Всички знаем, че математиката не е измислена, а е открита. Ние приемаме че 1 плюс 1 е равно на 2 под каквато и да е форма, тъй като това е универсален закон. По този начин закона на двоичната система работи чрез удвояване на числата, започвайки от едно. Това е биологичният модел, следван в развитието на клетките и ембрионите.

„Ако знаехте само величието на 3, 6 и 9, тогава ще имате ключ към вселената.“ – Неизвестен автор, но обикновено приписвано на Никола Тесла.

Тези числа са винаги са представяни като приказка, като някаква мистерия, като необясним модел на ред. Магията започва с 3-ката, основата на Сътворението. Според Насим Харамейн и Резонанс академията „Триъгълните планкови осцилатори създават платформата на пространството и времето или структурата на „космическия мозък”, движеща еволюцията на нашата универсална динамика“.

Триногата на живота или Троицата
Числото 3 играе важна роля в историята на древните цивилизации, култури, религии, духовност и дори науката. То означава триединство, създаване на основите на космоса. Например, нашите три основни органа, които представляват поддържането на живота също са 3 на брой: сърцето, белите дробове и мозъка. Триединството на преплетените пръстени се съдържа в древното познание за Свещената геометрия, енергийната форма на втория ден на сътворението и ядрото на „Цветето на Живота“, за които се смята, че съдържат моделите на сътворението, формите на пространството и времето. Всъщност, чрез припокриване на три триизмерни пръстена в триединството, се генерира и излъчва енергия. Тази енергия може да подобри творческия заряд и да разшири нивото на съзнанието ни.
Правилото на тройката(троицата) също е принцип, който подчертава силата на числото и неговата ефективност. Въз основа на латинския принцип „Оmne trium perfectum“ всичко, което идва през тройката, е перфектно и пълно. Това се използва и днес в много области на техникиата, фотографията, филми и реклама.

Числото 6 по отношение на първото число (3) е неговата двойна стойност два пъти по-мощна и подложена на универсална двойственост, ,като „бременно“ с 2 тройки. Имаме 24 часа(2+4=6), 60 минути, 60 секунди.

Числото 9 представлява Цялото, Духът, (3 + 6), съвършеното число, цялата ни проявена вселена. Числото три когато се удвои е шест, но учудващо, че удвоената шестица е дванадесет (12, редуцирано 1 + 2 = 3), което ни връща отново на 3. Този образец продължава, като удвоено дванадесет е двадесет и четири (24, редуцирано 2 + 4 = 6) , удвоено 24 дава 48(48 редуцирано отново е 12 = 3) и т.н. Следващият интересен факт е, че ако съберете всички числа, включително или изключвайки 369, резултатът ще бъде 9.

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 45 (4 + 5 = 9)

Ако 3, 6, 9 са пряко свързани с модела и формата на Сътворението, както физически, така и енергийно, тогава логично всеки представлява специфичен етап в Сътворението, като комплекти от три и девет (3 × 3), а  9-ката се разглежда като еквивалент на завършването на етапа. 360 градуса в кръг = (3 + 6 = 9), полукръг = 180 градуса (1 + 8 = 9), след това 90 = 9, след това 45 (4 + 5 = 9) От горните факти, може да се стигне до извода че вероятно 369 е кода на Вселената, а числото 9 има изключително важно място в нея.

Този модел на подреждане се намира и в „Числата на ангелите“: 111 (3), 222 (6), 333 (9), 444 (12 – 3), 555 (15 – 6), 666 (18 – 9), 777(21 – 3), 888 (24 – 6) и 999 (27 – 9).

Възможно ли е всички указания да се опитват да ни разкажат нещо за този код по отношение на важността му като жизнена и еволюционна база? Друг изключително интересен факт е как тези цифри могат също така да представят специфични форми на свещената геометрия, като „двойния торус” и златното сечение, Vesica piscis в проявление – математическа форма, създавана от пресичането на два диска със същия радиус, пресичащи се по такъв начин, че центърът на всеки диск лежи върху периметъра на другия.

„Ако искате да намерите тайната на Вселената, представете си я като съвкупност от енергия, вибрация и честота“  Никола Тесла

Да имаме това знание е като да овладеем живота и нашето ежедневие по най-добрия възможен начин. И все пак тук имаме ключовете да създадем и проявим хармония с Вселената и да станем нещо, което можем само да мечтаем – да бъдем в единство на тялото, ума и духа.

Eli de Lemos/ www.enlightened-consciousness.com

Don`t copy text!