из  „НОВОТО БИТИЕ. ЖИВОТ В СЪРЦЕТО“ на Багрина Кларк

Процесът на остаряване на физическите ви тела може да продължи според вашите вибрации. След като изберете на каква възраст искате да изглеждате, телата ви външно ще останат на тази възраст. Вътрешните процеси ще продължат да се променят под въздействието на новите енергии и по-високата вибрация.
Клетките ви имат памет за Божествената матрица, според която са построени. Тази памет ще започне да се събужда подтикната от промяната в честотата. Можете да разговаряте с клетките си (те са интелигентни и съзнателни) и да им напомните да възстановят паметта си за Божествената матрица. Започнете да правите това отсега, за да подпомогнете възстановяването на тялото.
Казвайте на хипофизата да произвежда само хормона на живота. Тялото трябва да се настрои за продължаване на живота.
Новите енергии, които сега изпълват вашето пространство и навлизат в клетките ви, подготвят телата ви за отключване на нови процеси в тях.
Тези промени са запланувани още преди слизането на душата във физическо тяло. Постепенно в жизнените функции ще се включи дейността на допълнителни жлези с вътрешна секреция. Мозъкът се подготвя да отвори латентни центрове, които ще разширят съзнанието. Тялото ще получава нови команди за овладяване на новите вибрации. Когато клетките завибрират с по-висока честота, ще се освободят от шлаката и негативните енергии, които са се загнездили в тях от страховете и стресовете. Те ще заработят по-интензивно и жизнените функции на тялото ще се подобрят.
Следете знаците на телата си. Те ви ги дават открай време, но голяма част от хората не им обръщат внимание. Ако започнете да усещате някакви нови, непознати състояния, не се стряскайте. Телата ви, заедно с Планетата, преминават през трансформация. Хората, които ще я преживеят, преди това постепенно ще олекотят костите си, ще се освободят от токсините и излишните мастни клетки. Нелюбимите ви мастни клетки също имат съзнание. Поговорете си кротко с тях, помолете ги да напуснат тялото ви и да се върнат във Вселената като начален градивен материал.
Особено важна тема е Любовта към тялото. Ако то се е променило с годините, не го намразвайте, не му се гневете. То е инструмент на душата и без него тя не може да пребивава в ниските измерения. В нейния план е предвидено да постигне опитности в третото измерение. Това не може да стане без физическо тяло.
За създаването на тялото са работили висши същности. То е скъпоценен подарък. Сега не изглеждате както ви се иска и не се чувствате както ви се иска. Не обвинявайте тялото – променете отношението си към него. И тук на помощ идва най-великата енергия – Любовта. Казвайте на тялото си, че го обичате. Говорете му на глас:
„Подмладяваме се, подмладяваме се… Здрави сме, здрави сме…“
Клетките трябва да чуят вашето намерение.
Don`t copy text!