Може да ги срещнете навсякъде в живота – в семейството, в службата, в компания. Едни ще ви говорят гадости в очите, други ще разпространяват клевети зад гърба ви. Трети ще ви се усмихват сладко, ще ви говорят нежни, приятни, ласкави думи, трупайки в душата си завист, ненавист и злоба.
Вредните хора външно не се отличават с нищо, те могат да постъпват и по различен начин. Социално-икономическият им статус, възраст, културно наследство, религия или образователно ниво нямат значение. Не играе роля и интелектът. И гений може да бъде недоброжелателна, неприятна, вредна личност.
Всъщност те се ядосват, когато късметът е с вас. Тяхната неувереност и усещането за собствената им несъстоятелност ги принуждава да ви пречат да живеете щастливо и да просперирате.
Сигурно сте се срещали в живота си с хора, към които не сте изпитвали нежни чувства. Нещо повече, сред тях може да е имало толкова отвратителни личности, че дори споменът за това да предизвиква главоболие.
Въпреки че са ни учили да се обичаме и да не съдим ближните си прекалено строго, в реалността всичко се оказва много по-сложно. Реалността е такава, че винаги има хора, които можете да наречете вредни от ваша гледна точка. Но може да откриете, че в живота си се срещате с един и същ тип вредни хора. Помислете за това.
А какви са най-често срещаните неприятни хора? И как да ги неутрализираме?
Ето и конкретни препоръки как да се държим с трудните хора и какво да правим, за да не ни вредят в ежедневния личен и професионален живот.
1. Мачкащият, готов да ви стъпче в калта.
Той е високомерен, подъл, самонадеян, презрително-снизходителен, надменен, неприятен, саркастичен, непочтителен и потаен, той унижава, заплашва, критикува, търси в хората само недостатъците.
Този, който ви тъпче, има толкова ниска самооценка, че ще намери недостатък и във вас, и във всеки друг наоколо. Той изпитва приятно вълнение, когато унижава и засяга другите. Обожава да се надсмива над хората, особено непознатите. Както си седи с вас кафенето, в ресторанта, ще подхвърли: „Виж го тоя, дебелак (грозник и т.н.)!“ Вие също можете на свой ред да станете обект на подобни забележки и саркастични реплики.
Такива хора имат нужда да ви унижават, за да се издигнат в собствените си очи. Това са хора неуверени и изпълнени със саморазрушителни мисли, усещат заплаха и от вас, и от страна на околните.Единственият начин за тях да си спечелят самоуважение е да унижат другите, принизявайки ги до своето ниво. Тъй като тези хора са най-малко уверени в себе си от всички останали, най-добре е да се общува с тях спокойно и добродушно. Използвайки спокойни въпроси, въздържайте се от повишаване на тона и от високомерни забележки, за да не ги накарате да се защитават и да се държат още по-дръзко.
Този метод прилича на малък изпит, целта на който е да се научи какво точно дразни човека. Придържайки се към обстоятелен, неагресивен тон, ще забележите как изненадващо се променя язвителното поведение на човека, който ви тъпче в калта, как той става по-спокоен, по-мек, как се усмихва, когато успее да се добере до истината.
Най-често хората ви унижават, когато вие притежавате онова, което те нямат или когато вашето поведение по някакъв начин ги засяга. В повечето случаи до вас те се чувстват некомфортно, не на мястото си. Затова не по-малко успешно е и поведение, основано на състрадание, което ще облекчи вашето общуване с такива хора.
2.Дърдоркото.
Той е прекалено приказлив, невеж, дразнещ, лошо се ориентира в хората, самовлюбен, непочтителен, не умее да общува, скучен.
