Майкъл Тамура: „Запомнете, ДУХЪТ Е СВОБОДЕН, КОГАТО Е НЕУТРАЛЕН [неутралност – в смисъл на перфектен баланс, между полярните противоположности, а не стагнация].

Когато създадете заряд, било положителен, или отрицателен, Духът се променя и се превръща в това, с което е в контакт.
Това означава, че когато решите да се ангажирате с някакво желание, вие зареждате своята вътрешна духовна енергия.
Желанието да привлечете нещо, към себе си, има притегателен (+) заряд, а желанието да избегнете нещо – има отблъскващ (-) заряд.
Ако изберете да освободите енергията на съзнанието си, от това желание, се връщате в неутрална позиция. Неутралността [балансът; равновесието] е „правият и тесен“ път според Исус; Буда я нарича „средният път“.

„НЕУТРАЛНОСТТА ОТ ДРУГА СТРАНА, НИКОГА НЕ Е ЗА ИЛИ ПРОТИВ НЕЩО. ТЯ Е ОТДЕЛЕНА ОСЪЗНАТОСТ. А ОСЪЗНАТОСТТА, ПО СВОЯТА ПРИРОДА, НЕ ПРЕНЕБРЕГВА. Когато егото пита: „На чия страна си?“, ДУХЪТ ВИНАГИ ОТГОВАРЯ: „НЯМА СТРАНИ, А САМО ЕДИНСТВО НА СЪЩЕСТВУВАНИЕТО.

Така че, ДА ИЗБЕРЕТЕ ДУХА и да изпълните духовната си цел, ТРЯБВА ДА ИЗБЕРЕТЕ ЦЯЛОСТТА, КОЯТО ВКЛЮЧВА ДВИЖЕНИЕТО НА ПОЛЯРНОСТИТЕ, КОИТО – НЕ СА ПРИКРЕПЕНИ – КЪМ ЕДНА, ИЛИ ДРУГА СТРАНА.
Когато наистина стигнете до това ниво на егото, ще откриете, че ЦЯЛАТА ВСЕЛЕНА Е – ВСИЧКИ ЕНЕРГИИ С ПОЛОЖИТЕЛНИ, ОТРИЦАТЕЛНИ

И НЕУТРАЛНИ ЗАРЯДИ, КОИТО ВЗАИМОДЕЙСТВАТ ЕДНИ С ДРУГИ И В ЧИЙТО ЦЕНТЪР СТЕ ВИЕ, ПРЕЖИВЯВАЙКИ ВСИЧКО, БЕЗ ДА СЕ ВКЛЮЧВАТЕ В НИКОЯ ОТ ТЯХ.“ Майкъл Тамура, с. 170
НЕУТРАЛНОСТТА Е ПРОСТРАНСТВОТО, КОЕТО ОБИТАВАТ ПРОСВЕТЛЕНИТЕ ХОРА. ЗАТОВА ПЪТЯТ КЪМ НЕУТРАЛНОСТТА И ОСВОБОЖДАВАНЕТО ОТ ЕГОТО Е ПЪТЯТ КЪМ ПРОСВЕТЛЕНИЕТО.“

Майкъл Тамура – „Отговорът си ти“
Чрез Камелия Хаджийска/ espirited.com

Don`t copy text!