Децата, които се раждат след 2000 г., са по-различни от тези, родени през миналия век. Притежават много повече числа, които са на духовно равнище, често тези числа са насочени много повече „навътре“, отколкото „навън“, което говори за една тенденция на самоусъвършенстване с едновременно носене на оригиналност, прогрес, развитие, новаторски идеи и тенденции. Те са тук за да включат Божията Воля посредством Женския Принцип – т.е. число 2. Задачите им са свързани с това, да изведат на повърхността всички подсъзнателни натрупвания, всички родови отношения, всякаква наследствена и родова обремененост и да я претопят през огъня на трансформацията, за да й вдъхнат нов живот, нов смисъл. Двойката е още Жената. Приемането, което е позитив за всяка бъдеща млада жена. Те са и дигитални деца, които често отказват да се подчиняват на правила. Сложно комбинирани – с необичайна чувствителност, избиваща на моменти дори в агресивност, високи нива на емоционалност и хиперактивност. Въпреки, че в повечето случаи в картите им им липсва 1-ца колкото и парадоксално да звучи, те са индивидуалисти, но и мега-адаптивни – растат в криза, в консуматорско общество, със заети родители, което ги прави и самостоятелни. Не се вписват в рамките на образователните системи просто защото те са тромави и самата система бавно и трудно се адаптира към тези деца. Възможно е все още тези нови представители на света да не биват напълно разбрани и следвани, но те носят новата тенденция на планетарното развитие и все по-често ще влияят на света около нас най-вече с духовността си и отдадеността си на любовта и просветлението. Другата важна тенденция е, че тези нови жители на земята се раждат като „граждани“ на света, а не на определена социална среда – техните мащаби за действие и влияние са без граници, защото мисленето им е планетарно, а не локално, а идеите им засягат не само местни интереси, а съдбите на хиляди и милиони, още повече, че са насочени именно към промяна на мисленето на колкото се може повече хора.

Те се отличават с необичайна за възрастта си духовна мъдрост и ще ви въведат в следващата фаза на вашето развитие, ако се престрашите и ги оставите да ви помогнат.Спомнете си, че новите деца не се побират в познатите ви схеми и не ги насилвайте за нищо, за да не ги сломите. Закодираното в тях е от по-висш порядък, така че животът на тази планета им е напълно непознат и те тепърва ще то изучават. Да, децата наистина се раждат чрез вас, но те не ви принадлежат. На едно по-високо ниво душите ви са сключили договор, според който е трябвало да ги доведете на Земята. Но те не са ваши. Те се нуждаят от правила и закони, различни от правилата и законите, съблюдавани от вас на същата възраст. Те имат по-силно и фино трептене в сравнение с вашето в онези години. Човеците са свикнали да пренасят мечтите и очакванията си върху децата си. He го правете! He се надявайте, че ще изпълнят вашите мечти – те няма да то сторят. Те си имат свои собствени и тях ще осъществят. Те имат нужда от опита ви и от вас като един вид придружители. Обичайте ги безусловно, а това означава: без никакви условия! Те имат нужда да ги водите и придружавате, за да разпознаят своята житейска задача. Те имат нужда от силни образци, по които могат да се ориентират и ще ги поискат от вас.

И тъй като ние сме само в началото на „новото  планетарно поколение“, то също така не е лишено и от земните недостатъци, което се проявява и в числата, защото такава е все още времевата нагласа на човешката същност на земята. И докато погледът на човека от миналия век е насочен към земята, към чувствените изживявания и материалните придобивки, то погледът на новия човек ще е все по-често насочен към Космоса, към духовното осъзнаване и усъвършенстване, като от консуматор на  земно равнище, душата все по-често ориентира своя притежател към духовен учител и вдъхновител за другите с „откъсване“ от земното притегляне с неговите земни изкушения – пари, богатство, материални придобивки, секс, храна, алкохол, наркотици, пристрастявания и зависимости.

И още нещо много важно за тези, на които предстои да стават родители – винаги правете с много любов и желание децата си, не се оставяйте на случайността да решава вместо вас. Правете децата си с много любов и желание, защото това е резултатът 3 (Син) от любовта на 1 (Отец) и 2 (Майка) – 12/3 – вие създавате цяла Вселена (3) от Дух (1) и Материя (2), която е олицетворение на Божествената любов. Създавайте Любов с Любов. Това е духовен творчески процес и принцип във Вселената. Опознавайте децата си отрано, направлявайте ги според числата им, помагайте им рано да открият и следват себе си, за да са щастливи и удовлетворени – каква по-голяма радост за родителите, ако децата им са щастливи!

Съни Ламброзо

Don`t copy text!