Предложените интерпретации са първи подобен опит за тълкуване на езотеричната структура на съвременната българска буквена система след Правописната реформа от 1945 г. Тълкуванията служат за основа при разглеждане на инициала (първата буква) на личното, умалителното име или псевдонима. Инициалът на личното име е показател за различни тенденции, които могат да се използват по пътя на личната реализация. Когато инициалът е гласна буква, това е показател за жизненост и енергия през целия живот.
В дадените тълкувания на вашия инициал поставените в кавички изрази и изречения са мисли на П. Дънов за отделните български букви. Както се знае, П. Дънов (1864-28.12.1944) е създател на световно религиозно-мистично учение, съчетаващо християнството с будизма и древноиндийския окултизъм. Основател е на т.нар. Бяло Братство, чиито основен духовен елемент е паневритмията – разгръщане на душевните сили и енергия с помощта на специфична музика, песни и движения.

НУМЕРОЛОГИЧНИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ НА БЪЛГАРСКИТЕ БУКВИ

 

А Стойност 1
Форма: Изправена и статична буква, насочена нагоре. Наподобява пергел, готов да очертае кръг (началото и края на всичко). Две прави, насочени нагоре – сила, амбиции, стремеж към успех.
Символика: Свързва се със Закона за движението и развитието. Синоним на Егото, новото начало и еволюция. „А е семето, което трябва да се посади в земята и което има условие да покълне. Означава човек, който започва да се проявява. Показва условия за израстване и узряване“. По число буквата отговаря на Слънцето и се асоциира с I-ва Аркана на Таро – „Магьосникът“.
Тенденции: Като инициал на името буквата А е показател за самостоятелен и енергичен човек с изявено присъствие и високи стремежи. По природа е антиконформист и новатор, надарен с творчески и съзидателни способности. Присъщи са му качества като честност, ентусиазираност, скрит или изявен идеализъм. Отличава се с воля за успех и налагане, с желание да изпъкне или да направи впечатление. Склонен е към използване на всякакви начини и средства по пътя нагоре.
Числовата вибрация 1 на буквата е знак за стремеж към напредък, социално положение, обществено признание и духовно израстване. Показател е за организираност, предприемчивост и благоприятни възможности за реализация.
Негативен план: Буквата А „представлява човешкия егоизъм на първа степен“. Безскрупулност, остра критичност, ревност, високомерие, агресивност.

 

Б Стойност 2
Форма: Полузатворена, рецептивна и отдаваща буква. Горната част е свързана с мисълта и е насочена към хората, а долната отвежда към материалния свят и вътрешното натрупване.
Символика: Свързва се с „начало на проявения живот, който наричаме Битие“. Съдържа всички материални условия на физическия живот“. По число буквата отговаря на Луната и на несъзнателното. Асоциира се с II-ра Аркана на Таро – „Папесата“.
Тенденции: Като инициал на името Б е показател за самостоятелен и силен характер. Носителите на тази начална буква са трудолюбиви хора, отдадени на целите и семейството си. Те имат чувство за отговорност и развит инстинкт за самосъхранение. По природа са устойчиви, възприемчиви, щедри и всеотдайни. В социален план са обществено съвместими, приспособими към работа и среда. В отношенията търсят или предпочитат показните хора или личности с положение.
Стойност 2 на буквата Б отвежда към човек с практичен усет, конкретен в своите действия, стремящ се към сигурност и удобство. Обикновено той разполага с необходимите материални възможности и въпреки проблемите или ограниченията има успешно еволютивно развитие.
Негативен план: Нерешителност, показност, ревност, силен инстинкт за притежание. Скрупули, пасивност, уязвимост, затваряне в себе си.

 

В Стойност 3
Форма: Затворена и солидна буква, разделена на две части. Горната е свързана с интелекта, а долната с материалния свят. Двоен резервоар – акумулира в себе и дава на другите. Двойна обемност, позволяваща по-добро разпределение на вътрешните енергии. Сравнително стабилна основа
Символика: Символ на бременност. Буква, „свързана със закона на Истината и принципа на Обединението“. По число отговаря на планетите Юпитер и Меркурий, на мъжкото и на женското начало. Асоциира се с III-та Аркана на Таро – „Императрицата“.
Тенденции: Инициал В е показател за самостоятелен, съзидателен и приспособим човек, „който има основа.“ Като начална буква в името е знак за силна психика, чувство за отговорност, практичен или търговски усет. Общителност и склонност към затваряне в себе си. Материални цели и интереси, насочени към равновесие, благосъстояние, лична изгода.
Стойност 3 на буквата В е свързана с качества като гъвкавост, способност за реална преценка и конструктивизъм в действията. Убедителност, стремеж към разбирателство, способност за изпълнение на посреднически функции. Жизненото развитие и социалната активност най-често са белязани с обществени контакти и отношения с влиятелни хора.
Негативен план: Нехайство, показност, лицемерие, завист. Спонтанна емоционалност, склонност към крайности или разрушителни инстинкти.

