От Памела Крибе

Цикълът от земни въплъщения наближава към края си, когато съзнанието е способно да задържа целия си опит от дуалността, а същевременно остава центрирано и изцяло пребивава тук и сега. До тогава, докато се отъждествявате с един от аспектите на дуалността, за сметка на другите (със светлината като противоположност на тъмнината, с богатството, като противоположност на бедността) вашето съзнание ще се лута. Кармата не е нищо друго, освен природен хармонизатор на залитането, в което е въвлечено съзнанието. Щом съзнанието придобие опорна точка, като център на везна, ставате свободни от кармичния цикъл.
Неподвижният център е точката за излизане от кармичния цикъл. Преобладаващото усещане в този център е спокойствието, състраданието и чистата радост. Гръцките философи са познавали това състояние и са го наричали „атараксия” – спокойствие.

Осъждането и страхът – това са енергиите, които най-често отдалечават от центъра. Колкото повече се разграничавате от тези енергии, толкова по-спокойни и вътрешно отворени ставате. Действително попадате в друг свят, в друго ниво на съзнание.

Това се проявява и във външното. Често това ще е период на промяна и прощаване със всички аспекти на живота, които повече не съответстват на Вас. Могат да се случат огромни проблеми във взаимоотношенията в къщи и на работното място. Често целият начин на живот се преобръща нагоре с краката. От наша гледна точка това е напълно естествено, защото вътрешните промени винаги водят до външни. Материалната реалност, в която сте, се сътворява от съзнанието. Така е било винаги.

Освобождаването от хватката на дуалността изисква време. Изваждане на слоевете тъмнина от подсъзнанието е постепенен процес. И все пак, веднъж стъпили на този път, пътя към вътрешния Аз, започвате бавно да се отдалечавате от игрите на дуалността. Когато изпитате истинския смисъл на „атраксията”, сте стигнали до нужната точка. Когато усетите мълчанието и всепроникващата радост от това да бъдете със себе си, ще разберете, че вече винаги ще се чувствате така. Отново и отново ще навлизате навътре, за да усещате вътрешния мир.
Повече няма да страните от радостите в света, защото ще откриете в себе си опорната точка на божествеността, и ще възприемате света и неговата красота от състоянието на блаженство.

Блаженството никога не се съпротивлява на материалния свят. То се съпротивлява на начина, по който го възприемате. Когато в сърцето ви преобладават мирът и радостта, нещата и хората, които срещате, ви дават мир и радост.

Don`t copy text!