъде „местодържател“, не може да бъде „нищо“, не представлява безкрайността. Отново ще ви кажем: нулата е магията на многоизмерната математика. Тя е магията на числовата система.

……………………………………

Нулата е потенциалът на всичко, което някога е било, е и може да бъде. Тя е „сегашният момент“ на универсалната математика. Тя представлява потенциала, енергията на вероятността. Затова нулата е променлива величина, която зависи от уравнението. Вие не сте свикнали с това. Вие сте свикнали с математически уравнения, които са емпирични, и искате да си останат такива. Само че това е невъзможно, когато започнете да правите изчисления извън линейността. Тази схема разкрива елегантността на математиката. Нулата премахва всичко ненужно и разкрива решението. Тя улеснява реалността на самия пъзел и много често е активното число. Не очакваме от вас да разберете това. Все още не.

Новото разрешение – Крион – книга 10

………………………………..

Нулата е нищо , когато човек не може да я измъти , но щом я измъти , магическа сила съдържа нулата.

Нулата означава да си припомниш най-хубавите работи, които са станали в живота.Тогава имаш импулс да се учиш.

Затуй смисълът на нулата е спомен , едно съдържание.

Единственото реално е нулата.Туй , което нито се увеличава , нито се намалява , то е реалното. Абсолютната реалност в света е една.

Много колела са се образували , благодарение на нулата. „

Беинса Дуно

…………………………………..

„Малката нула“ от Джани Родари

Имаше една Нула
кръгла като О,
тя не беше сторила
никому зло,
но тъй като нямаше стойност, горката,
щом я съглеждаха, пищяха числата:

— Извинявайте! Бързам! Ще закъснея! —
да не би да ги видят със нея.

Но ето, тя срещна числото Едно,
което не беше с много стойност и то
и също се чувстваше жалко,
понеже бе много малко.
И каза му Нулата: — Я, със мене ела! —
И купиха двамата една стара кола
и смело поеха — пам-пам-пам — по шосето.
И ето:
Четворката, Двойката, Тройката
веднага изменят си стойката,
Пет усмихнат ги гони,
Шест им прави поклони.
Какво бе се там случило?
Десет бе се получило.
(Нали колата бе малка,
само с една седалка,
от Единица
наред със Нула
Десетица
се бе надула).
И стана тъй, че оттогава
за Нулата потръгна слава,
всички цифри я канеха,
подир нея се кланяха
и я хвалеха гласно
и я слагаха вдясно
(защото тайно
беше ги страх,
да не мръдне случайно
на ляво от тях!)
и изобщо извадиха те заключение
че и малките нули имат свое значение.

Don`t copy text!