Какво представлява Личния Трицифрен нумерологичен код? Датата, на която сме родени има своето значение за това какви сме ние в най-общ план. Всички родени на една дата имаме сходни черти от характера и те са повлияни от числата в рождената карта и трите имена.

Имаме дата-месец-година – това е нашата „троица” състояща се от цифри. Всички тези цифри са нашия Личен земен код под формата на „компресирана информация”. Дори да срещнете човек роден с вашия код, то трите имена по документи внасят нюанс, който си е само ваш.

Редуциране на датата на раждане до едноцифрено число предоставя тази информация защото това е вашия Личен Трицифрен кодНапример: датата 12.3.1970 е с Личен код: 3,3,8.

Пояснение как се получава:  Редукцията на 12 до едноцифрено число е 3(1+2), на 1970 е 8(1+7+9=17=1+7=8) – така получаваме 3,3,8.

Съпоставката на числата при редуциране на датата на раждане до едноцифрено число(Личния Троен код) дава ценна „компресирана” информация при Съпоставка за съвместимост с любовни партьори, с роднини (родител/дете) или бизнес-партьори защото събрани двата Лични кода създават Трицифрения код на тези взаимоотношения.

Пример:   При Дама с дата на раждане(2.1.1990) единичните числа са: 2,1,1, а при Господин с дата(25.9.1984) са: 7,9,4.     Съпоставени и събрани поотделно като сборове дава Общ Троен код на взаимоотношенията: 9,1,5.

Тълкуване на числата 9,1,5 :

2 + 7 =  9 т.е. усещане за пълнота, искаш цялата любов от партньора

1 + 9 =  1(10) т.е. заедно да започвате нови неща, усещате щастие с този партньор, чувствате го като „единствения”

1 + 4 =  5  т.е. баланс, добра публична изява в обществото като двойка, взаимно повлияване на „имиджа”

Това са „ключовите” думи за тези отношения под формата на „компресирана” информация.

 

Към Личния Троен код ако се добави и Числото на жизнения Път/Лична вибрация  –  това в нумерологията се нарича „Личен Запис” на конкретен човек под формата отново на „компресирана” информация, но от 4 числа. В поясненията за числата от 1 до 9 по-долу ще можете да си съставите представа какво пояснява вашия Личен Троен код и/или вашия Личен запис или Кода на взаимоотношенията с конкретен ваш близък.

Сбора на дата, месец и година е вашето Числото на жизнения път или Лична вибрация.

Числото на жизнения път /Лична вибрация се определя чрез сумиране на числата от датата на Вашето раждане до получаване на едноцифрено число.

Например, родени сте на 12.3.1970 година – т.е. 1+2+3+1+9+7+0=23=2+3=5                                                                                     Числото на жизнения път /Лична вибрация е 5.

Значи Личния запис на този човек е 3,3,8,5.

Следва пояснение за числата от 1 до 9:

Човек с число 1:
Смел, уверен в силите си, активен и енергичен, умеещ добре да изкарва и харчи пари. Натура – по-скоро добър изпълнител, отколкото творец. Противопоказно е участие в рисковани мероприятия и да се занимава с бизнес. Характер: Индивидуалист, реалист, активен, импулсивен, свободолюбив, склонен към налагане на своето мнение, екстраверт.

 

Човек с число 2:
Неуверени в своите възможности, емоционално неспокойни, но диалогични. Целесъобразна е работа в колектив с приятели или роднини, със съратници и съидейници. Характер. Уравновесен и едновременно с това пасивен, много податлив на външно влияние. Лесно попада под зависимост, нуждае се от любов.

 

Човек с число 3:
Склонност към занимания с наука, изкуство, спорт. Има голяма вероятност да постигне слава и успех, ако е последователен и разсъдлив в действията си. Усещане за директна връзка с Всемира. Характер: На тройката са присъщи откритост и комуникативност, влечение към развлеченията и чиста радост от живота. Действията му като правило са спонтанни и импулсивни.

 

Човек с число 4:
Област на интереси – наука, техника, производство, строителство. Отличителни черти – надежност, добросъвестност. Намира изход от създала се сложна ситуация, даже в екстремални условия. Характер: Основна черта на четворката е стабилността и афинитет към съграждане. Това е консерватор, привикнал да обмисля всяка своя крачка. Много педантичен и дисциплиниран, както и критичен.

 

Човек с число 5:
Предпочита да живее “по правилата”. Философ, ценящ преди всичко независимостта и духовната свобода. Влечение към окуртизъм, но и пътешествия и приключения, авантюрист. Характер: Това е независим човек, много динамичен, но и „Очаквай неочакваното” с него. Подчертано внимателен към публичния образ, „имиджа”.

 

Човек с число 6:
Предразположеност към голям ръст в кариерата – чиновник от висок ранг или политик, бизнесмен. Честен, енергичен, последователен. Характер: Творческа, емоционална, романтична и мечтателна натура, харесваща пъстротата – в пряк и преносен смисъл.

 

Човек с число 7:
Талантлив визионер в науката, религиозната дейност. Лидер, но идеалист и перфекционист – по-често към другите. Но успехи във финансовата или търговска дейност са възможни единствено с чужда помощ. Характер: сдържан, независим, интересите са съсредоточени основно в духовната сфера. Склонност към самота, строи въздушни кули и сам се затваря там.

 

Човек с число 8:
Силен интерес към големите резултати с чужда помощ, търсещ главно голяма изгода. Материалист, инициативен и амбициозен. Но и с вродена мъдрост и търпение – умее да чака точния момент. Характер: Много енергичен, самостоятелен, добър организатор, винаги се стреми да държи нещата в свои ръце. За жалост опсесивен и с влечение към непременно оригиналното, нестандартното.

 

Човек с число 9:
Предан е на високата цел. Необходимо е да се предпазва от егоизъм, самоувереност, дребнавост и алчност. Характер: Раним и неспокоен. Интелигентен подход, твърде дълго обмисляне на действията. Максималист в резултатите, контролиращ.

Чисто събитийно всеки ден от календара представлява „Запис” от 4 числа, по който може да се анализира, прогнозира за какво е благоприятен или не чак толкова конкретен ден – на сходен принцип както при Личния запис на даден човек или отношения.  Но това е в сферата на „висшия пилотаж” в нумерологията и прогностиката.

На снимката горе пише: „Само ти можеш да отвориш“!(solo tu puedes abrir)

~М.С.(Guru Sakhi)

 

Don`t copy text!