Числовата мандала е важна за индивидуално изследване и вътрешно опознаване на самия себе си чрез така наречената – геометрична нумерология. Работата с нея, пък и с всяка нумерологична карта изисква внимание, но и дава възможности за поглед към непознати страни на личността и закодираното в деня на раждането и трите имена дадени ни от предците. Показва някои скрити нишки в движещата сила на на нашата съдба, в духовната ни същност, какви задачи стоят в това превъплъщение и с какви средства разполагаме за да ги реализираме.

Личната числова мандала се построява чрез буквено-нумерологичен анализ на личното име(или две /трите имена) + датата на раждане на човека с помощта на съответствието на буквите в азбуката – кирилица или латиница. Получените геометрични фигури дават многопластова информация и представляват основа на съкровената лична мандала на човека. Мандалата като символ присъства в митологията и традициите на всички народи и се изразява чрез голям кръг и е един от основните сакрални символи – свещеното пространство на кръга.

Изучавайки как се построява Лична числова мандала ще можете да изработите за себе си или близките си такава мандала като ритуален предмет, който съдържа конкретен и индивидуален символ. Тя може да се изобрази върху хартия, камък, дърво, метал, керамика, пясък, дори тесто или други предмети/основа, които да носят този символ. Съзерцавайки мандалата, медитирайки с нея или носейки я в ежедневието близо до тялото, вие се настройвате към изначалната си същност.

Тази своеобразна космограма е като „астрална тръба”, към която се концентрира вниманието ви и го насочва към фините нива и интуицията. Медитацията върху нея по време на Новолуние или Пълнолуние или лични ваши специални моменти е един от начините да сте в потока на енергията, както и за изработване на на възпиращ механизъм, който да ви пази от прибързани действия. Това ще ви позволи да възприемате и осъзнавате заобикалящата ви действителност и дори да променяте постъпките си, мотивите си, отношенията си.

Самото изображение е геометрична фигура с многопластова структура – външен кръг с вписан в него квадрат с числата от 1 до 9 в следния ред:

1     4     7

2     5     8

3     6     9

Прието е да се наричат кръгове=повторения, натрупвания. Оттам се получават комбинации от хоризонтали, вертикали или диагонали, които имат определено тълкувание.

Външният кръг на мандалата в нейната цялост очертава границата й и обозначава Вселената и нейните предели. Страните на квадрата вписани във външния кръг, моделират четирите основни направления, пространствените координати на Вселената, чиито точки в обитаемия свят заслужават особено внимание. Така процесът, в който се включва човека чрез мандалата подпомага хармонията му с Всемира. Подпомага и изпълнението на онази програма, заради която се е родил на Земята в точно определено време, в конкретен град, страна, град или семейство. И макар всичко това да изглежда случайност, чрез тълкуването на Личната числова мандала бихме могли да разберем защо са ни поставили в определена ситуация и какви задачи стоят пред нас.

Всъщност, човекът невинаги получава този Личен нумерологичен код без той да е „изкривен” – нерядко раждането се записва на друга дата, сменя се фамилията(особно при жените). Случва се при осиновяване и да ви дадат съвсем други имена или фамилия, както и човека сам в даден момент да промени имената си, да възприеме псевдоним. Така се променя програмата, внася се корекция, която може да се анализира – какви нови сили и енергии са се включили и какво се е изключило от живота му. Някои хора неслучайно си избират или получават псевдоними, прякори, които буквално им „развързват ръцете” и дори им предоставят повече свобода на действие. Най-фрапиращия случай в моята практика е човек, на когото липсваше само число 3 в нумерологичната карта, но когато правихме Анализ на име, където проверяваме и прякори, се оказа, че му казват „Трипъл”(от англ.език Triple означава Троен) – бях наистина впечатлена и за пореден път разабрах колко любящо работи Съдбата.

Как се построява мандалата?

Графичното й построяване както вече пояснихме, се прави в работен квадрат, в който са вписани числата от 1 до 9, наречен “Квадрата на Питагор”. В следния ред:

1      4      7

2      5      8

3      6      9

Името, презимето и фамилията или личното име се записват като нумерологична поредица – т.е. всички букви са заменени с числа от таблицата на буквите на кирилица и техните вибрации като тази.

КИРИЛИЦА Българскa

1 2 3 4 5 6 7 8 9
А Б В Г Д Е Ж З И
Й К Л М Н О П Р С
Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ
Ь Ю Я

 

Нека разгледаме пример за да стане ясно – имаме предвид човек роден на 27.1.1966 с две имена: Маргарита Стояновска.

Датата на раждане 27.1.1966 редуцирана до единично число е = 5 (9+1+4=14=5) – т.е. това е Личната вибрация.

Като се има предвид таблицата на буквите на кирилица и техните вибрации името Маргарита Стояновска е със следната числова поредица: 418418911 9163563921.

Как започваме построяването на самата мандала?

За целта имаме предвид вибрационната числова поредица в определена последователност. Датата на раждане се състои от ден, месец и година както стана ясно. Преди всичко се редуцират ако има в нея двуцифрени/четирицифрени числа, които събираме и редуцираме докато не получим единично число от 1 до 9. Тази система работи само с единични числа от 1 до 9. Ако в датата има и единични числа, те си остават там. Редуцираните до единични се записват след самата дата като нова редичка от числа. След което, се пристъпва към събиране на числата от самата дата едно с друго

ден + месец – записва се в новата редичка като се редуцира се до единично преди това

ден + година – записва се също в редичката като се редуцира да единично преди това

месец + година – записва се в редичката като се редуцира до единично преди това

ден + месец + година –  дава Личната вибрация/Път на живота в картата и също се записва като последно число в редичката/също се редуцира до единично

За тази дата редичката от числа би изглеждала по следния начин: 27.1.1966 = 9,4,1,4,5,5

Значи в крайна сметка работим с цялата тази числова редица, която включва датата на раждане+две имена:

27.1.1966 – 9,4,1,4,5,5418418911 – 9163563921

За да се построи мандалата трябва последователно да нанесем с кръгчета тази числова поредица върху празния квадрат с числата от 1 до 9 като с два различни цвята нанасяме датата и две/ три или личното име, зависи кой вариант използвате. Така става видна формата, която се получава вътре в мандалата и взаимодействието между тези две енергии в нас. В резултат, понякога има числа с доста натрупвания, има числа, които липсват, а цялостно комбинирани по тройки в хоризонтал, вертикал или диагонал се създава определена форма на картата, която също има своето тълкуване.

Схема на датата на раждане:

Схема на двете имена:

Ето и как изглежда мандалата на човека от нашия пример:

Ако ви е заинтригувала цялата тази информация и имате желание да работите с вашата Лична числова мандала, както и да видите как изглежда конструирана за вас, можете да си я построите сами защото никак не е трудно.

Разбира се, можем и ние да я изготвим за вас с любов. Цената е указана и в раздел Услуги(в сайта) ТУК Там се предлагат и Анализи на отделните части на самата мандала – Анализ на рождената карта и Анализ на име.

М.С.(Guru Sakhi) – вдъхновено от книгата „Числовата мандала на човека” на Тамара Зюрнаева

Можете да си поръчате и Нумерологична манадала от 4 карти като инфо за нея прочетете ТУК

Don`t copy text!