 

Г Стойност 4
Форма: Отворена буква, изправена, насочена към хората и материалния свят. Вертикалната права – силно Его. Двете прави, образуващи прав ъгъл надясно са знак както за рецептивност, отговорности и амбиции, така и за ограничения.
Символика: Земна, физическа и материална буква, олицетворение на „Безкрайно, вечно начало“ и „посока, към която трябва да расте доброто.“ По число отговаря на планетите Юпитер и Сатурн. Асоциира се с IV-та Аркана на Таро – „Императорът“.
Тенденции: Като инициал на името Г е показател за разумен човек с уравновесен, трудолюбив и самостоятелен характер. Той се отличава с практичен усет, добронамереност, устойчивост и търпение. Понякога е склонен към покровителско или високомерно поведение.
Стойност 4 на буквата Г отвежда към качества като материализъм, щедрост, услужливост, чувство за отговорност. Действията са мотивирани от организираност, предпазливост и самодисциплина. Необходимост от ясно поставена цел. Активността е насочена към по-голяма сигурност и стабилност. Характерни за личността са сериозното отношение към дома, семейството и привързаността към семейните стойности.
Негативен план: Небрежност, скрупули, инат, догматизъм. Черногледство, грубост, консерватизъм. Склонност към възгордяване или самоподценяване.

 

Д Стойност 5
Форма: Стабилна и симетрична буква, стъпила здраво на земята. Горния затворен обем е знак за сила, икономии и вътрешни ограничения. Долната част във вид на стабилна основа показва материалност и уравновесяване.
Символика: Буква, която „съдържа активна сила, в състояние да примири противоположностите между физическия и Божествения свят“. Свързана със закона за Равновесието. „Означава познаване на законите на Любовта“. Числото на буквата отговаря на планетата Меркурий и на зодия „Близнаци“. Асоциира се с V-та Аркана на Таро – „Папата“.
Тенденции: Начално Д в името е индикатор за независим, взискателен, убедителен и адаптивен човек. Характерна умствена активност. Душевна сила, аналитични заложби, прозорливост и интуиция. Понякога – противоречие между външния вид и душевността или способностите на индивида. Действията са мотивирани от ентусиазъм, оригинални идеи, практичен усет, изпълнителност и реализъм.
Стойност 5 на буквата Д показва влечение към социални области на реализация (политика, медии) или нетрадиционни сфери на познанието (психоанализи, окултизъм). Човек, който обича разнообразието и промените, но се стреми към сигурност и стабилност – в живота и личните отношения.
Негативен план: Инертност, пасивност, скептицизъм. Повърхностност, избухливост, сарказъм, инат. Склонност към авантюризъм или затваряне в себе си.

 

Е Стойност 6
Форма: Отворена и рецептивна буква, насочена към външния свят и бъдещето. Стабилна основа. Трите хоризонтални черти, образуващи „тризъбец“ са свързани с материалното, емоционалното и духовното измерение.
Символика: Олицетворява подвижност, изкушения, устойчивост, материални цели и реализъм. „Означава простор в материално и духовно отношение“, както и „силен стремеж за излизане от затруднени положения“. Буквата се асоциира със съществуващата реалност и истинската същност на индивида. Числото на буквата отговаря на планетата Венера. Свързва се с VI-та аркана на Таро – „Влюбените“.
Тенденции: Хората с инициал Е са независими, смели, общителни и адаптивни хора с чувство за отговорност. Отличават се с жизнена енергия, разум, амбиции и въображение. Нуждаят се от повече свобода, както и да бъдат забелязани и оценени. При подходящи условия могат да приложат своите лидерски или организационни способности. В личния и обществения живот са общителни, социално приспособими и всеотдайни.
Стойност 6 на буквата е показател за човек, стремящ се към израстване и нови открития. Действията му са мотивирани от материални цели и интереси. Инициал Е обикновено е показател за успешна професионална реализация и благополучие. Понякога – склонност към интериоризация (затваряне в себе си).
Негативен план: Несигурност, завист, неорганизираност, непостоянство. Предразсъдъци, бъбривост, колебания, задръжки. Високомерие и склонност към възгордяване.

 

Ж Стойност 7
Форма: Подвижна, многопланова, графично уравновесена буква. Симетрично разположени 5 черти и 4 обема, поддържащи добре канализирана връзка между материалния и духовния свят. Внушава устойчивост, възприемчивост и защитеност. Стабилна основа.
Символика: Асоциира се с жизнения принцип за движението на енергиите. „Символ на живота и покълването. Знак за материално състояние“. Числото на буквата отговаря на планетите Уран и Нептун. Асоциира се със VII-ма Аркана на Таро – „Колесницата“.
Тенденции: Инициал Ж е показател за сила, енергия, реализъм и интелект. Одухотвореност, трудолюбие, общител¬ност, новаторство и материализъм. Индивидът се отличава с устойчивост, убедителност и въображение. Предпазливост, обществена адаптивност и богата душевност.
Стойност 7 на буквата отвежда към взискателност, аналитизъм, ефикасност в действията и поведението. Този тип хора са едновременно отворени към другите и затворени в себе си. Стремят се към личностно израстване и признание, към нов опит и познания. Социално насочената им активност е свързана с приливи и отливи в процеса на житейската еволюция.
Негативен план: Двойственост, егоизъм, прибързаност и незрялост. Мнителност, издребняване, прикритост. Напрежение, импулсивност, склонност към възгордяване.

