Може да сте срещали информация за енергиен закон, който може да бъде формулиран като: колкото енергия се влива, толкова трябва да се излива, иначе се получава енергиен дисбаланс, който при по-голям процент се усеща все по-болезнено.
Как може да прилагаме този закон в живота си? Като не го забравяме и се стремим към енергийно равновесие. Т.е., ако искаме да разполагаме с повече енергия, трябва съзнателно да повишим излъчваната от нас. Преди години, в старата епоха, сме поддържали създаването на материалния свят, като преобладаващо сме излъчвали ниски вибрации, следствие негативни емоции. Сега е нова епоха, променена съобразно космическите цикли, енергийната тенденция, т.е. времето на материалния свят изтече и пред нас стои задачата да го преобразуваме в ментален (пето измерение). За целта, трябва да променим излъчваните от нас енергии от негативни в позитивни, така променяме околното пространство и обитатели.

Най-високочестотните енергии, които можем да излъчваме, са на любовта, благодарността, радостта, възторга. Ако продължим по стар навик да излъчваме негативни енергии, влизаме в конфликт с космическите цикли, т.е. с еволюцията, а както знаете, видовете, които не се променят заедно с променящите се условия, измират, и на тяхно място идват готови, приспособени. Така че, ако искате да сте в крак с времето, трябва да направите съзнателно усилие за промяна, което се състои от два основни момента: изчистване (физическо, емоционално и ментално – кармичното става автоматично заедно с духовното развитие) и повишаване на собственото излъчване, като даваме изключителен приоритет на любовта, благодарността, радостта, възторга. Тази съзнателна работа е задължителен елемент от еволюцията, защото привикваме да управляваме енергиите чрез силата на намерението си, което е основния инструмент в пето измерение.
Затова е желателно целенасоченото излъчване на любов към всичко, което ви обкръжава, към всичко, за което се сетите (например, планетата като цяло). Затова е желателно да благодарим навсякъде за всичко (в това число и на себе си), дори за най-незначителните неща. По-този начин позволяваме преминаването на по-високо енергийно ниво, като допускаме в нас да влизат все повече енергии и да оставаме енергийно балансирани, което ни гарантира радостта, възторга, щастието. Духовното развитие също е основен еволюционен инструмент и има за цел да ни избави от вътрешната съпротива следствие старото възпитание (внушените програми, правила), т.е. за да сме адекватни на промените е необходим изцяло нов мироглед, а всичко старо трябва да остане в миналото.

Искам да отбележа и важността на предварителната благодарност. Тъмните сили знаят за този закон, и затова са внушили програмата, че трябва и може да се благодари само за нещо, което е факт, като така са ограничили много възможностите ни. Но, ако желаем нещо и искаме да го постигнем, можем да ускорим привличането, като благодарим предварително за него – така създаваме изтичащ енергиен поток, който привлича енергийно вливане, т.е. желаното. Не забравяйте също така, че когато енергиите ви са слаби, т.е. получаването на желаното се разтегля във времето, можете да използвате ефекта на натрупването, като благодарите за желаното всеки ден.

Автор: Йосиф Йоргов

Може да ви е интересно  Практика 12 стъпки на благодарност

Don`t copy text!