от Сергей Лазарев

Любовният триъгълник не възниква случайно, това е щадяща форма на изчистване на душата за всички, които се оказват в него. Любовния триъгълник на първо място предизвиква болка в душата и това е главното му предназначение – да научи човека да приема страданията, когато е унижено човешкото му щастие и при това да успява да съхранява любовта. Любовния триъгълник често замества болест или развод. Ситуацията, в която възниква любовния триъгълник, трябва да се различава от тази, при която човека е воден от елементарна похотливост.

От една страна, чувството любов – това е желанието да се съединиш с любимия човек, да се разтвориш в него, а от друга това е щастие, предизвикано от максималното отдаване на енергия, насочена към този човек. За да не доведе това чувство до срастване и гибел на душата, е необходимо вътрешно да се поддържа дистанция с любимия човек. Листата на дървото не трябва да се срастват едно с друго. Те трябва да усещат единството помежду си посредством корените на дървото.

На тънките планове любимия човек изглежда по съвършено друг начин. Там поначало сияе Божественото „АЗ” на всеки човек и след това – неговата емоционална и духовна обвивка и накрая – физическата му такава. Съответно, чувството любов трябва да бъде насочено към истинското „АЗ” на човека, след това – към душата му и едва след това – към тялото. Ако цялата енергия се насочва към тялото, става стремително срастване на енергийните обвивки. С привързаността си ние закриваме човека спрямо Бога, душата му престава да получава висша енергия – започва да боледува и да се изражда.

Колкото повече човек нарушава втората заповед(„Да нямаш други богове, освен Мене!“), толкова повече се отдалечава от Бога и любовта. В душата му нараства агресията и се намалява енергията. Колкото по-бързо се губи стремежа към Твореца, толкова по-скоро любовта ще се превърне в страст, ще стане потребителска и ще предизвиква претенции и обиди. Човек по принцип е чревна тръба, която има две основни функции. Първата е храната, втората е размножаването, тоест, както каза поетът, „любовта и гладът управляват света“. Но тогава се появява Моисей и провъзгласява: „Храната е второстепенна и първото чувство на радост трябва да бъде отдадено на Бог, а не на купичката с храна“. И хората започват да се молят преди да ядат, за да почувстват първо любовта към Бог и след това да задоволят глада си. Христос обаче каза, че човешката любов и възпроизвеждането, свързано с нея, също са второстепенни – първото чувство на любов трябва да бъде дадено на Бог, тоест първо да обичаш Бог, а след това – любимия човек.

Например, един мъж има обидчива, привързваща се, ревнива жена. Той се опитва да следва религиозните заповеди и не й изневерява. Тя още по-силно се привързва към него, още повече го ревнува и мъжът започва да чувства, че се разболява и едва ли не може да умре. Той си намира любовница и чувства, че му става малко по-добре. По-малко зависи от жена си, тя вече не „пробива“ енергийните му нива с агресията и прилепчивостта си. Появилият се любовен триъгълник спасява мъжът от болести и гибел, а семейството – от разпад.

Друг вариант: млада, красива девойка иска да се омъжи. Здравият смисъл подсказва, че ако поиска, тя може да се омъжи в течение на година – две и всичко ще бъде прекрасно. Но, тя вътрешно е готова да се покланя на любимия човек, да се разтвори в него. Ако й се даде такъв, с ревността си, със своя страх или униние, тя ще може да го убие. Какъв е най-добрия вариант за нея? Колкото и странно да звучи – това е любовния триъгълник, когато тя няма никакви права върху любимия човек, когато трябва постоянно да преодолява горделивостта, ревността, страха и унинието си.

Същото е в сила и за мъжа – ако той вътрешно се покланя на жената, иска да се слее с нея, в този случай щастливите взаимоотношения с тази жена ще го убият. Ето защо, той трябва да бъде лекуван или с предателство, оскърбление и унижение от страна на същата любима жена. Или пък ще му дадат любовен триъгълник и на него ще му се наложи да проявява много физическа, чувствена любов към всяка жена, да подскача като заек покрай тях, да се измъчва – и това отново ще бъде изчистване на душата му. В противен случай, може и да умре.

При всеки човек има цикли на нарастване на привързаността, при това не само на любовен/семеен план. На всеки седем-десет години душата активно се потапя в човешкото щастие и тогава се появяват неприятностите, болестите, нещастията и разводите – в това число и любовните триъгълници, НО! само в случай, че човека не успява да се справи със „щастието” си.

Любовният триъгълник лекува и от поклонение и прилепчивост към благополучната съдба и стабилността – това е постоянно усещане за неувереност, беззащитност и съмнение в бъдещето идващи от „третия“ в картинката.

