Свещенният слог ОМ (  АУМ,  СОХАМ ) означава неназваното име на Бога, абсолют,, дао, съдържа в себе си смисълът на всички свещени писания, явява се първоначална вибрация на мирозданието.

Слогът Ом — това е първоначалният звук, творящ Вселената. Символ на безкрайността на духа, на Свещеното в света и в човека. Ознаменува победа над Хаоса. Помага да се установи връзка със нашата дълбочинна същност.

OM — свещен , „вечен слог“, използван в индуизма и будизма по време на религиозни церемонии, при четене на молитви, в началото на текстове с религиозно съдържание.
Символът ОМ има две форми на изразяване – комбинация от звукове и графичен знак.

Графическият символ  ૐ се състои от три букви (една буква на санскрит), над които е изобразен полумесец с точка на върха. По мнението на Шри Уиноба Бхаве, латинската дума  «Omne» и санскритската дума  «АУМ» са образувани от един корен, означаващ „всичко“, и двете думи изразяват понятия всезнание, вездесъщност и всемогъщество.

Освен това слогът ОМ може да се преведе като „истинско“, „да бъде така“.

ОМ може да се изтълкува като символ на Сила, която:

– има универсално значение
– управлява цялата Вселена
– защитава от нещастията в живота
– осъществява желанията на вярващите и наказва неверниците
– дава просветление

Фактически ОМ включва в себе си три независими звука. Всяка от тях отделно има собствено значение.

Някои тълкувания :

Буква А символизира „начало“, „раждане“
Буква У символизира „развитие“, „трансформация“, движение“
Буква М — «разпадане», „гниене“

В единство олицетворяват енергия, управляваща процесите на творене, усъвършенстване и разпадане на Вселената, или на самия Бог.

Проявяване на  ОМ

Съгласно индийските духовни науки Бог отначало е създал звукът, и от тези звукови вибрации се е създал целият феноменален свят. Нашето съществуване се състои от тези първични звукове, които се управляват от мантрата. Самата материя произлязла от звука ОМ, който затова се смята за най-свещен от всички звукове.

Този слог предшествал Вселената и от него било създадено всичко, включително и боговете. ОМ – това е коренен слог, космическа вибрация, която свързва атомите на света и небето.

Много мантри започват с ОМ. Мъдреците от древните времена провеждали продължителни изследвания, експериментирайки със звука ОМ и неговите вибрации, медитирали на ОМ дълго време и достигали висше нива на осъзнатост. Затова те дали на света ОМ  като символ на Висшия АЗ, който напълва със себе си цялата Вселена.

ОМ – това не е дума, той няма точно значение, затова не може да се преведе на нито един човешки език. ОМ се явява всепроникващ звук, който непрекъснато звучи във Вселената. В състояние на дълбока медитация ние можем да чуем този звук. Пеейки ОМ, ние навлизаме в хармония с Вселената и затова чувстваме покой и блаженство. Всички звукове произлизат от ОМ, ОМ – това е матрица на всички звукове.

Редовното и многократно пеене на ОМ е способно да разруши целия стрес, който се натрупва у нас през живота ни. Всички негативни вибрации, страхове, тревоги и безпокойства, напрежение и раздразнение си отиват, и ние се намираме в състояние на тишина и спокойствие. ОМ – е най-дълбоката вибрация. Подобно на това, както след интензивен смях или силен плач ние се отпускаме и чувстваме облекчение, то така и след пеенето на ОМ идва дълбоко умиротворение.

Източник : liveinternet.ru

Don`t copy text!