Дърдоркото не иска да млъкне. Тези вредни личности изливат свободно потока от свои мисли пред първия, който се окаже в полезрението им, без да придават на тирадите си някакво значение. Ако ви хванат за слушател, няма да се спрат лесно, макар че бъбривците си говорят сами на себе си, все едно ви няма. Те говорят за всичко и за всички и никаква сила не може да ги спре. Тези хронични приказливци обичат да разказват празни приказки за себе си, за семейството, за почти непознати хора и случки. Техните безсъдържателни, безкрайни разкази едва ли са интересни някому. Те могат 15 минути да описват какво са купили в магазина, толкова са увлечени от своите разкази, че не разбират как се чувстват хората срещу тях, нито обръщат внимание на тяхното раздразнение, нетърпение или отвращение.
Бъбривците са прекалено егоистични, за да признаят, че и друг има право да говори. Като не ви позволява да вмъкнете дори дума, дърдоркото ви принуждава да правите нещо, което не искате – да го изслушвате.
Незаменим способ в общуването с този непоносим бъбривец е свалянето на напрежението. Той ще ви помогне да запазите хладнокръвие. Дърдорковците би следвало да знаят, че тяхното безкрайно дърдорене като правило е неуместно, затова и един открит протест също може да бъде ефикасен.
Най-добре е да се прибягва към него, когато няма странични свидетели, за да не се налага на дърдоркото да спасява положението, за да запази достойнството си.
Можете да започнете с това, че ласкаво и нежно да уверите дърдоркото, че го обичате (ако това не е така), но че понякога той говори твърде много за неща, които не са интересни за всички. Научете дърдоркото да се вглежда в израженията на лицата и позите на околните, за да си изясни степента на техния интерес.
В първия момент дърдоркото може да бъде шокиран и това да предизвика в него защитна реакция. Ако е така, ще ви се наложи да сте по-откровени и да посочите примери на неговите уморителни тиради. Не забравяйте обаче да го уверявате, че вие все едно го разбирате и обичате.
Предложете му да запомни, че определен жест — повдигане на веждите, докосване – може да му послужи като сигнал за прекратяване на разговора. Често пъти защитните им реакции и страхът са предизвикани от липсата на елементарни навици за общуване и непознаване езика на лицето и тялото на околните.
Ако все пак дърдоркото остане непробиваем или продължава да използва вашето време и енергия, следва да проявите твърдост, прилагайки метода на открития протест и да не му позволявате да прекрачва границите на позволеното.

 

3. Саморазрушителят.
Той винаги се оказва жертва, вън от реалността, слаб, нестабилен, страхлив, напрегнат, негативно настроен, егоистичен, мрачен, затворен, тревожен, неконтролируем, усеща заплаха отвън, изпада в отчаяние, дава ниска оценка на всичко и е склонен към депресия.
Саморазрушителите така ненавиждат себе си, че са постоянно готови за самоунищожение. Те повтарят едно и също за своите недостатъци и упрекват сами себе си: „Аз съм тъпак, глупак, нищо не мога да направя като хората…“ Всъщност те се стараят да унижат себе си, преди такава възможност да се появи за другите. Те не умеят да приемат комплименти и отхвърлят всички добри и приятни думи, казани по техен адрес. Те могат толкова дълбоко да затънат в самобичуване, че понякога стават алкохолици, лакомници, злоупотребяват с наркотици и секс. В крайна сметка, те не вярват, че са достойни за нещо хубаво и че заслужават удоволствия в живота. Тяхната самооценка е крайно ниска.
Хората, които са изпълнени с презрение и ненавист към себе си, повече от всички други се нуждаят от любов и доброта. С тях трябва да се разговаря колкото е възможно по-меко, иначе те никога няма да престанат да се държат по обичайния за тях начин. Саморазрушителите не искат храна, алкохол, цигари или секс. Те са гладни за любов и внимание.
Има моменти, когато не бива да се седи със скръстени ръце и да се наблюдава как тези хора се самоунищожават. В този случай може да помогне само методът на отстъпление. След като сте опитали всичко и честно сте признали на любимия човек, че знаете за неговия проблем, че сте готови да му помогнете и всичко е останало напразно, не ви остава нищо друго, освен да отстъпите и да му предоставите сам да се справя с бедата си. Вие никога няма да можете да му помогнете, докато той сам не пожелае да си помогне.