 

З Стойност 8
Форма: Двупланова, двойно отворена (материя и съзнание) в една посока, възприемчива и „горда“ буква. Графично олицетворява Триада. Въплащава вътрешна сила, двойственост и екстравагантност. Нестабилна основа.
Символика: Изразява процес на материализация и преминаване на съзнанието от едно ниво в друго. Символизира „закона за размножаването“ и самозащита на Аза от външния свят. Числото на буквата отговаря на планетите Марс и Сатурн. Асоциира се с VIII-ма Аркана на Таро – „Справедливостта“.
Тенденции: Инициал З в името е показател за амбициозна и съзидателна личност с творческа и градивна нагласа. Трудолюбив и практичен човек, който се стреми към материален успех, напредък и благополучие. Обикновено притежава необходимите сила, дързост, упоритост и социална приспособимост. Понякога проявява неоправдани страхове и вътрешно напрежение.
Стойност 8 на буквата отвежда към човек с обективна логика, чувство за притежание, достойнство, обективност и воля за успех. Животът му обикновено е свързан или обусловен от социална активност и обществено положение. Добри възможности в сферата на обществените отношения, политиката и финансите.
Негативен план: Прибързани действия, егоизъм и докачливост. Колебливост, безкомпромисност, агресивност като компенсаторна реакция.

 

И Стойност 9
Форма: Водеща и подвижна буква със стабилна основа. Съставена е от три редуващи се черти – колебание между материята и съзнанието. Три прави – материалност. Вътрешните ъгли изразяват противоречието между идейното и конкретното.
Символика: Въплащава идеите за цикличност и алтернативни възможности. Израз на съзидателност, напрегнатост и еволюция на етапи. Символизира „закона за победа над трудностите“. Числото на буквата отговаря на планетите Луна и Нептун. Асоциира се с IХ-та Аркана на Таро – „Отшелникът“.
Тенденции: Инициалът И е знак за енергичен, ентусиазиран и практичен човек. Той се отличава с отворено съзнание, разбиране и общителност. Притежава интелектуални, аналитични, организаторски и/или артистични заложби. При подходящи условия и среда има възможност да развие и да приложи способностите си на високо ниво. Закъснения или ограничения в работата иосъществяването на личните цели.
Стойност 9 на буквата е показател за стремеж към самоусъвършенстване, утвърждаване и успешна реализация. По природа индивидът е трудолюбив, любопитен, откровен, всеотдаен и адаптивен. В личния и обществения живот се нуждае от повече свобода в действията и решенията. Прикрит романтизъм.
Негативен план: Показност, мнителност, импулсивност. Скрупули, повърхностност, склонност към възгордяване. Неовладени емоции, мекошавост, скрити слабости и противоречия.

 

Й Стойност 1/10
Форма: Изправена и стабилна буква, аналогична по графика на И. Запетайката в горната част ограничава отвореността й, въздействайки върху степента на приспособимост и индивидуализация, променяйки различните акценти и тенденции за развитие, заложени в буквата И.
Символика: Числената стойност 1 се свързва с архетипа на Слънцето, а 10 се асоциира с Х-та Аркана на Таро – „Колелото на Съдбата“.
Тенденции: Като инициал на личното име Й е показател за силен, енергичен, независим и трудолюбив характер. Носителят на тази буква е жизнен, устойчив, упорит, практичен и материален човек. Притежава развит инстинкт за само-съхранение и чувство за притежание. По природа е недоверчив, разчита само на себе си и е склонен към интериоризация. В много случаи Й е знак за оригинални идеи, новаторски или изобретателски способности.
Стойността 10/1 на буквата отвежда към човек с присъщи самостоятелност, индивидуализъм, наблюдателност, предприемчивост и чувство за отговорност. Практичен усет, търговски, организаторски и посреднически заложби.
Негативен план: Егоцентризъм, лицемерие, прикритост. Кариеризъм, безразсъдство, непостоянство. Докачливост, избухливост, агресивност, инат.

