Монадите са структурни единици в Цялото. Те са проектите на Върховния Абсолют – шаблони, по които се създава всичко в Битието. Като първоначален проект са съвършени – напълно хармонични и балансирани, като създателя си.

Например, човечеството на Земята е произлязло от 500 монади, в които е имало заложени различни способности. Всички хора са произлезли от тези първи шаблони чрез смесване помежду им и чрез натрупването на различен опит, който ги прави да изглеждат уникални, все едно нямат нищо общо помежду си. Почти синоним на монади е „души“ – разликата е, че монадите са съвършени като проект, а душите са реалност, в която има натрупано известно несъвършенство. В този смисъл е по-реалистично да наричам структурните единици души – както навярно знаете, души имат и атомите, и клетките, докато се стигне до огромни образования – колективни души, космически души.

При някого това може да предизвика известно противоречие, понеже по определение, душата е първата единица, която се осъзнава като отделна от Цялото, докато колективните души се осъзнават като единни с Цялото. Но какво да се прави, всеки влага свой смисъл в думите и това е правилно, защото действителността е много по-сложна отколкото можем да я опишем с думи, и ако държим думите да имат точен смисъл, означава още повече да ги отдалечим от реалността.

Тази организация на Вселената е следствие енергийните потоци, които снабдяват всяка една частица от мирозданието с необходимата енергия – енергията не се произвежда от никого, а само се преобразува от един в друг необходим вид. Например, човешките души се обединяват в най-различни колективни образования, всяко от които има ръководител (учител), който обединява и насочва колективните усилия, като същевременно, през него преминава цялата енергия, която е нужна на всички останали индивиди в групата (колективната душа). А всеки един човек е свързан чрез енергиен шнур (сребърна нишка) с останалата, невъплътена част от душата си, която получава енергия от колективната душа, в състава на която е.

Тази енергийна организация, която важи за цялото мироздание, е опорочена в известен смисъл при хората, тъй като те ограничават енергийните си постъпления чрез страховете и егото, които са рожби на ума, чрез които се изолира от Цялото. Затова повечето хора не могат да попълнят всичките си енергийни нужди, което води до всички заболявания и дисхармония в човешките отношения.

Енергийната схема създава йерархия или нещо като нотна стълбица, като всеки тон се захранва от предходния по-висок, чрез понижаване на вибрациите. Т.е. ръководителя (учителя) на колективната душа изпълнява ролята на понижаващ трансформатор, тъй като е свързващо звено между по-голямата колективна душа, която има по-високи вибрации и съставните души на собственото образование (енергийно тяло), които са с един тон по-ниски вибрации. Съответно, тези части от душите, които имат въплътени свои аспекти – например, на Земята, понижават собствените си вибрации, за да могат да ги използват трите нисши тела на всеки един човек, т.е. отначало душата захранва менталното тяло, менталното тяло намалява честотите и ги предава на астралното тяло, а то намалявайки отново вибрациите, захранва материалното тяло.

Всички тези преобразования са безкрайно необходими защото около нас има огромно количество Божествена енергия, но ние не можем да я използваме, поради прекалено високите вибрации, които не можем да усвояваме дирекно. Затова са необходими толкова много т.н. „Работници на Светлината“, „Адепти“ – защото без тях не може да се възнесе планетата – затова е токова важно да сме заземени (свързани енергийно със земното ядро) и понижавайки високите вибрации на душите ни, да ги предаваме на Земята и земните стихии, за да може да изчистят всички дисхармонични натрупвания, без премахването на които, е невъзможно възнесението.

Затова е нужен определен минимум събудени духовно хора, защото е необходима минимална енергия, за да стартират процесите на очистване. За наша обща радост, необходимия минимум е набран отдавна, сега пробудените хора са много повече и с всеки изминал ден се увеличават още повече – и възнесението/просветлението е под пълна пара. Затова е толкова важно да се избавим от илюзиите и страховете си, за да можем да провеждаме колкото се може повече енергия, а така чистим не само себе си, а и околното пространство, като даваме възможност и на други хора да се пробудят.

Както и преди съм посочвал, малките колективни души се обединяват в по-големи, а те от своя страна се свързват в още по-големи, при това колкото е по-голяма колективната душа, толкова е по-висока общата й вибрация. А всяка колективна душа е един енергиен индивид, енергийно същество, на което ръководителя (учителя) се явява лицето и носи неговото име. Тук привеждам като пример временното състояние на земната йерархия, което е временно, защото всичко съществуващо се стреми постоянно към съвършенство, което води до разместване и напасване, за да се постигне по-голяма енергийна ефективност, т.е. да се провежда повече енергия и да се увеличава хармонията на всички нива.

Като се има предвид посоченото дотук, не трябва да се учудвате, когато започнете да общувате с Висшия си Аз (вашият Дух), ако той да ви заяви най-безцеремонно, че е вашето собствено Аз Съм Присъствие (божественото ви тяло)  или дори Архангел или известна духовна личност.Нна тези нива сливането е толкова хармонично, че различните монади не се осъзнават като Иван, Драган и т.н., а се осъзнават като единно цяло със съответната идентичност. Така на практика, всички ние сме част от някакви велики същества, които чрез нас се въплъщават на Земята и си вършат работата.

Цялата тази енергийна организация можем да разгледаме линейно защото честотите на вибрациите нарастват последователно, както нарастват тоновете в нотната стълбица, образувайки октава след октава. Честотите в материалния свят започват почти от нула за да стигнат в Божествените светове стойности, които се описват с ред от десетки и стотици цифри. Всяко едно същество е част от този почти безкраен честотен диапазон, като малките души са част от диапазона на големите. Затова е много важно всеки да промени представата за себе си – всяко едно същество не е ограничено пространствено, а както светлината се разпространява в безкрайността. И там където е енергията му, там се простира и съзнанието му, т.е. съвсем нормално е да осъзнаваме безкрайния космос и всичките му обитатели.

Дайте си сметка за тази действителност и не обвинявайте въображението си, че прекалено се е развихрило.

Източник: ФИЛОСОФИЯ НА ЕЖЕДНЕВИЕТО/ yosifyorgov.eu

Don`t copy text!