Из „Пътят на шамана”от д-р Майкъл Харнър

Шаманите – тези, които в нашия “цивилизован” свят сме нарекли “заклинатели”и “вещери”- са пазители на забележителен набор от древни методи за придобиване и поддържане на добро здраве и благоденствие, както за самите тях, така и за останалите членове на обществото, към което принадлежат. Тези шамански техники показват поразително сходство по между си по целия свят, дори когато са разпространени сред народи със съвсем различни култури, които океани и континенти са отделяли в продължение на десетки хиляди години.

Така наречените примитивни народи не познавали напредналите днес в развитието си медицински технологии. Това се оказало отлична мотивация за разгръщане на нетехнологичните сфери на човешкия интелект при подържането на добро здраве и при лечение. Принципната еднородност на шаманските практики навежда на мисълта, че по пътя на опитите и грешките различни народи са достигнали до еднакви изводи.

Шаманизмът е разтърсващо духовно и емоционално приключение, в което пациентът и шаманът-лечител участват заедно. Чрез изпълнено с опасности пътуване и много усилия шаманът помага на своя пациент да се издигне над нормалното си, всекидневно възприятие за реалност, включително и над представата, че е болен. Шаманът показва на пациентите си, че не са емоционално и духовно сами в борбата с болката и смъртта. Споделяйки своите необикновени сили с тях, той им вдъхва вяра на глъбинно ниво на съзнанието, че друго човешко същество принася себе си в жертва, за да им помогне. Саможертвата на шамана поражда ответна емоционална обвързаност у пациента и той се чувства задължен да се бори рамо до рамо с шамана за собственото си спасение. Грижата и лекуването вървят ръка за ръка.

Съвременният човек все повече се убеждава, че дори чудесата на модерната западна медицина не винаги са достатъчни сами по себе си, за да разрешат всички проблеми на заболелите или пък на онези, които желаят да избегнат болестите. Нараства броят на лекарите, а и на пациентите, които търсят допълнителни методи за лечение. Много здрави хора също се заемат с експерименти в опит да открият нови ефективни подходи за подобряване на здравето. При подобни експерименти непрофесионалистът, а често и дипломираният лекар, трудно отличава неефективния от работещия метод. За разлика от подобни опити древните методи на шаманизма са изпитани във времето; нещо повече – те са изпитвани неизмеримо по-дълго от психоанализата например, или от много други психотерапевтични методи. Една от целите на тази книга, е да помогне на съвременния западен човек да открие това познание и да се възползва от него в търсенията си на допълващи модерната технологична медицина подходи.

Практикуването на методите, описани в тази книга, ще ви даде възможността да придобиете шаманската сила и да помогнете на себе си и на околните. На моите семинари по усвояване на шаманската сила и лечение, участниците от Европа и Северна Америка отново и отново доказват, че западният човек може лесно да бъде посветен в принципите на шаманската практика. Древният път е дотолкова всемогъщ и така дълбоко вкоренен в човешкото съзнание, че различните културно-религиозни системи и възгледи за реалността се оказват безсилни да го изличат.

Някой може да попита дали е възможно шаманизмът да се научи от книга. До известна степен въпросът е основателен;в дълбочина шаманското знание може да се усвои единствено по пътя индивидуалния опит. За да се приложат обаче, методите трябва първо да се изучат. Това може да стане по различни начини. Например, племето Конибо, обитаващо земите по горното течение на р. Амазонка, вярва, че е по-добре “да получиш знанието от дърветата”, отколкото от друг шаман. Местното население на Сибир  възприема като основен извор на шаманска мъдрост преживяването на смърт и възкресение; според някои безписмени култури човек спонтанно отвръща на повика на шаманизма без някакво формално обучение. Представители на други култури пък се упражняват под ръководството на практикуващ шаман за определен срок от време – от един ден до пет години и повече.

Много хора на Запад никога не ще имат възможността да се запознаят с жив шаман, камо ли да учат при някой. И въпреки това, като имаме предвид че нашата култура е писмена, не е задължително човек да учи под нечие ръководство, за да усвои дадено познание. Писаният наръчник може да даде необходимата методологическа информация. В началото може да ви се стори трудно да изучавате основните шамански техники от книга, но проявете упоритост. Опитите ви в шаманизма ще докажат стойността на наученото. Разбира се, както и в други сфери на познанието, по-ценна е работата лице в лице със специалист. Тези, които предпочитат този вариант, могат да вземат участие в семинарите по шаманизъм.

Едно от основните правила на шаманизма за подържане на организма в добра форма е балансирането на личната енергия. Тази книга ще ви въведе в някои от основните шамански методи за възстановяване и поддържане на личната сила, и ще ви научи как да я използувате, за да помагате на по-слабите, болните и наранените. Техниките са прости, но много ефективни. Практикуването им не изисква “вяра” или промяна на възгледите ви за реалността в обикновено състояние на съзнанието. Не винаги е задължителна дори трансформация на подсъзнателно ниво, тъй като системата от шамански практики само пробужда нещо, което отдавна е в подсъзнанието ви. Въпреки, че основните шамански методи са прости и лесно усвоими, ефективното практикуване на шаманизма изисква самодисциплина и проникновение.

Don`t copy text!