Фрагмент от книгата «Триумф на Духа» Надежда Латишева

Често говорим за откритост на Сърцето. Много хора на Земята живеят със закрито Сърце. Това означава, че живеят в илюзия, която са създали сами. Отвореното Сърце предполага приемане на външните условия такива, каквито са в действителност, приятни, положителни или негативни. Ако е налице неприемане, желание да избягаш от действителността, ти се отделяш от околната среда, изолираш се в собствения си малък свят, с условия за съществуване, създадени от мислите и желанията. Обикновено такъв човек трудно разбира близките си, колкото и да иска, тъй като техните вибрации са недостъпни за чувствата му.

Най-фино чувстващият енергиен център е центърът на Сърцето. Ако той е закрит, представата на човека за околния свят е изопачена. Ако този център е открит малко, или е напълно затворен, няма развитие на висши духовни сили и способности. Само при отворен сърдечен център може да има сливане на енергиите от ниските и висшите Планове, развитие на висока чувствителност и разбиране на окръжаващата природа и хора. В този случай може да се развие чувство на божествена любов и състрадание. В противен случай се развива вместо чувствителност, чувственост, и функциите на физическото тяло. Оттук и понятието животинска любов. При болшинството майки любовта е инстинктивна, а основната маса млади хора не обичат, те се занимават с любов. Това е резултат от затвореното духовно Сърце.

В живота понякога се случва така: хората преживяват прекрасна истинска любов, но тя се оказва нещастна, без отговор. Понякога любовта им е взаимна, но не умеят да я запазят. В резултат на преживяното, не искайки отново да преминават през сърдечни страдания, губейки надежда за по-добро, хората затварят Сърцето си. Ако това продължи дълго, процесът може да стане необратим. Човек се лишава от възможността да обича и да бъде обичан. В него могат да се развият психични сили, но без любов те стават разрушителни за него и обкръжаващите го хора.

Спомняте ли си думите на Исус: „Когато станете като малки деца, само тогава ще влезете в Царството Божие”? Малките деца още не са се научили да скриват чувствата си, те са открити, непосредствени, искрени. Не ви призовавам да откривате пред всички хора съкровените си сърдечни преживявания, но не трябва да се затваряте от околния свят. Става въпрос не за откритост на живота ви пред другите хора, а за искреност на чувствата, готовност да гледате с отворени очи на света и да приемате информация без изкривяване от вашите предположения. Ако хората са неискрени с вас, и получавате от тях неверна информация, това е техен проблем. А относно отношенията вътре в семейството, точно тук е необходима откритост на Сърцето, тогава отношенията ще се развиват при пълно доверие. Любовта се разгаря и укрепва при едно условие: чисти мисли, искреност. Тогава допуснатите грешки не се възприемат толкова болезнено и се прощават лесно.

Тези понятия се дават от гледна точка на духовните закони и висши космически принципи. Необходимо е да се разбере, че при общуване едната Душа вижда другата, всички намерения и чувства се предават от едното енергийно поле в другото. Ако присъства и най-малкия фалш, всичко това се чувства интуитивно, предизвиква раздразнение, протест и дори гняв. Неискреността и фалшът пораждат неприятности в семейството. Ако осъзнаете това, ще ви бъде по-лесно да изразявате чувствата си, да общувате с разбиране на някои слабости и недостатъци, приемайки се един друг каквито сте. Същото може да се каже и по отношение на другите. Много хора се страхуват да отворят Сърцето си поради страх от силни преживявания. Ако обаче приемат един друг такива, каквито са, няма да има силни преживявания. Ако човек е с високо съзнание и устрем към Светлината, той контролира своите мисли и поведение, и по този начин се усъвършенства. Ако не се стреми към това, вие с нищо не можете да му помогнете, вашите преживявания няма да го променят. Взаимоотношенията трябва да се изграждат на тази основа. Човек е устроен да осъзнава много, само ако го изпита върху себе си. Все пак Душите са индивидуални, неповторими. Именно това е желателно да виждате един в друг и светът ще се представи пред вас в нова светлина.

Чрез yosif.net

Don`t copy text!