Почти всички хора встъпили в брак искат да имат деца, пък и не само те. Обаче не всички знаят, как влияе на здравето на потомство им девствената чистота, че именно от нея зависи, какви ще бъдат децата ни. Нашите предци са знаели това. Те забелязали, че от „лесна” жена не може да излезе добро потомство. Сега връзката между девствеността и качеството на потомството е обяснена, защото генетиците открили през миналия век явлението телегония. То се заключава в това, че решаващото влияние върху потомството на жената оказва първият мъж в живота й. Именно той, а не бъдещият баща на детето, залага генофонда на потомството на всяка жена, независимо кога и от кого тя ще роди децата си. Този, който е отнел девствеността й, става нещо като „генен баща“ на бъдещите деца на жената. Биологичният баща също оставя следа, но тя не винаги е доминираща. Може да се предположи, че всеки полов акт оставя генетична следа в астралното тяло на жената и тази информация се запазва и натрупва до момента на бременност и раждане на детето.

Трябва ли съвременните двойки, които решават да започнат интимен живот преди брака да знаят това? Безспорно, трябва.

Опитите на съвременниците на Ч. Дарвин, професор Флинт и други учени потвърждават феномена телегония чрез експерименти с други животни. Ф. Ладантек написал книга „Индивид, еволюция, наследственост и неодарвинисти” (М. 1889 г.), където в главата „Телегония или влиянието на първия мъжкар” описал провежданите експерименти. Само практиците-кучевъди не се изненадали, понеже знаели отпреди: ако макар и само веднъж породиста кучка се свърже с непородисто куче, и дори ако в резултат от това тя да не зачене от него кученца, то в бъдеще от нея все пак не може да се очаква породисто потомство. Гълъбарите също познават много добре този принцип. Ако непородист гълъб заплоди породиста гълъбица, нея веднага я убиват, защото даже при „най-елитен съпруг”, тя ще има потомство само от нечиста порода, и чиито пера, опашка и цвят на човката ще бъдат различни.

Така в днешно време се получава следната  парадоксална ситуация: за това явление, касаещо пряко раждането на пълноценно потомство и което явление трябва да бъде взето под внимание от всеки, който иска да има здраво семейство, знаят единствено животновъдите.

Тогава, преди 150 години, съвременниците започнали да задават следния въпрос на физиолозите: „Разпространява ли се ефектът на телегонията сред хората?”. На учените не им трябвал подтик, за да се заемат с тази работа. Започнали се интензивни физиологични, антропологични, социологически изследвания и даже експерименти, разбира се, когато имало възможност за това. И след многобройни дългогодишни и разнообразни експерименти безпристрастната наука твърдо заявила: „Да, ефектът на телегонията се разпространява и сред хората, при това в много по-силно изразена форма, отколкото в света на животните”.

Ала ето тук отново се спуснала завесата на тайствеността! Откритията на телегонията веднага били скрити от хората, тъй като тя затваряла пътя към сексуални революции и други глобални изменения в общочовешкия строй, сред които например псевдохуманизма, космополитизма, развитието на рока и всякакви други псевдокултури, наркоманията, пиянствата, абортите, атеизма, прикрития и неприкрит сатанизъм. Обявена за секретна, тази наука била дори вписана в енциклопедиите с удобната уговорка, че явлението телегония уж не било намерило сигурно потвърждение.

Думата „телегония” произлиза от теле – далеко и гони – раждане и представлява наука, която утвърждава, че на потомството на женския индивид влияят всичките й предишни полови партньори. В някои религии като юдaизма е важна майката, а не бащата. Смята се, че чрез майката се наследяват поколенията. Защото както се казва, не се знае кой е действителният генетичен баща, но майката е сигурна коя е. И Учителят Дънов казва, че жената ще спаси света – как? По пътя на селекцията.

Случайно ли е, че природата е създала химена? Нищо в природата не е случайно в този смисъл.  Според специалистите, които почнали изучаването и изследването на явлението телегония през миналия век, за жената има огромно значение кога, как и с кого започва своя полов живот и дали това ще бъде единствения и` сексуален партньор. Девойките обезателно трябва да знаят всичко това, за да избегнат в бъдеще непоправими грешки.

Разбира се, във времето, когато е открита телегонията, множество хора се противопоставят на нейните открития, привеждайки резултати от изследвания и експерименти, уж доказващи, че тази наука е безсмислица, и че да се съобразяваш с нея, значи да не уважаваш себе си и да пренебрегваш своите желания. Болшинството от тези теоретици са хора, които нямат интерес да се разчуват реалните резултати от телегонията, защото порноиндустрията например би претърпяла сериозни загуби, ако явлението телегония започне да се изучава от децата в училище. Затова излиза, че е по-изгодно, ако децата изучават в училище „семейно планиране”, способстващо за развращаването на бъдещото поколение, а следователно и за попълването на портфейлите им.

При обяснението на телегонията има окултни аргументи. При полов контакт се получава взаимно проникване на аурите на партньорите. Заедно с това се осъществява информационен обмен между аурите и чакрите на сексуалните партньори. Астралните тела на партньорите влизат във взаимодействие и всеки полов акт, всяка мисъл по това време оставя отпечатък от гените на мъжа върху астралното тяло на жената. Всеки жена в бъдеще носи в себе си наследствена информация от всички сексуални партньори, с които е била. При това се поема не само генна информация лично от мъжа, но и характерни особености от  няколко поколения от неговите предци.

От духовна гледна точка телегонията се обяснява много просто: душата влияе на тялото. Под влиянието на емоциите и впечатленията, запечатвани в душата, се получава мутация на гените; каквото преживява майката, то задължително ще се отрази на децата й и те обезателно ще заприличат на онзи, когото тя е обикнала за първи път, защото любовта е много силно чувство и практически незабравимо.

Знания за телегонията със сигурност са били известни на онези български жени, които честваме на Бабин ден. Не е чудно, че превръщането на Бабин ден в ден на родилната помощ е блед спомен от превръщането на телегонията в изгубено знание.

Следва още един въпрос: всичко ли е загубено за онези жени, загубили девствеността си извън брака, но впоследствие желаещи да създадат семейство? Със сигурност не съвсем, но очевидно изисква осъзнаване, работа върху себе си включително и някои практики за освобождаване.

Из „Почаевска листовка” – благословение от Света Гора Почаевска

Източник: budiveren.com

Може да ви е интересно също  Носим ли ДНК от бивши любовници?

Don`t copy text!