„Свещеното сърце” е допълнителен енергиен център в етерното ни тяло, в който се балансират полярностите – мъжко-женско, горе-долу, ляво-дясно, разум-чувства… Във физическото ни тяло на този център отговаря тимусната жлеза. Самото й наличие обаче не е достатъчно той да заработи.

Ако приемем, че умът ни е компютър, то Свещеното сърце е суперкомпютър, който отчита стотици фактори в повече защото има енергийна връзка с всичко съществуващо. С негова помощ имаме способността да творим реалността си без противопоставяне и противоположности.  Когато избираме какво да проявим в живота си с помощта на разума, създаваме едновременно и двете полярности. Искаме ли любов, първо сътворяваме самота, искаме ли работа – първо се появява липсата й и т.н.

Сърцето е различно, то не си служи с логика и няма нужда от условности – то знае как, кога и какво е най-добро за нас. Когато енергията, която използваме, произхожда и е обработена от Свещения сърдечен център – образите, които излъчваме се материализират без да минаваме през противоположното преживяване. За да се случи всичко това обаче е необходимо – първо този етерен енергиен център да работи и второ да е синхронизиран с физическото тяло и по-конкретно с тимуса.

Как да случим всичко това?

Според квантовата теория резултатите от всеки експеримент се предопределят от очакванията, които има наблюдателя на процеса. Следователно, за да активирате т.нар. Свещено сърце е достатъчно е да възнамерите процеса да започне и след това да визуализирате желания резултат. Вие сте наблюдателят – вие очаквате това да се случи и то се случва.

Заявете ясно, на глас или писмено, че избирате да преживеете активацията. Вижте като начало как светват двата гръдни енергийни центъра (показани са на илюстрацията) и как се свързват един с друг, а после и с тимуса, който се явява като връх на триъгълник. Може да видите с „вътрешното си зрение” как на това място в етерното ви тяло се появява светлина, може да имате усещането за движение, трептене или нещо съвсем различно. Образите, каквито и да са те произлизат от личното ви преживяване и във всички случаи са верни. Преживяването е резонанс, който превръща намерението ви в реалност.

Ако въпреки всичко не се появят никакви картини пред вътрешния ви взор, не се тревожете – процесът вече е започнал и вероятно ще му трябва известно време да завърши. Можете да си представите как на мястото на посочените центрове посаждате любимите си цветя. Тяхната вибрация ще подпомогне плавното протичане на процеса.

Когато в съзнанието ни възникне определена представа, ние всъщност само си припомняме нещо, което вече съществува. Така избираме определена версия от пространството на варианти и заявяваме желание да я преживеем. Ето защо съсредоточаването на мисълта и намерението имат толкова важна роля в процеса на сътворението.

Остава само да заявите, че желаете физическия център – тимуса и енергийния център – Свещено сърце, да се синхронизират в съвършен баланс. В следващите няколко дни наблюдавайте тялото си и сами ще се убедите в резултата чрез физическите си усещания.

Източник: Дванадесет / Twelve

Още информация за Тимусната жлеза: ТУК

Don`t copy text!