4. Бягащият от неприятностите.
Той е слабо създание, неспособно да защити позицията си – безцветен, затворен, страхлив, плашлив, необщителен, нечестен, неадекватен, суетящ се, немъжествен, ненадежден, самотен и социално некомпетентен. Той се бори със стреса като бяга от него. Понеже е неспособен да предприеме каквото и да е, той просто изчезва. Понеже такива хора с всички сили избягват неприятностите, те стоят по-далеч от конфликтите и не са в състояние да разберат как могат да наранят другия човек със своето „своевременно“ бягство.
Ако искате да общувате с него, най-напред се опитайте да го хванете, преди да успее да избяга. Първото, което трябва да приложите към него е открития протест. Не си мислете, че това може да го засегне, това не е ваша грижа. Обратното, кажете му, че мислите за неговия навик да бяга от трудностите, че това ви е омръзнало и че той трябва да реши този проблем.
Обикновено човекът, който избягва неприятностите, не е склонен да спори, затова когато изказвате недоволството си, в повечето случаи той слуша и действа. Разбира се, той може да се спаси както обикновено – чрез бягство, ако не може да възприеме онова, което е чул от вас.
Ако сте започнали спор си с него, за да изясните отношенията си, а той пак бяга, не съжалявайте. Сега поне знаете кой не е прав. Само помнете, че ако един човек бяга, той не се интересува от вас.
5. Дремещият, но смъртоносен вулкан.
Той е ненадежден, необщителен, нестабилен, слаб, неразбираем, страхлив, непоследователен, склонен да обвинява другите. Когато такива хора са край вас, никога не знаете какво може да очаквате от тях. Всъщност, те могат да бъдат сравнени с мина със забавено действие. Дремещият, но смъртоносен вулкан, изглежда извънредно сдържан, спокоен, усмихнат и сърдечен.
Той за нищо на света няма да покаже, че се е случила някаква неприятност, че с нещо сте го разстроили или разсърдили. Няма да си позволи да ви направи забележка, че сте направили нещо неправилно от негова гледна точка. Неговата кротост и меко поведение просто ви умиляват, мислите си, че той не може и муха да обиди. След това неочаквано той избухва – пепел и лава летят във всички посоки.
Погледнали сте го еди-как си, поздравили сте го в началото на срещата не така, и всичко това предизвиква абсолютно неадекватна реакция. Той избухва мигновено, крещи с прегракнал глас и ви обвинява за всичките си несгоди. Такова поведение не просто изненадва, то ви шокира.
Дремещият, но смъртоносен вулкан крие в себе си толкова ярост, че понякога се налага да се пазите от небезобидните телесни повреди, които той може да нанесе. От всички типове вредни хора вулканът е най-опасен, понеже е непредвидим, не се знае кога и къде ще избухне. Вулканите нищо не забравят и незабавно влизат в състояние на бойна готовност, щом обидата или раздразнението прелеят чашата на тяхното търпение.
Единственото, което може да помогне в общуването с това ужасно същество е спокойствието. Ще трябва да му задавате въпроси, тъй като той сам никога няма да си направи труда да сподели с вас какво става в душата му. Вие трябва да запазите спокойствие и периодично да осъществявате обратна връзка.
Питайте дали е успял да направи нещо от това, което сте го помолили. Задавайте му подробни въпроси, които изискват по-съдържателни отговори, а не кратките „да“ и „не“. По този начин вие го карате да общува с вас и можете да разберете неговите мисли и чувства.
6. Клюкарят.
Нескромен, ненадежден, двуличен, потаен, критично настроен, язвителен, самоуверен, повърхностен, злоезичен, скептичен, страхлив, натрапник, враждебен, затворен, нелоялен, подъл, зъл и неприятен. Склонен е да търси във всичко недостатъци, да обвинява, да се намесва в чужди работи, да вижда във всеки потенциален съперник. Клюкарите обожават да разпространяват истории, които често пъти доукрасяват, а понякога дори и сами измислят.