 

К Стойност 2/11
Форма: Триизмерна буква, съставена от три прави (устойчивост и сила) и три ъгъла (развитие, противоречия) и два обема (рецептивност). Енергия, получавана в три плана – духовен, материален и астрален. Стабилна основа.
Символика: Интуитивна и съзидателна буква. „Означава противоречията, които съществуват в духовния свят. К е в началото на всяко движение“. Като числова стойност 11/2 означава удвояване на енергията и символизира принципите „Аз и пак Аз“ и “Всичко или нищо”. Асоциира се с ХI-та Аркана на Таро – „Силата“.
Тенденции: Показател за силен, устойчив и самостоятелен характер. Инициал К отвежда към амбициозен и самокритичен човек с богата душевност, умеещ да пази тайна.
Присъщи са му качества като прозорливост интуиция, аналитични и реализаторски заложби, творчески или артистични дадености. Устойчивост, импулсивност, идеализъм. Способност за бързо възстановяване. При подходящи условия индивидът е в състояние да постигне известност и признание.
Житейската еволюция е белязана от върхове, спадове и необходимост от повече общуване и контакти. Характерно е влечението на индивида към обществената и духовната сфера и/или политиката. Необходимост от изразяване и повече свобода за изява. Понякога – късно утвърждаване и признание.
Негативен план: Склонност към манипулиране на околните. Завист, подозрителност, авторитаризъм. Скрупули, отмъстителност, жестокост.

 

Л Стойност 3/12
Форма: Остра, затворена буква, наподобяваща пирамида. Посоката на двете прави и ъгълът между тях са знак за душевно богатство, вътрешно натрупване, издигане и амбиции. Стабилна основа.
Символика: Показва „Стремеж нагоре и слизане надолу“. Олицетворява „Енергия, която излиза от един Божествен център“. Асоциира се с ХII-та Аркана на Таро – „Обесеният“, със значение на всеотдайност, саможертва и ново начало .
Тенденции: Инициал Л в личното име е присъщ за човек с независим, уравновесен и целенасочен характер, стремящ се към единство, успех и хармония в живота. Силно Его, лидерски или организационни качества. Индивидът се отличава с широк мироглед, естетизъм и стремеж към оригиналност. Отдаденост на хората, на цел или идеал. Комуникативност и затвореност в себе си. Възможности за обществено признание. Понякога – блокиране (в началото) на еволюцията; грешен избор на партньори или ориентация.
Числената стойност 12/3 на буквата е знак за социална активност, изпълнителност, трудолюбие и адаптивност. Наблюдателност, обмисленост, логика и индивидуализъм. Приемственост, конструктивизъм, предприемчивост и непоколебимост.
Негативен план: Максимализъм, силна критичност, завист, недоверие. Нетактичност, нерешителност, заядливост. Налагане, егоизъм, лицемерие.

 

М Стойност 4/13
Форма: Двуизмерима буква, съставена от 4 симетрично разположени прави, придаващи сила и устойчивост, 3 ъгъла – развитие и сблъсъци. Стабилна основа.
Символика: Рецептивна и земна буква, оприличавана на мост между две нива – рационално и ирационално. „Означава материален свят и противоречията в него“. Асоциира се с ХIII-та Аркана на Таро – „Смъртта“, със значение на обрати и обновление.
Тенденции: Носителят на инициал М е човек с жизнен, енергичен и трудолюбив характер. Присъщи са му качества, като организираност, реализъм, възприемчивост, практичен усет и готовност да помага на хората. Склонен е към необмислени действия при постигане на целите, както и към нарушаване на установеното равновесие. Понякога – трудно изразяване на истинските чувства или способности.
Числената стойност 13/4 е показател за устойчивост, материализъм, съзнателност, всеотдайност и чувство за отговорност. Характерна привързаност към дома и семейните стойности. Изявена склонност към поемане на повече отговорности, отколкото могат да се изпълнят. Ефикасни действия, мотивирани от предвидливост, активност и стремеж към материална изгода.
Негативен план: Недоверчивост, ограниченост, груб материализъм. Налагане, противоречивост, маниакалност, предразсъдъци, инат.

 

Н Стойност 5/14
Форма: Симетрично изградена буква, съставена от три прави – устойчивост и самосъхранение. Два обема /горен и долен/ – удвояване на енергията, натрупване и защитеност. Чертата по средата опосредства връзката между горното (духовно) и долното (материално) ниво. Стабилна основа.
Символика: Израз на „Закона за справяне и примиряване с противоречията в живота“. Асоциира се с ХIV-та Аркана на Таро – „Умереността“.
Тенденции: Инициал Н е индикатор за енергичен, устойчив, независим и уравновесен характер. Човек с жизнена натура, социални мотивации и воля за успех. Стреми се към личностна реализация, придобивки, обществено признание и положение. Обикновено успява в търсенето и постигането на материално/душевно равновесие. Ментална (умствена), творческа активност и изобретателност. Добри възможности за реализация. Склонност към затваряне в себе си.
Числената стойност 14/5 е знак за широк мироглед, практичен усет, организаторски и/или изпълнителски качества. Присъщи качества – честност, индивидуализъм, справедливост, ентусиазъм и приспособимост. В обществото личността се откроява със своята гъвкавост, убедителност, деловитост, взискателност и въображение.
Негативен план: Повърхностност, натрапчивост, егоцентризъм. Показност, грандомания, лицемерие. Материални или здравословни проблеми.

