Кармата е начин за обучаване на душата в старите енергии. Това е старо наследство, което сме дошли да завършим в това въплъщение. Не всички ще успеят да направят това в близко време и дори в този си живот, защото вярата им закрепена към кармичните нагласи – първоначално трябва да се изпълнят условията! Да се отработи написаното в старите енергии е задача на Душата.

Дуалната матрица на отделеност, винаги поставя условия и духовно насочените хора следват това предписание, страхувайки се да нарушат правилата на играта. Но правилата са остарели и не подхождат на новия свободен живот!

Днес съзрелите и събрали достатъчно опит (зрелите души), започват да осъзнават, че няма смисъл да приключват кармата и да я отработват. Достатъчно е да се излезе от влиянието на старите енергии, инструкциите, всички системи, изградени върху ръководенето от страни и следването на предписания кармичен маршрут. Всъщност това е новата задача на Душата – да осъзнае и да излезе от старите сценарии като преосмисли натрупания опит.

Преходът, създаден от Новите енергии, за да излезем от старите си убеждения и се освободим от обичайното си духовно наследство, като не се кланяме на предишните условия и условности, които разделят цялостното Съзнание на човека. Вярата е свързана само със самите себе си, с вътрешния ни свят, с вътрешната ни сила, докато вярванията, както и условностите, идват от външния илюзорен свят чрез законите и правилата, ритуалите, традициите като вкарват човека в зависимост.

Кармичните ситуации са изградени върху материализирането на проблемите – болест, като реакция на тялото ви към проблемите (записи в подсъзнанието), отношения, като търсене на любов и нейната липса, парите, като ограниченост в средствата за живеене. Разбира се, всичко това са уроци за душата до момента, в който личността не осъзнае живата си връзка със собствената си душа в това си въплъщение, без да чака „леталния изход“, тоест да се съедини с вътрешната си духовна сила докато е жив. Човекът с открито съзнание получава пряк достъп до подсказката и следва пътя на сърцето си или духовната интуиция, която е прозрачна и разбираема, без да изключва разума си, а съединява хармонично всички сигнали на своето същество.

Нужен ни е нов духовен опит в своя човешки живот, при който Цялостното съзнание издига човешкото същество над животинското ниво с преодоляване чувството за вина/греховност и страх от живота/смъртта. За развиване на едно по-високо ниво на чувствата, трябва да участва и разума. Повечето хора живеят с емоциите, без да стигнат до чувствата си и дори не се досещат за това (животните нямат чувства, но имат емоции, което те не осъзнават).

Нищо „ужасно“ няма в излизането от кармичното наследство и всеки от нас трябва смело да приема случващите се промени в Прехода. Тоест, не са нужни космически „пищови“, за да се премести физическото триизмерно тяло в тялото на Светлината, което само се управлява, така по естествен път става влизането в Светлинния поток. Свободният човек е синхронизиран с висшите честоти Потока и не се допира до ниските честоти на 3-тото и 4-тото измерение. Той ходи по Земята, но съзнанието му е освободено от матричната мрежа, диктуваща пътя, по който да мине неосъзнатата душа.

Това е съвършено нов начин за изразяване на Духовността – „ОСВОБОДЕН ОТ КАРМАТА“. Такъв човек не използва енергия от кръговрата с другите хора, той я черпи от Източника на всичко, което Е.

 Автор Бахов терапевт Зоя Чакърова
Don`t copy text!