Клюкарят е извънредно суетно същество, чието най-висше удоволствие е подробен разказ за нещастията на другите. Клюкарката с наслада ви разкрива, че мъжът на вашата обща приятелка, който „кръшка“ и мами жена си, е хванат с подкуп. Заливайки се от смях, най-подробно ще ви опише как приятелката ви е замерила нещастника с лампата и го ранила в челото.
Собственият живот на клюкарите обикновено е безцветен и неинтересен. Те просто се нуждаят да бъдат забелязани, да усетят собствената си значимост. Те са сигурни, че като поднасят пикантната информация, „растат“ в очите на събеседника си.
Клюкарите са изключително опасни, тъй като могат да превърнат живота ви в кошмар. Може да ги спре само това, че вие отлично знаете кои са те и какво се опитват да направят. Използвайте метода на открития протест и обяснете, че такова поведение е неуместно – особено ако разпространяват клюки за вас.
Ако клюкарят обсъжда някого от вашите познати или приятели, прекъснете го с думите: „нямам намерение да слушам това“ или „не вярвам на нито една твоя дума“ или „това не ме интересува“. Постарайте се във вашия професионален живот да няма място за клюкари, тъй като те са в състояние да разрушат кариерата ви.

 

7. Бабаитът.
Той е непочтителен, недружелюбен, високомерен, нахален, нагъл, напорист, язвителен, напрегнат, заплашителен, злоезичен, непостоянен, неконтролируем, безумен, упорит, груб, шумен, необщителен, ръсещ заплахи, обидчив, склонен към депресии и саморазрушение. С него трудно се работи, от него вее опасност, той има садистични наклонности, никакъв закон не го респектира.
Тези борчета се държат предизвикателно, търсят повод за кавга, живеят в постоянно очакване на сбиване и само чакат да си позволите някакъв пропуск. Те през цялото време са нащрек и са готови да се сбият във всяка една минута. Обичат да противоречат, дори ако са съгласни с вас. Каквото и да кажете, непременно ще намерят контрааргумент. Те безкрай провокират околните, при това без видими причини. По-скоро собствената им неувереност и отчаяние ги карат да влизат в спорове и по този начин се издигат в очите на хората. Сякаш всички и всичко ги дразни. Те критикуват и псуват всички. Тези хора могат буквално да се вбесят, да удрят сюмруци стени и врати.
Тяхното естествено състояние е ярост, дори ако правите всичко онова, което искат. Те се изхитрят да открият лъжицата катран в бъчвата с мед и да ви се нахвърлят, преди още да сте отворили уста. Ако кажете или направите нещо, което да ги изнерви, те ще ви се нахвърлят с юмруци и ще беснеят докато ситуацията не се оправи от само себе си. Като правило, побойникът е имал нелеко детство. Като възрастни усещат, че животът им е изиграл лоша шега. Тяхната войнственост е само маска, прикриваща свръхчувствителност.
Всичко, от което се нуждае бабаитът, това е нежност, любов и грижа. Направо е удивително колко бързо чрез метода на любов и доброта може да бъде охладен неговата ярост и дори да го преобрази. Това разбира се не става мигновено, но в края на краищата ще видите пред себе си един по-добър и сговорчив човек.
Ако бабаитът става агресивен, срутвайки върху вас цялата си ярост, единственият изход е да се използва методът на отстъплението, да се каже „довиждане, чао, до скоро“ и повече да не се връщате. Методът на отстъплението е също така незаменим, когато става просто невъзможно да се продължават отношенията с такъв човек. Ако в общуването с него не помагат никакви методи, не ви остава нищо друго, освен да си тръгнете.
8. Унилата и обречена жертва.