 

О Стойност 6/15
Форма: Обемна и затворена буква на вътрешно натрупване, душевна еволюция и емоционална доминанта. Оприличава се с яйце с неговите предпазващи и самозахранващи функции. Нестабилна основа.
Символика: Олицетворява „завършен процес и благоприятни условия отвън“. Символ на универсалната цикличност и постоянство. Представлява Егото на различни нива. Асоциира се с ХV-та Аркана на Таро – „Дяволът“, със значение на задоволеност, пълнота и стремеж към успех на всяка цена.
Тенденции: Инициал О е показател за силен характер, богата душевност и усет за реалните стойности в живота. Характерни за индивида са стремеж към хармония и натрупване, привързаност към дома и семейството. Присъщи са му чувство за отговорност, умения за работа с деца и младежи. Практичен усет и нужда от идеал. Способност да се преодоляват проблемите и да се дава най-доброто от себе си.
Зад равновесието и идеализма на индивида често се крият вътрешни противоречия и необходимост от повече споделеност и любов. Способност на дълбоки чувства. Духовни и/или окултни интереси. Възможности за успешна реализация като съветник, социален служител, творец в науката или изкуствата.
Негативен план: Свръхчувствителност, задръжки, подозрителност, субективизъм. Непостоянство, максимализъм, зависимост. Демонстративност, ревност, нарцисизъм.

 

П Стойност 7/16
Форма: Изправена, затворена и устойчива буква със стабилна основа. Отворена долна страна – материална свързаност. Три прави – израз на сила, конкретност и ограничения (напречната права). Буквата наподобява врата към материалния свят или обърнат съд, от който „изтича лошата енергия“.
Символика: Земна и умствена буква, знак за човек, който е затворил пътя си към небето, а е отворил пътя към земята“. Стойността 7 (1+6) е израз на Его, насочено към избор и отговорности. Асоциира се с ХVI-та Аркана – „Кулата“.
Тенденции: Начално П в личното име е индикатор за енергичен, дързък и непримирим човек с ясна мисъл и конкретни идеи. Той се отличава с независимост, последователност, аналитизъм и възприемчивост. Действията му са вътрешно мотивирани от материални цели и интереси, от взискателност и чувство за лично достойнство. Характерни общителност и богати идеи, но и склонност към затваряне в себе си и потайност.
Числената стойност 16/7 на инициала обикновено е показател за силна, устойчива и реалистична личност. В обществения живот се отличава със силно присъствие, лидерски, организационни заложби или стремежи. Еволюцията е белязана от търсения и възможности за израстване и обогатяване на различни нива.
Негативен план: Субективизъм, резервираност, прикритост. Отмъстителност, безкомпромисност, сарказъм. Силен инстинкт за притежание и чувство за непогрешимост.

 

Р Стойност 8/17
Форма: Изправена и статична буква с нестабилна основа. Правата е знак за устойчивост и твърдост, а кръгчето горе – за извисеност, духовно издигане, както и за изолираност и отдалечаване от житейските реалности.
Символика: „Буква на човешката активност и воля. Означава разумност, която носи светлина“. Свързва се както с гениалност, така и с възможности за неуспехи или провал. Асоциира се със ХVII-та Аркана на Таро – „Звездата“.
Тенденции: Инициал Р е показател за активно обществено-еволютивно развитие. Действеност, ини-ци¬атив¬ност, въображение, широк мироглед. Практичен (финансов/търговски) усет. Горд човек с борбен дух, неспокоен характер, високи цели и стремежи. Способност за вникване в същността на нещата. Воля, дързост и амбиции, които при подходящи условия и среда са добра основа за успешна реализация, признание и благополучие.
Стойност 17/8 на буквата отвежда към упорит, приспособим и великодушен човек с богата душевност. Нуждае се от повече сигурност, удобства и житейски комфорт. Лидерски или организаторски способности и възможности. Непредвидимост в действията, мотивирани най-често от материални цели и интереси. Благоприятни, понякога неочаквани еволютивни перспективи.
Негативен план: Мнителност, безкомпромисност, без¬разсъдство. Високомерие, нетактичност, инат. Сблъсъци, ограничения, загуби, разочарования.

 

С Стойност 9/18
Форма: Отворена, подвижна, рецептивна и излъчваща буква. Нестабилна основа. Изразява спонтанност, напрегнатост, общителност и щедрост.
Символика: Насоченост към хората, бъдещето и удоволствията в живота. Съдържа женска енергия и се свързва с принципа за Регенерирането и Възпроизводството. Асоциира се с ХVIII Аркана на Таро – „Луната“.
Тенденции: Инициал С е показател за чувствителен, общителен и социално-адаптивен човек с чувство за отговорност. Надарен е с толерантен, амбициозен и всеотдаен характер. Въпреки своята градивна енергия, повече или по малко изявена упоритост, индивидът е податлив на емоционалността, идеализма и вътрешните си противоречия. Присъщи са му вярата в илюзии и в нереални неща. В много случаи първо действа, а после обмисля решенията си.
Стойност 18/9 издава склонност към надценяване и налагане на мнението си. Интуитивни (подсъзнателни) реакции, решения и директен израз. Характерен стремеж към равновесие, удобство, сигурност и благополучие. Творчески и организаторски способности, приложими в социалната и хуманитарната сфера, в литературата и изкуствата. Възможности за обществен успех и/или реална власт.
Негативен план: Свръхидеализъм, проблемна чувствителност, капризи, податливост на влияния. Предразсъдъци, задръжки, отмъстителност, омраза.

