Разбиране на деветте воала.

Всеки посветен търсач на истината в крайна сметка се натъква на невероятната симетрия и структура на математиката, което е особено вярно при фракталната геометрия, включваща единични числа от 1 до 9. За най-основен пример, просто погледнете тези девет уравнения:

1 x ? + 1= 9

12 x ? + 2 = 98

123 x ? + 3 = 987

1234 x ? + 4 = 9876

12345 x ? + 5 = 98765

123456 x ? + 6 = 987654

1234567 x ? + 7 = 9876543

12345678 x ? + 8 = 98765432

123456789 x ? + 9 = 987654321

Удивително, нали?

Освен това намирам за много интересно, че всички велики философи в историята като Архимед, Коперник, Сократ и Да Винчи са били преди всичко математици. Твърдя, че всичко от библейското пророчество до ДНК нишките е изградено и се основава на доста прости математически формули и модели, но разбирането на ролята на математиката само по себе си е един от деветте скрити воала.

 

 

Подобно на гигантска дъска за пъзел Судоку, човешкото преживяване, което наричаме живот, наистина се върти около числата от 1 до 9 по толкова много забележителни начини. Всичко има място в системата и всичко се вписва точно във вечната мрежа от време и пространство. Това е само едно определение на Истината – скрито, тайнствено знание, което се вписва напълно в математическата мрежа, наречена логика.

 

 

Изключително зли мъже и жени, които съставляват световния елит на властта, умело са култивирали виртуално пасище, ​​толкова зелено от трева, че малко хора рядко, ако изобщо, си правят труда да вдигнат поглед от мястото където пасат достатъчно дълго, за да забележат ярко оцветените етикети, закрепени с телбод до ушите им. Същите хора, които не могат да видят своето робство заради пасищната трева, са склонни да разглеждат като луди „теоретици на конспирацията“ онези от нас, които могат да видят отвъд „фермата” и в салона на замъка на феодалното господство.

 

 

На планетата има над шест милиарда души. Повечето от тях живеят и умират, без да са обмисляли сериозно нещо друго, освен какво е необходимо, за да поддържат живота си заедно. Деветдесет процента от цялото човечество ще живее и ще умре, без да е пробило първия воал.

 

Първият воал: Десет процента от нас ще пробият първия воал и ще открият света на политиката. Ще гласуваме, ще станем активни и ще изградим мнение. Нашите мнения ще бъдат оформени от физическия свят около нас. Ние ще сме „обусловени“ от дните ни в общественото образование за да приемем, че държавните служители, мрежовите медийни личности и други „експерти“ са основните „гласове” на властта. Деветдесет процента от хората в тази група ще живеят и ще умрат без да са пробили третия воал.

 

Вторият воал: Десет процента от нас също ще пробият втория воал, за да изследват света на историята, връзката между човека и правителството и значението на самоуправлението чрез конституционното и общото право. Деветдесет процента от хората в тази група ще живеят и ще умрат без да са пробили третия воал.

 

Третият воал: Десет процента от онези, които пробият втория воал, в крайна сметка ще пробият и третия воал за да открият окончателно, че ресурсите на света, включително хората се контролират от изключително богати и мощни семейства, чиито активи от стария свят притежават модерни стратегии за изнудване, превръщат се в основата, върху която в момента е задлъжняла цялата световна икономика. Деветдесет процента от хората в тази група ще живеят и ще умрат без да са пробили четвъртия воал.

 

Четвъртият воал: След това десет процента ще пробият четвъртия воал за да открият илюминатите, масонството и другите тайни общества. Тези общества използват символи и извършват церемонии, които увековечават предаването от поколения на тайно знание, което се използва за да държат обикновените хора в политическо, икономическо и духовно робство към най-старите кръвни линии на земята. Деветдесет процента от хората в тази група ще живеят и ще умрат без да са пробили петия воал.

 

Петият воал: Десет процента ще напреднат за да пробият петия воал  за да научат, че тайните общества са толкова напреднали технологично, че пътуването във времето и междузвездните комуникации нямат граници и контролирането на самите мисли и дори самите действия на хората е това, което правят техните членове толкова небрежно, колкото казваме на децата си кога трябва да си лягат. Както в дните на Ной, тази технология дори създава синтетични форми на живот, тъй като човек се стреми да измести Бог. Деветдесет процента от хората в тази група ще живеят и ще умрат без да са пробили шестия воал.

 

Шестият воал: Десет процента ще напреднат за да пробият шестия воал където научаваме, че драконите, гущерите и извънземните, които смятахме, че са измислените чудовища от детската литература са истински и са действителните контролиращи сили зад тайните общества, разкрити в четвъртия воал. Деветдесет процента от хората в тази група ще живеят и ще умрат, без да пробият седмия воал.

 

Седмият воал: Десет процента ще прогресират за да пробият 7-ия воал, където невероятният свят на фракталната геометрия и универсалният закон на числата ще бъдат напълно разбрани и възприети. Ще бъде показано, че творческата сила на цялата вселена е свързана с числови кодови формули и последователности и всички „мистерии“, включително самата тъкан на времето, пространството, паралелните вселени и достъпът до тях са отключени. Тези, чийто интелект им позволява да пробият седмия воал, често се поддават на примамката и обещанието за огромно богатство, предлагано от управляващия елит и по този начин над деветдесет процента от хората в тази група ще живеят и умрат без да пробият осмия воал.

 

Осмият воал: Пробиването на осмия воал разкрива Бог и чистата енергия, известна като ЛЮБОВ, която е чистата жизнена сила във всички живи същества – които са едно и също. Дълбоко вкоренено смирение е необходимо за да се пробие някога този воал.

 

Деветият воал: Пробиването на деветия воал означава усъвършенстване на чистата енергия известна като любов и по този начин да станете наистина едно с Бога и Неговите формулировки. Като усъвършенства тази чиста енергия, тогава човек напълно прегръща милосърдието и в него получава пълно разбиране на универсалния план за жертва, смърт и изкупление. Самият живот тогава става завършен и човек наистина завършва кръга и гледа на света през очите на невинно дете, но все пак с най-дълбоката мъдрост родена от чистата ЛЮБОВ от осмия воал.

Източник: atrueott.wordpress.com/ॐ The Kingdom Within
Don`t copy text!