„Животът на Земята предоставя възможност изцяло да почувстваш какво означава да си човек. Сега можете да попитате: „А какво е особеното в това да си човек? Защо пожелах да изпитам това?”

Човешкият опит е разнообразен и интензивен. Живеейки човешки живот, вие временно потъвате в огромната област на физическите усещания, мисли и чувства. Поради дуалността, присъща на това поле, във вашите преживявания има големи контрасти и наситеност, много по-големи, отколкото когато сте в астралните планове, както ги наричате вие. (Това са плановете, в които попадате след смъртта и където оставате между отделните животи). Може би ви е трудно да си представите, но много същности от нашата страна на воала биха искали да бъдат на ваше място: да бъдат хора и да получават човешки опитности. Човешкият опит притежава един вид истинност, която е безценна за тях. Въпреки че със силата на въображението си, те могат да създават безброй реалности, това им дава много по-малко удовлетворение от сътворяването на една „истинска” реалност на Земята.

На Земята процесът на творчество е съпроводен с борба. Обикновено вие срещате голяма съпротива при осъществяването на мечтите си в живота. Менталният вид творчество в астралния свят е много по-лесен. Там няма времеви промеждутък между мисълта и реалното й сътворение. Още повече, че вие можете да създадете всякаква реалност – всичко, което си пожелаете или помислите. Не съществуват никакви ограничения. В момента, в който си представите една прекрасна градина, вече можете да влезете в нея.

„Да родиш” идея на Земята и да й придадеш реалност в материалния свят изисква огромни усилия. За това е необходимо твърдо намерение, настойчивост, яснота на ума и сърце, което вярва. На земен план трябва да се справяте с мудността и упоритостта на материалния свят. Трябва също да преодолявате противоречивите импулси в себе си: съмнението, отчаянието, липсата на знание, загуба на вяра и т.н. Творческият процес може да бъде затруднен или да претърпи крах поради някой от горните елементи. Но именно тези потенциални проблеми, дори и пораженията, са основанията, които правят опита от земния живот толкова ценен. В творческия процес вашите най-големи учители са препятствията, които срещате. Те придават на земния опит една задълбоченост, която е много по-голяма и обширна, отколкото в лесния творчески процес на астралните планове. Леснотата е свързана с ниска стойност. Астралните същности, които все още нямат опитности на Земята, знаят и разбират това.

Вие често се обезкуражавате и даже стигате до отчаяние от неотстъпчивата природа на своята реалност – толкова често реалността не отговаря на вашите желания и надежди; толкова често вашите творчески намерения завършват с болка и разочарование. И все пак, на някакъв етап вие ще откриете ключа към мира и щастието, ще го откриете в собственото си сърце. И когато това стане, радостта, която ще изпитате, не може да се сравни с нищо, което е сътворено на астрален план. Това ще бъде раждането на вашето майсторство, на вашата божественост.

Екстазът, който ще преживеете при пробуждането на вашата божественост, ще ви даде сила да излекувате себе си. Тази божествената любов ще ви помoгне да се възстановите от големите болки, които сте преживели по време на животите си на Земята.

След това вие ще можете да помaгате за изцелението и на другите, които преминават през същите изпитания и мъки. Вие ще разпознавате тяхната болка, ще я виждате в техните очи и ще можете да ги насочвате по пътя към тяхната божественост.“

От книгата на Памела Крибе „Ченълингите на Йешуа“
Чрез Камелия Хаджийска

Don`t copy text!