Унилата и обречена жертва е неспокойна, пасивна, злопаметна, сурова, егоистична, отхвърляща всичко ново, тъжна, негативно настроена, дребнава, подозрителна, упорита, жалка, слаба, разстроена, лишена от въображение, наплашена, страхлива, склонна към депресии, сънлива, сантиментална. Тази мазохистична натура винаги обвинява всички и тържествено носи товара на своята нелека съдба.
Унилите и обречени жертви изпадат в депресия само от мисълта, че са се родили на този свят. Подобно на паяци те ви хващат в мрежата на своята мъка, разказвайки ви колко ужасен е бил, е и ще бъде животът им. При това те се нуждаят от съчувствие, а не от съвети. Предпочитат да се въртят в паяжината на самосъжалението, сигурни, че светът е жесток към тях и всички наоколо са виновни за нещастията им. Нищо не им доставя удоволствие. За такива хора казват, че виждат чашата наполовина празна, а не наполовина пълна. При неудачно стечение на обстоятелствата унилата и обречена жертва ще обвинява всички, само не и себе си – при това в много по-голяма степен, отколкото побойника.
Фактически тези два типа вредни хора си приличат много по своето чувство на неувереност и убеденост, че животът е безсмислен. Вместо да се освободят от тези чувства обаче като поработят с ръце и думи, те само леят сълзи и се отдават на тягостни размисли. Обвиняват времето, личния си живот, нещастното си детство. Вечните жертви, те сякаш се наслаждават на самосъжалението и се стремят да събудят жалост и в другите със своето безкрайно хленчене.
Унилите и обречени жертви постоянно се тревожат. Те предварително правят неутешителни сценарии. Например, сигурни са, че ще прекарат ужасно на партито, че никой няма да разговаря с тях и че всичко ще тръгне наопаки още щом излязат от вкъщи.Струва си поне малко да пообщувате с унилата и обречена жертва и ще се почувствате нещастни и изтощени. Иска ви се да си поплачете или да заспите, защото това ужасно същество е изсмукало всичките ви сили.
Всеки опит да се даде съвет на Жертвата е обречен на неуспех, всеки път тя отговаря: „Да, обаче…“ и ще продължи да обяснява защо нейният проблем е неразрешим дори с ваша помощ. В края на краищата тя ще продължава да вижда света дълбоко безнадежден, и каквото и да сторите или кажете, нищо не може да я разколебае.
За съжаление днес такива Жертви вече има много. Вслушайте се във всеки случаен разговор и ще чуете как той/тя е без никакви пари, надебелял/а, нещастен/на е или много-много уморен/а от живота. Сблъсквайки се с такива хора в ежедневието си, ние не само се дразним, но и сами изпадаме в депресия и се оплакваме от умора.
Когато се намирате до унилата и обречена жертва, най-добре е да се опитате да свалите напрежението. Необходимо е периодично да се освобождавате от натрупаната „лоша“ енергия, иначе просто ще останете без сили, прекарвайки твърде много време с Жертвата. Тези хора са едно ходещо лошо настроение, което може да бъде много заразно – и вие просто ще го прихванете като болест.

 

9. Усмихващият се двулик Янус.
Той е потаен, страхлив, ловък, неискрен, необщителен, нечестен, егоистичен, фалшив, загадъчен, уклончив, некритичен към себе си, ленив, подъл, безцеремонен, подозрителен, недоверчив, двуличен. Може да изглежда приветлив и да угодничи, но да ви предаде при първа възможност, не бива да му се доверявате. Мнозина от нас смятат, че няма по-лоши хора от тези двуличници. За Данте последният кръг на ада е бил предназначен за тези с най-тежкия грях – предателство и измяна.
Този тип вредни хора са едновременно и пасивни, и агресивни. Усмихвайки се снизходително, с целия си вид той дава да се разбере, че иска да стане ваш най-добър приятел, а в същото време опъва мрежи зад гърба ви. Конфуций, този прекрасен познавач на човешките отношения казва за тези хора: „Какъв срам да имаш зъб на този, с когото си приятел!“.