 

Т Стойност 1/19
Форма: Изправена и напрегната буква, съставена от две прави – твърдост, устойчивост и амбиции. Два ъгъла – ограничения, противоречия, блокиране. Хоризонталната черта уравновесява буквата, но е знак и за препятствия, независещи от личната воля .
Символика: Символ на кръста, саможертвата и справедливостта. „Представлява две велики движения в света: в материалния и в духовния свят“. Олицетворява Егото, изправено срещу външния свят. Асоциира се с ХХ-та Аркана на Таро – „Страшният съд“.
Тенденции: Инициалът на личното име отвежда към човек с гъвкав, градивен и независим характер. Личността е надарена с импровизаторски, новаторски, творчески или артистични заложби. Отличава се с наблюдателност, любопитство и въображение, с повече или по-малко изразен идеализъм. Обича да работи самостоятелно, като се стреми към справедливост и стабилност.
Стойност 19/1 на буквата отвежда към човек, нуждаещ се от повече свобода и жизнено пространство. Неговата решителност и ентусиазъм често се редуват със скептицизъм, нерешителност и недоверие. Характерни прояви на нетактичност в личните отношения. Личната еволюция обикновено е свързана с доста трудности и ограничения, независещи от избора и волята. Понякога – важна за индивида географска промяна
Негативен план: Свръхчувствителност, емоционалност, агресивност, егоцентризъм. Повърхностност, непредсказуе-мост, ревност, безразсъдство. Несъобразяване с възможностите

 

У Стойност 2/20
Форма: Симетрична и подвижна буква с нестабилна основа. Наклоненост надясно – насоченост към хората и бъдещето. „Опашката“ долу наляво – приемственост и свързаност с миналото. Буквата наподобява антена – отворена към небето и духовния свят.
Символика: „Означава мисловен процес и разумно схващане на нещата“. Асоциира се с II-ра и ХХ-та Аркани на Таро – „Папесата“ и „Страшният съд“ със смисъл на възраждане, духовно пречистване и израстване.
Тенденции: Буквата У почти не се среща като инициал на българско лично име. Тя обикновено е знак за чувствителност, възприемчивост и въображение. Индивидът се отличава със социална съвместимост и приспособимост. Присъщи са му качества, като човеколюбие, търпение, толерантност и интуиция. Съзидателни/творчески способности, аналитичен усет и стремеж към равновесие. Чувство за мярка, разбиране и умение за изслушване. Духовно богатство и широк мироглед. Превратности, внезапни промени, нови възможности.
Стойността 20/2 на буквата е знак за обществена ориентация на целите, както и за добри перспективи за интелектуално развитие. Възможности за успешна реализация в сферата на социалните дейности, медицината, образованието и др.
Негативен план: Свръхчувствителност, нерешителност, уязвимост. Подчиненост, пасивност, бягство от реалността.

 

Ф Стойност 3/21
Форма: Напрегната, обемна и затворена буква. Обърната към себе, разделена на две равни части. Кръгът изразява пълнота, вътрешно натрупване и обща еволюция. Правата, която го разделя представлява Егото и създаваните от него препятствия или равновесие.
Символика: Мисловна и привличаща буква със силна вътрешна енергия. Олицетворява Егото, разделено на две. Затвореността често я прави трудно разбираема за околните. Асоциира се с ХХI-ва Аркана на Таро – „Светът“.
Тенденции: Инициал Ф е индикатор за съзидателност, творческо-професионална оригиналност и високи амбиции. Носителите на тази начална буква на личното име обикновено са хора с богата душевност, склонни към затваряне в себе си. Те са наблюдателни, двойствени, магнетични и вътрешно противоречиви личности. Отличават се с възприемчив, гъвкав и независим характер. Потребност да бъдат в центъра на вниманието.
Стойността 21/3 на буквата е характерна за човек с двойствено Его, стремящ се към материална задоволеност, хармония и съвършенство. Действията му са мотивирани от обществена и/или интелектуална насоченост на целите и интересите. Характерни са възможностите за успешна реализация в бизнес, медии, реклама, творчески дейности и др.
Негативен план: Двойственост, нестабилност, скрити слабости и противоречия. Недоверие, пресметливост, самокритичност, чувство за изключителност.