Когато мъжът не може да увеличи дистанцията си спрямо любимата жена, когато я обезпечава твърде много чрез комфортни условия на живот, това й вреди. Тогава в противовес, тя може да започне да търси странична връзка и неизбежните в случая мъчения и унижения ще помагат както на нея, така и на мъжа й.

„Триъгълник” може да се появи и в случаите, когато самата жена се стреми към повишена защитеност и стабилност. За да се спре този патологичен процес на поклонение на благополучната съдба, на нея й дават дестабилизация на отношенията с мъжа посредством появилия се „трети“ човек.

Любовният триъгълник нерядко спасява и децата. Ако човек вътрешно не може да приеме унижението на човешката любов, провалите в съдбата си, то детето, което той ще създаде ще унаследи и дори засили тази програма. Тогава то може тежко да заболее и дори да загине. За да го спасят, родителите трябва да се променят вътрешно, ето защо им дават болка в човешките взаимоотношения чрез любовен триъгълник. Стремежа към Бога, интензивността на любовта в тях трябва съществено да се повиши, а болката да бъде голяма – толкова голяма, че да може да се спаси детето.

На децата особено силно влияе състоянието на майката. Ако в жената има силна концентрация върху любимия мъж, тя всъщност, забравя за Бога. Ако това преминава на фините нива – това може да струва живота на децата. Тогава на нея също й се дава странична връзка, любовен триъгълник, за да може тя вътрешно да се откъсне от мъжа си. Така става вътрешно увеличаване на дистанцията с мъжа й и енергетиката се възстановява. Ако едновременно с появата на „третия“ човек , тя все пак отправя молитви, не забравя Бога, тогава ориентацията именно към третия човек от „триъгълника” се превръща в стремеж към Бога и неочаквано отново се появяват чувства към собствения й мъж, но вече се съхранява вътрешната дистанция.

Оказва се, че всеки разбира по различен начин фразата:“Следвайте любовта!“. За повечето хора любовта е сексуално чувство или поклонение на красотата или пък просто силно влечение към друг човек. Казано на прост език – потребление, получаване на щастие и чувствено удоволствие. Колкото повече човек е настроен именно към чувствено наслаждение и удоволствие заедно с новия си обект на внимание от „триъгълника”, толкова повече недоволство и агресивност ще има в него по отношение на собствената жена или мъж.

Във всяка „болна” ситуация за нас свише ни се дава енергия за нейното разрешаване. А, ако ние използваме тази енергия за „леглото”, тогава не ни остава енергия за спасението на душата. Човек не трябва да насочва главната си енергия в търсене на щастие, стабилност и удоволствия, той трябва да я използва, за да намери истинско щастие, което не е възможно без да премине през достатъчно мъчителни промени на душата си. От любовният триъгълник човек може да излезе като стане друг човек, но с осъзнаване.

Ако се появи любовен триъгълник, първото нещо, което трябва да направите, – това е да се постараете да приведете в ред душата си и фините си нива. Преди всичко трябва да разберете, че не бива да се борите с чувството любов – трябва да му помагате, да преодолявате зависимостта от човешкото щастие. Чувството любов само по себе си е по-важно от човека, който обичаме. Любимия човек – това е обвивката; ние обичаме всъщност душата му, а в неговата душа обичаме Твореца. Чувството любов в дълбочината на същността си е безадресно и най-голямата наслада – това е любовта към Твореца, а не към конкретния човек.

Ако съблюдавате Божите заповеди, ако се научите да прощавате и да приемате болката през любимия човек, тогава идващата през душата Божествена енергия няма да ви позволи да се сраснете с човешкото щастие. Тогава ситуацията ще се реши сама по себе си. Ако в душата ни вземе приоритет Божественото, на нас ще ни бъде по-лесно да почувстваме правилния изход от ситуацията с любовния триъгълник. Тогава е възможно свише да ни дадат да разберем дали си струва или не да следваме появилото се чувство на любов към другия човек.

Трябва обаче да подчертая, че всеки случай е различен. Нашето съзнание и нашите мисли никога няма да ни дадат правилния отговор във всички ситуации. Трябва да се ориентираме в чувствата си, защото те са по-мъдри от мислите.

Колкото по-искрен е човек в ситуация с любовен триъгълни, толкова по-възвишени са чувствата му, толкова по-малко той се пристрастява към земното щастие, толкова по-лесно му е да разреши проблема.

Източник lazarev.ru

Още статии от автора: ТУК

Нумерологията може да ви подкрепи чрез Съпоставка за съвместимост на любовни партньори: ТУК

Don`t copy text!