Още от древни времена, при религиозните си ритуали, свързани с преклонението пред боговете, хиндуистите използвали ароматни пръчици. Този обичай се запазил и до днес. Значението му се обяснява с това, че в миналото аромати като тамян, санадалово масло и мирта били давани като дар на владетелите, ето защо ароматните пръчици се приемат като най-скъпия дар за боговете.
Хиндуистите смятат, че тялото е изградено от пет елемента: въздух, вода, етер, огън и земя и при неговата смърт, с изгарянето му то се връща при всеки един от тези пет елемента. Паленето на ароматни пръчици е вид символично изгаряне на всичко материално, а ароматът, който се излъчва от тях, е духовното извисяване и познанието, както и божественото в човешката душа, което доминира над привързаността към материалния свят и над човешките желания, обуславящи привързаността към него. Паленето на пръчиците е символична саможертва в името на добруването на другите, жест на състрадание, правене на добро, без да се очаква отплата за това така, както след изгорялата пръчица остава само пепел, а пръчицата вече не съществува. Подобно на горящата пръчица, която излъчва приятен аромат, човек трябва да изпълва живота на другите със светлина и щастие чрез добрите си дела, добрите помисли, мъдростта и състраданието, без да очаква нищо в замяна.
Изгарянето на пръчицата е символ на изгарянето на невежеството, отварянето на човешката душа и мисъл за волята на боговете и Вселенския разум, а приятният аромат символизира пътя на познанието и придобитата мъдрост. То е напомняне за преходността на живота, нетрайността на славата, материалното и за вечния кръговрат във Вселената, напомняне за пребъдването на добрите дела.
По време на молитва, приятният аромат на пръчиците помага на ума да се отпусне и успокои, а на мисълта да се съсредоточи върху религиозния ритуал, така че участниците в молитвата да се молят на боговете от цялото си сърце и душа. Димът на ароматните пръчици се носи между земята и небето и така съединява света на хората със света на боговете, пренасяйки думите и молбите на молещите се до ушите на небесните обитатели. Този дим се възприема като единение на небесното и земното, материалното тяло и духовното – Вселенския разум, човека и бога, хората и заобикалящия ги свят, човека и изграждащите го елементи. Димът е и урок за това как нещата трябва да преминават край хората, които да извличат от тях полезните им уроци. Той е и символ на способността за непривързаност към нищо материално. Димът пречиства въздуха, прогонва злите сили и радва с аромата си боговете, като предизвиква тяхната благосклонност и благословия.
При медитацията, димът на ароматните пръчици подпомага концентрацията, покоя и креативността, необходими на медитиращия за надникването в най-дълбоките кътчета на душата му и за постигането на определен вид познание. Ароматът на пръчиците помага за лекуването на стреса, депресията, безсънието, напрегнатостта и създава атмосфера на хармония, уют и покой.

Чрез Magical India

Don`t copy text!