Числото на Път на живота/Лична вибрация слага печат на цялата нумерологична карта. То дава насочеността на определена рождена карта. Дори при приблизително еднакви карти, но с различно число на живота има съществени разлики. Първият елемент от двуцифреното число е по-значим от втория защото образува „заседнал монолит.“ Следователно, първият елемент от двуцифрено число е пасивен (база), но пък носи стабилност. Вторият елемент е движещ се, регулаторен фактор. Той конкретизира цялото число като внася изменения в него. Следователно вторият елемент от двуцифрено число е агентът (активът). В крайна сметка го свеждаме до единично число от 1 до 9.

Как се изчислява Числото на Път на живота/Личната вибрация? Изчисляване: Събират се числата от датата на вашето раждане + Денят на раждане + Месеца + Годината = Числото на Път на живота обикновено е двуцифрено преди финалната редукция до едноцифрено. Поотделно денят, месецът и годината се редуцират до едноцифрено число и тогава се сборуват. Пример за изчисляване: дата 20.10.1960=2+1+1+9+6=19

Възможните двуцифрени числа от пътя на живота са следните:

Път на живота 1
Всички числа, от които произтича редукцията до числото 1 са щастливи.
От 10 – път осеян с Божествени благословения; възможности за развитие на душата; първичните тайни; разбраното страдание; положителните творчески енергии, хармония между човека и Бога; трудно начало с добър край.
От 19 – общественото развитие; щастливото число на жената; спасяване на човечеството от катастрофи, неутралитет и измъкване от нещастията; лунно число, от начало до край.
От 28 – число на съзнанието; епохални промени и събития, можа да интегрира противоречията на 2-ката чрез мъдростта на 8-цата.
От 37 – плод на красотата и чистотата; почивката на ангелския свят; число на Духа.
От 46 – дом с любов на земята; противоречията в дома; отчет пред Бога за всичко, което си направил на Земята; общественото развитие.

Път на живота 2
От 11 – живот за другите или борба на равностойните сили на доброто и злото, негативно кармично натоварена чрез служба на другите. При такъв ПЖ за човека има два варианта: лош – да се остави да бъде въвлечен във вечната борба на доброто и злото или добър – да предостави разрешаването й на Божествената Разумност, а той да живее за благото и доброто на другите.
От 20 – число на любовта, даване приоритет на жената ако е в картата на мъж, даване шанс жената да внесе новото, красивото в отношенията; оценяване на жертвата в майчинството.
От 29 – число на изпълнението; приключване, за да се възстанови справедливостта за другите, кармична разплата.
От 38 – големи противоречия; противоборство между децата и майката; трудно създаване на деца.

Път на живота 3
От 12 – пътя на майката и бащата, на ума и сърцето; хармония; спасение; завършване на еволюцията; щастливото число на мъжа; разумност; диалогичност.
От 21 – число на славата; великата любов, която осмисля живота; проявата на любовта по принцип и прояви на обич.

От 30 – абсолютно уважение към истината и прояви на една вътрешна доброта, лек характер

Път на живота 4
От 13 – нещастно число;  насилие и страх, смърт; произход на всички нещастия, изкушението на забранената любов; изневяра на съпруга; фатално число, потенциал да бъдеш окраден или предаден, отказана милост. Поради многото фатализъм при това число като ПЖ единствено може да се препоръча концентрация на любов в душата: безобектна, безкористна и принципна, тотална и жертвена, както и разумност в живота.
От 22 – животински усет, инстинкти, нагон, страсти; служба на човечеството; дейности с международно значение; умение да доминира над другите за тяхно добро поради идеалистически съображения; универсалност.
От 31 – надежда за опора, стабилност; късмет в щастието; меко и бързо разрешаване на нещата в дома.
От 40 – възможност за нов тип дом и семейство с воля, устойчивост и мисъл; изкуството на примиряването.

Път на живота 5
От 14 – мъдрост, самопожертване, изразен усет за хора и ситуации.
От 23 – скандално число; раздор; човешки разправии.
От 32 – освобождаване и даване ход на доброто; оптимизъм за промяна; таланата да отстъпиш навреме; смекчаване на ограничителните условия.
От 41 – Божията правда, която хората не разбират, но се налага да приемат сега.

Път на живота 6
От 15 – помощ;  разклащане трона на злото чрез добротворство; промени; разколебаване основите на нещата, катастрофи за старото и кривото.
От 24 – число на сърцето; жената, която иска да има дом; движение напред, което поражда спорове, преодолява егоизма, но и определя мярката на човешката разумност.
От 33 – любов и вяра; надежда и обич; приложение в света.
От 42 – примиряване на животинското, женското; оправяне на отношения с жени.

Път на живота 7
От 16 – смирение; освобождаване от робство; чуждо влияние; разрушение на злото; отказ от зло,  за лошия – обръщане нещата наопаки, за добрия – изхвърляне от себе си на всички недъзи.
От 25 – висшият живот на ума; специална Божия милост над човека, позитивно натоварено кармично число.
От 34 – стигане до кръстопът и изолираност; почивка след свършена работа в материалния свят.
От 43 – мъчнотии и намиране на правилната посока за духовен изход.

Път на живота 8
От 17 – трезво число на разсъждение; падение, слабост; страдания с цел възприемане нов начин на мислене за всичко, което предприемаме; милосърдие.
От 26 – светът, в който живеем – неговата реалност; приемане и подчиняване на средата.
От 35 – резултат, който води до промени, страдания и изплащане на дълговете.
От 44 – затворен кръг, ограничения; организация за решаване на противоречията; вътрешна работа; липса на външни условия.

Път на живота 9
От 18 – правда; трудностите в живота са ти от Бога – не роптай; поправяне на човека чрез строгост; несретно число; съставено е от три шестици – числото на греха – трябва да се обърнат на 999, да излезе човек от греха; престъпления от предишен живот, които в този вибрациите на числото пречистват чрез преминаване на душата през мъчнотии.
От 27- число на търпение и строгост; дълг да приключим противоречието с духовен мотив и полезен край за всички – за мен и за другите.
От 36 – проглеждане чрез съблюдаване на последствията; илюзии, забавления и противопоставянето им на разумността; приключване със задълженията към хората, които са ни обичали; детето, което носи благословението и любовта на майка си; раздаване на плодовете от божествения и ангелския свят в човешкия.
От 45 – духовна работа сред хората; проява на доброто сред хората; предупреждение да не се отлага доброто и добродетелта – да се прилага.

Автор Снежана Димитрова/Анаженсида

Може да ви е интересно също  Любовта и Личната вибрация в рождената карта

 

Don`t copy text!