 

Х Стойност 4/22
Форма: Две симетрично пресичащи се линии, определящи отвореност и възприемчивост. Двете цели прави са знак за устойчивост и материалност. Четирите половини на правите – противоречия. Буква, получаваща и преработваща информация от 4 посоки. Стабилна основа.
Символика: „Символ на два противоположни свята – физически и духовен“. Кръстопът на физическото и менталното начало, на тайните на непознатото и тяхното разкриване. Асоциира се с Аркана ХХІІ на Таро – „Лудият“.
Тенденции: Инициал Х на личното име е показател за устойчивост и конструктивизъм, за духовна и материална еволюция на индивида. Високи амбиции, зависимост, самоанализи. Човек еднакво отворен, както към миналото, така и към бъдещето. Отличава се със съзнателност, организираност, приспособимост, честност и откритост в отношенията.
Стойността 22/4 на буквата отвежда към социална реализация, способности за заемане на отговорни длъжности или за международна ориентация – в зависимост от волята, факторите и нивото на приспособимост. Ангажиментите и личния избор са белязани от обективност, директност и прямота. Потребност от истина и познание. Алтернативни възможности – за добро или лошо. Стремеж към успех със собствени сили.
Негативен план: Съмнения, двойственост, противоречия. Склонност към деспотизъм спрямо близките. Мнителност, скрупули, песимизъм, затваряне в себе си.

 

Ц Стойност 5/23
Форма: Буква, наподобяваща резервоар, изпълнен с материална и духовна енергия. Отвореност горе – знак за възприемчивост и стремеж да се излезе от ограниченията. Три прави – сила и устойчивост. Чертичката долу – подтискане на емоционалните пориви и спонтанност.
Символика: Физическа, рецептивна и трудна за житейско усвояване буква. Ограничения, затвореност, душевно богатство. Асоциира се ХХIII-та малка Аркана на Таро – „Крал на Жезлите“.
Тенденции: Инициал Ц е показател за жизнен, устойчив, възприемчив и приспособим човек. В повечето случаи той е склонен към интериоризация (затваряне в себе си) и потискане на естествените си пориви и желания. Това е свързано със скрито напрежение, с натрупване на вътрешна енергия и негативни емоции. Чувствителност и склонност към необмислени или инфантилни прояви. Земни, материални цели и любов към живота. Практичен и търговски усет.
Стойността 23/5 на буквата е израз на съзидателна активност и стремеж към движение. Убедителност, логика, трудолюбие. Добросъвестност, дружелюбие, честност. Характерна любознателност и необходимост от повече свобода в действията и решенията. Лидерски стремежи или претенции.
Негативен план: Ограничения и трудно постигане на целите. Нетактичност, показност, егоцентризъм. Отмъстителност, непостоянство, авантюризъм, инат.

 

Ч Стойност 6/24
Форма: Отворена буква с нестабилна основа. Наподобява чаша, горната част на която събира влиянията на астралния свят. Долната осъществява връзката с материалната действителност.
Символика: Кармична буква, олицетворяваща „сила да премахнеш известни мъчнотии“. Асоциира се с ХХIV-та малка Аркана на Таро – „Кралица на Жезлите“
Тенденции: Инициал Ч на името е показател за наблюдателен и приспособим човек с организаторски или посреднически качества. Той се отличава с изпълнителност, професионална всеотдайност и силна привързаност към дома и близките хора. Изразен инстинкт за притежание и променливи настроения
Стойност 6/24 на буквата изразява естетизъм, творческо или артистично въображение и интелект. Присъщи за личността са нейната добронамереност, методичност и настойчивост в действията. Тя е взискателна, обича да се налага и преследва високи цели. Обикновено е надарена с практичен усет и тър-говски афинитет. Добри възможности има за реализация в колективни дейности и бизнес, в социалната или хуманитарната сфера. Важно значение или подкрепа от страна на майка или жена. Чувство за принадлежност към цялото.
Негативен план: Неустойчивост, мързел, задръжки, лицемерие, надменност. Свръхчувствителност, докачливост, натрапчивост, песимизъм.

 

Ш Стойност 7
Форма: Съставена от две части, наподобяващи двоен резервоар, изпълнен с голяма вътрешна енергия, разделена на две. Буква, изградена от 4 прави – устойчивост и твърдост. Отворена отгоре – възприемчивост. Стабилна основа.
Символика: Физическа буква, олицетворяваща избора между две посоки. „Означава материалния свят и любов към себе си“. Асоциира се с ХХV-та малка Аркана на Таро – „Рицар на Жезлите“.
Тенденции: Като първа буква в името, Ш е показател за устойчивост, праволинейност, реализъм и материализъм. Отвежда към решителен, дързък, непоколебим, уверен в себе си човек. Непредвидим и способен е както на най-доброто, така и на най-лошото. Носителят на тази буква се стреми към личностно развитие, духовно усъвършенстване и естетизъм. Има възможности за добра реализация в области като спорт, туризъм, шоу-бизнес, сценични изкуства и др. Посреднически умения и чувство за хумор.
Числената вибрация 25/7 на буквата е индикатор за ясна мисъл, лично достойнство, приспособимост, нетрадиционни цели или интереси. Действията обикновено са мотивирани от обмислени решения, непримиримост и лични амбиции. Понякога – склонност към повърхностни или съмнителни начинания.
Негативен план: Егоизъм, ограниченост, непостоянство. Нерешителност, нетактичност, надменност. Вътрешни раздвоения и противоречия.

