Из книгата „Лечение с Ангелите“ на Дорийн Върчу

Кармата е дълго поддържана система на вярване, която казва, че всичко което правим е „причина” за „резултат”, който ние по-късно изживяваме. Вярването в карма е един начин да погледнем на Универсалния закон за причина и следствие, но това не е единствения начин. Причина и следствие е един непроменяем закон, но този закон не означава, че ние трябва да бъдем „наказани” или „блокирани”, поради нашите минали изживявания. Напротив, законът Причина и Следствие е закон на любов и той се стреми да ни освободи от нашето минало.

 

Едно нещо, идеята за „минало” се основава на вярване в линейно време. Ние знаем, че времето в действителност е едновременно, не линейно. С други думи, всичко което някога сте изпитали и някога ще изпитате се случва сега, точно в този момент. Тъй като, няма друг момент, освен сега. Човечеството на Земята е създало вярването в минало, сегашно и бъдеще време, като един начин за измерване на тяхното израстване и осъществяване. Обаче, духовната истина е, че ние всички вече сме като осъществени, както ние бяхме пожелали някога това да бъде: Ние вече сме у дома, съвършено по всякакъв начин, тъй като ние сме в съюз с Бог.

 

Нека да приемем друг начин, тъй като е много важно това схващане да бъде обяснено с ясни и прости изрази. Има няколко реалности, съществуващи заедно точно сега. Една добра аналогия е да мислим за тези реалности като няколко филма, които са във вашия телевизор. вие можете да изберете да гледате всеки филм, които пожелаете. За вас не е необходимо разрешение от някой друг. Вие сте ръководещата фигура тук.

 

Един от филмите е наистина красиво майсторско творение, един великолепен филм, които вдъхновява и разширява възможностите ви. Друг филм е един евтин и посредствен филм. Друг филм е „комедия от грешки”, в които личностите идват и си отиват от една засечка към друга. После има и трагедия, която е изпълнена с тежка драма, душевна болка, и проблеми от всеки въображаем тип.

Всички тези филми съществуват едновременно, всеки очакващ да бъде изигран, и изживян точно сега. Кой филм вие ще изиграете и изживеете? Вие решавате на основата на мислите, които вие избирате да мислите. Това е много важно за всички нас да разберем, че ние наистина избираме нашите мисли и следователно, избираме филма – или вида живот – който изживяваме. Всеки един е еднакво подготвен да избере и изживее всеки филм. Вие не трябва да спечелите вашето право да изживеете хубавия, хармоничен филм. Един могъщ спокоен, значителен живот е ваше рождено право. Макар, че преминавайки през мъка и пречки е единия начин да се достигне духовно израстване, но това не е единствения начин. Вие наистина можете да постигнете просветление с един по-спокоен  и осъзнат живот.

Ако вие изживеете липса, ограничение, или мъка от всякакъв вид, това просто означава, че някъде вътре във вас вие сте избрали мисли за страх. Понякога ние дори не осъзнаваме тези мисли, или мислим че ние нямаме контрол върху тях, като че ли мислите избират нас. С практиката, вие ще започнете да осъзнавате всеки момент какъв вид мисли имате във вашия ум. Когато вие почувствате какъвто и да е вид болка, вие ще знаете, че вие сте задържали мисли за страх. Когато напреднете по духовния път, вие ще развиете по-малко толерантност за мъката, докато достигнете „точката на нула толерантност” за съобразяване със болката. От тази точка, вие повече няма да държите мисли за страх, и вие незабавно ще разпознаете и оставите всяка мисъл за страх, която вие може по погрешка, случайно да сте избрали. Вие можете да работите с ангелите в освобождаване на вашите мисли за страх и резултатът от тях. Все пак ангелите винаги са със вас и винаги са готови да ви помогнат. Само помислете: „Ангели, моля, помогнете ми!“ И те ще се намесят и излекуват.

Всяка любяща мисъл и всяка мисъл за страх имат въздействие. Мислите за любов, идват от вашето истинско аз. Мислите за страх идват от вашето фалшиво аз или его.

 

Чудесната основна линия на всичко това е, че всички мисли за страх които сте имали, или други може да са имали относно вас, могат да бъдат освободени. Техните мъчителни резултати могат да бъдат освободени заедно с тях!

 

В „Курса за Чудесата” се казва – като осъзнавате, че вие сте сгрешили – всички следствия по вашите грешки ще изчезнат. Това което „Ръководството” казва е, че ние можем „да изкривим времето”, като връщаме отново нашите мисли към истината – основата на истинската реалност. Нищо реално не може да бъде заплашително. Нищо нереално не съществува. Тук лежи мирът на Бога.

 

Това е много различно от избягването от отговорност за вашите действия, и това също е много различно от религиозното схващане, „изкупление за грехове”. Освобождаване от карма означава просто освобождаване от фалшиви идеи, които са причинили мъчителни въздействия. След всичко, грешките не изискват наказание, те просто изискват корекция, поправяне. Всички ние сме правили грешки, които ние може да сме смятали, всъщност за „непростими”. И все пак, Бог вижда точно извън тези грешки и вместо това, вижда нашето създадено съвършенство.

Мое да прочетет също Кармата е начин на обучение на душата по остарели правила

Don`t copy text!