Откъс от книгата на Багрина Кларк “Свободата – тя е в безсмъртието. Винаги си бил безсмъртен”

Човешкото сърце е магическо място. Ролята му за кръвообръщението е важна на физическо ниво, но тя не се изразява само в това. Неговото истинско, огромно значение е свързано с духовния живот на човека. Сърцето вибрира с по-висока честота от другите органи. Известно е, че сърцето не боледува от рак. Сърдечните болести са свързани с кръвоносните съдове и нервната сис-тема.

В сърцето има сакрално място и лекарите знаят, че не бива да го пипат. Там е седалището на Душата, както и мястото на Духовното Слънце. Чрез тях се установява връзка с Мировата Душа и с Мировия Дух. Те пък са връзката на сърцето с Твореца и енергиите на Първоизвора. Сърцето започва истински да изпълнява духовната си роля, когато човешката личност установи контакт с Душата си. Тогава тя започва по-интензивно да го напътства в духовния му живот.

Духовните практики подпомагат отварянето на сърдечната чакра. Важни са дихателните упражнения и предпазването от дистрес (от негативния стрес).

Когато сърдечната чакра е достатъчно отворена, сърцето получава повече енергия. Това подпомага неговата физическа и духовна функция.

През сърцето преминават висши духовни енергии. Те предизвикват светене в сърцето. Когато това стане постоянно явление – да имате постоянно светещо сърце – вибрацията на цялото тяло се повишава. Клетките на физическото тяло отключват паметта си. Намалява нуждата им от физическа храна, защото за-почват директно да абсорбират слънчевата енергия и праната.

Светещото сърце е ключ към директна връзка с галактическото Духовно Слънце. Постигнат е синхрон във вибрациите на всички тела. Синхронът на телата има голямо значение за отчетливото свързване с Висшия Аз. Информацията започва да тече към ума с лекота. Следват постигането на разширено съзнание и мигновеното знание.

Можете съзнателно да помогнете тези процеси да се задвижат и да се ус-корят. Необходимо е ясно да изразите намерението си пред Висшия Аз, че желаете ясна връзка с него. В този процес е важно участието на сърцето. То трябва да бъде отворено и да засвети.

Просто упражнение може да ви помогне. В усамотение и спокойствие, със затворени очи, мислено гледайте сърцето си. След известно време то започва да се просветлява и постепенно светлината му се усилва, докато стане ярка.  Ярката светлина на сърцето облива цялото ви тяло – всяка клетка заблестява.  Тялото ви заема форма на сърце.
Вие сте светещо сърце. Очертанията му излизат извън очертанията на физическото тяло и обхващат другите ви тела. Цялостната ви конструкция става светещо сърце.
Можете да я разпрострете в цялата Галактика и в цялото Творение.
Вие и Създателят сте Едно.
Чувството за безпределност е прекрасно.
Да се усетите извън ограниченията на физическия план е напълно възможно.

Мислите си, че сърцето е, което трябва да излъчва Любов.
Но сърцето ви също иска да получи Любов.

Говорете на сърцето си.
Казвайте му, че го обичате, милвайте го с ръце мислено.
Благодарете му за неговата огромна работа. То не спира своята дейност нито за миг.

Грижете се за него. Не го претоварвайте нито физически, нито емоционално. Негативните преживявания го разболяват. Гневът натоварва прекомерно сърцето. Омразата силно стресира сърцето, мозъка и цялото тяло.

Работете върху съзнателното създаване на приятни преживявания чрез красота, музика и добри общувания. Позитивните нагласи дават тласък на сърцето да повишава вибрационната си честота и да съществува в по-високо из-мерение. Така то повдига вибрацията на цялата човешка структура.

Изучете нуждите на сърцето си. Подкрепяйте го с правилен режим на жи-вот. Свикнете всеки ден да му казвате, че го обичате и да му благодарите. Неговият ритъм зависи от вашите мисли, чувства и умерено физическо натовар-ване.

Сърцата на всички хора не бият еднакво – в някои хора, след като сърцето направи десет удара, има един малък промеждутък; в други, след двадесет удара има малък промеждутък, в трети – след тридесет удара, в четвърти – след сто удара и т.н.

Знаете ли какви са тия междини? Това е свързване с цели светове. Понякога трябва да има такива паузи, сякаш движението на сърцето моментално спи-ра и всичко остава в един покой, за да можем да чуем една Божествена мисъл, която се предава на душата ни; щом я чуем, движението на сърцето пак започва.

Сърцето е много интелигентно и чувствително. Всеки момент то усеща настроенията, страховете и тревогите ви.

Това, което го поддържа здраво и с добър ритъм, са вашите радости. При желание можете да постигнете постоянно радостно състояние независимо от заобикалящия ви свят.

Голямо изкуство е умението човек да се радва. То не е даденост. То се постига като наблюдавате съзнателно мислите и чувствата си. Не им позволявайте да влизат в мрачния коловоз.

Независимо от сложността и трудностите на живота в него има и безброй радостни неща. Те искат да ги забележите.

Радостта може да се култивира. Погрижете се за сърцето си като се научите да забелязвате и най-дребните поводи за радост. Настройте житейската си гледна точка към радостната страна на всекидневието. Съзнателно създавайте радост в него. Така сърцето ви ще бъде здраво, спокойно, благодарно и радостно.

Силата ви е в отвореното радостно сърце!

Още по темата за Сърдечна чакра: ТУК

Don`t copy text!