 

Щ Стойност 8/26
Форма: Аналогична на Щ, като чертицата отдолу подчертава нейната материалност, възприемчивост и склонност към потискане на естествената спонтанност. Стабилна основа.
Символика: „Израз на Сила – Закон на разумността“. Асоциира се с ХХVI-та малка Аркана на Таро – „Паж на Жезлите“.
Тенденции: Като инициал на личното име Щ е показател за човек със стабилен и целенасочен характер. Отличава се с воля, усърдие, постоянство и лоялност. Чувство за принадлежност и притежание. Възприемчивост и вътрешно богатство. Буквата е знак за борбеност, трудолюбие и жизнена активност. Обмисленост на действията и решенията. Склонност към теоритизиране. Избор и ориентация – често свързани или предопределени от заобикалящата среда и реалности.
Стойност 26/8 на буквата изразява самостоятелност, лидерски способности, ръководни стремежи, щедрост и великодушие. Отвежда към селективен, съзнателен и приспособим човек, воден от материални цели и амбиции. Има възможности за успешна реализация в области като обучение, музика, изкуства, хуманитарни науки, дребен/среден бизнес и др.
Негативен план: Авторитаризъм, безкомпромисност, грандомания. Нерешителност, материална нестабилност, здравословни проблеми.

Ъ Стойност 9/27
Ь Стойност 1/28

 

Ю Стойност 2/29
Форма: Стабилна и симетрична буква, съставена от три части. Кръгът ( О ) олицетворява завършеност и пълнота. Вертикалната права – твърдост и материална устойчивост. Малката чертичка поддържа равновесието.
Символика: Олицетворява „мярката, с която се познава любовта“. Асоциира се с ХХIХ-та малка Аркана на Таро – „Тройка Жезли“.
Тенденции: Инициал Ю е показател за уравновесеност, спокойствие, организираност и предприемчивост. Отвежда към предпазлив и обществено съвместим човек, стремящ се към движение и личностно развитие. Надарен е с практичен усет, изобретателност и търговски заложби с възможност за успешното им приложение в живота. Целите и стремежите обикновено са характеризират с материална насоченост и съобразяване с реалностите. Еволюция на приливи и отливи. Понякога – развитие в постоянно очакване, подчиненост или емоционална зависимост. При недооценяване на качествата – склонност към песимизъм, депресия и затваряне в себе си. Способност за саможертва.
Стойност 29/2 на буквата е знак за богата душевност, обмисленост, сетивност, естетизъм и възприемчивост. Индивидът се отличава с трудолюбие, общителност, изпълнителност и толерантност. Скрита или изявена чувствителност и емоционалност.
Негативен план: Подозрителност, задръжки, колебания, пасивност. Ревност, враждебност, бягство от реалността. Разрушително вътрешно напрежение.

 

Я Стойност 3/30
Форма: Балансирана буква със стабилна основа. Две прави – твърдост, устойчивост, самосъхранение. Кръгчето горе – вътрешна/интелектуална концентрация, издигане. Духовното (горната част) в служба на материално-конкретното (долната част).
Символика: Умствена буква, олицетворяваща „Състояние на бременност. За да се роди нещо се минава през големи мъчнотии и противоречия“. Асоциира се с ХХХ-та малка Аркана на Таро – „Четворка Жезли“.
Тенденции: Инициалът е показател за независим, общителен, енергичен и амбициозен характер. Буквата Я е знак за уравновесен, наблюдателен и уверен в себе си човек, работещ за пълноценната си реализация. Той се отличава с аналитичен ум, убедителност, приспособимост и трудолюбие. Стреми се към удобства, задоволеност и обща хармония. Обикновено се ползва от добри възможности и улеснения в живота. Присъщи са му взискателност и естетичен усет. Бракът и семейството са важна предпоставка за личностното равновесие, житейското развитие и приложение на способностите.
Стойност 30/3 на буквата е знак за гъвкавост, воля и оптимизъм. Чувство за собствено достойнство. Необходимост от повече свобода в действията и решенията. Склонност към налагане и поемане на обмислени рискове. Умение за успешни социални контакти и отношения.
Негативен план: Непостоянство, ревност, завист, лицемерие. Противоречивост, показност, чувство за превъзходство.

Из „Числата – символика и традиции“ Христо Енев

Нумерологията може да ви подкрепи чрез изследването  „Анализ на име“ ТУК.

Още за имената на българите ТУК

Don`t copy text!