Тези хамелеони са в постоянно напрежение, тъй като променят своето поведение в зависимост от това какво според тях очаквате от тях. Те постоянно ви следят и са готови на всичко, за да постъпят в крайна сметка така, както им се иска. Никога не им се доверявайте! Те използват вашата доверчивост срещу вас точно тогава, когато най-малко очаквате това. Тези интриганти в отношенията търсят само собствената си изгода. Дълбоко в душата си те не ви обичат, но никога няма да се издадат, че са зли, разстроени или че ви завиждат.
Двуликият Янус е потаен и никога няма да си признае какво си е наумил. Той може да ви говориш мило, нежно, обнадеждаващо, а в действителност да ви лъже безсъвестно.
На първо място използвайте открития протест, показвайки му, че всички негови номера са ви известни. Такива хора не бива никога да се оставят да правят каквото си искат. Срещайки съпротива, дори да сте го хванали на местопрестъплението, Янус ще отрича всичко. В този случай се хванете за метода на скандала и дайте воля на гнева си. Но помнете – никога не стигайте до физическа разправа, колкото и да ви се иска. Вашата искрена, уверена реакция ще остане за дълго в паметта на Двуликия Янус, ще го мъчи през целия му живот.
10. Нерешителният мухльо.
Той може да бъде едновременно пасивен и агресивен, тих, необщителен, но ще ви ласкае, угодничи, зависим е от другите, недисциплиниран, наплашен, страхлив, неуверен в себе си, недоверчив, потаен, малодушен, дребнав, склонен да обвинява другите, ненадежден, усещащ заплаха отвън, консервативен, непослушен, пълен с отчаяние, безжизнен, безхарактерен, покорен, инфантилен, скучен, зацикля на своите страхове, неудачник, не умее да откаже никому. Нерешителните слабаци нямат нито воля, нито твърдост и дух. Те са като ветропоказатели, обръщат се според вятъра, не са в състояние да вземат каквото и да е решение. Винаги са тихи и безпрекословни, правят впечатление на хора, които казват само „да“.
Рано или късно обаче ще разберете, че тяхното „да“ често пъти означава „не“. Днес те могат да кажат едно, утре – друго. Всъщност такива хора не могат да разберат нито околните, нито себе си и затова с тях се работи трудно. Лишени от силна воля, те не желаят да мислят за нищо, освен за собственото си спокойствие, смятат, че ако са достатъчно търпеливи, проблемите ще изчезнат, а нужните решения ще дойдат сами. Те пропиляват времето, понеже не си доверяват, и не искат да рискуват, защото се страхуват от грешки.
Когато обстоятелствата ги принуждават да направят избор, такива хора изпадат в ярост. Нерешителният мухльо е така парализиран от страх и тревога, че няма да се мръдне от мястото си, когато е време да действа. Дори необходимостта да спаси нечий живот може да се окаже недостатъчен аргумент.
Нерешителните слабаци не умеят да се борят. В своите собствени очи те са жертви, затова нямат намерение да се нервират и да си създават неприятности. Търсейки спокойствие и комфорт, те се опитват да се скрият в тайните ъгли на живота. Нерешителният мухльо е толкова неуверен в себе си и раним, че с него трябва да се отнасяте изключително внимателно. Затова за предпочитане е методът на любов и доброта, чрез който му позволявате да усети вашата готовност да сте до него в труден момент.
Може би ще ви се иска да приложите и метода на спокойните въпроси, за да му помогнете да вземе решение. Задавайте въпроси, които да му помогнат да си изясни ситуацията и да му дадат възможност да стигне до някакво логично заключение. Ако нерешителният мухльо ви довежда до нажежено състояние, а методите на любов, доброта и спокойни въпроси не действат, остава само да се откажете от битката и да оставите бедния човек в гордо уединение.
Източник: Ключ към себепознание

 

Don`t copy text!