Числото шест е число, което е съставено от две тройки. Геометрично, то се представя от два триъгълника, които се вплитат така, че единият им връх е насочен надолу, а другият – нагоре. Така сдружени, те образуват древния кабалистичен знак, наречен сектаграма. В числото шест е изразена борбата между духа и материята. Триъгълникът, който сочи надолу, е символ на материалния, веществен, конкретен и земен свят, с всичко онова, което го характеризира, а другият триъгълник, който сочи нагоре., е духовният свят, с вечните стремежи към небесата. Тия два триъгълника са вплетени в човека, който живее и в двата свята и който има свободната воля да избере един от тях за свое царство. Тоя подбор е мъката, мъдростта, падението и възходът на човека, дошъл на земята да изпита всичко. Шестицата, следователно, е число, както на вечната небесна реалност, която за човека е невидима, така и на земната илюзия, която е въплътена. Арабският знак на числото шест (цифрата) показва, че в земята е посадено едно семе, което е поникнало, но още не е дало своите плодове. То е същевременно и символ за едно освобождение от магическия кръг на колебанието и тръгване по строго определен, избран път. Шестицата геометрично е построена на една ирационална база, тъй като радиусът на окръжността не е точно равен на страната на вписания шестоъгълник, поради несъизмеримостта на диаметъра с дължината на окръжността (П = 3,14). Ето защо, числото шест е донякъде извън световно, небесно число и приложено тука на земята, създава противоречия. Числото шест се дели на две и на три. Разделено на две, дава три – числото на хармонията, равновесието, а разделено на три, дава две – числото на противодействието и борбата.

Някога Давид даде на еврейския народ тоя знак, като го остави свободен да приеме един от двата пътя, които се крият в него. Ако тоя народ приеме за свой път триъгълника, чийто връх сочи нагоре, тогава ще намери небесната си обетована земя. Забрави ли Бога и поеме ли път по другия триъгълник, който има върха си надолу – в грубия материален свят, към блясъка на измамното злато, той ще иде към огъня на земните страдания, не ще познае Христа и дълго ще плаче, без сам да знае защо, пред Йерусалимската стена.

Из “Слънце след буря”, Есета,

Георги Томалевски

………………………………..

Още от качествата на 6-цата: Най-любвеобилно число. Девиз: Любов!  Завършеност в своята полярна противоположност – звезда с шест лъча  към създаване на обем към самия себе си чрез вглъбяване – куб. Носи качества като интуитивност, емоционалност. Афинитет към блясък, пъстротата във всеки неин смисъл. Шестицата се свързва с планетата – ВЕНЕРА, която олицетворява любовта и красотата, изкуството.

Като Път на живота/Лична вибрация: Ако Вашето число е 6, то Вие привличате хората като магнит. Обичате семейството, приятелите, красивите вещи. В любовта влагате прекалено голям идеализъм и понякога ставате ревниви и мнителни. Приличате на машина за Любов – давате, давате…флиртувате и обичате. Понякога сте като пухкаво малко котенце, което иска да го галят, да му се възхищават и обичат. Търсите хармонията във всичко и грозното Ви отвращава. Имате силна връзка с родителите и приятелите си. Ах, как обичате да харчите пари…Да радвате хората около себе си. Може да сте много темпераментни или много мудни.Добрите обноски при Вас са издигнати в култ.

Като Лична година 6: това е годината на дома, семейството, приятелството и любовта. Време за сближаване, но внимавайте в общуването. Емоционална година. Склонност към домашен уют, красота, хармония. Събужда се естетическо усещане и творчески изяви. Възможност за забременяване – включително на идеи и проекти.

Don`t copy text!