Всяка година човечеството преминава през така наречените портали на сътворението, които ни снабдяват с необходимите творчески инструменти, необходими за бъдещото ни развитие на следващото стъпало в еволюцията. Такива два портала са 12:12 и 11:11 – основните два годишни творчески изпита за цивилизацията, които й откриват новите пътища за развитие. По време на тази “изпитна сесия” човечеството се докосва до вселенските вибрации, които по време на прехода от едно към друго стъпало в спираловидния еволюционен процес са призвани да придадат на колективното съзнание нужните му за този етап вибрации.

Порталите не са места, през които да минете физически, а са Врати за Извисяване, за летеж на вашето Съзнание и свързване на собствените ви вибрации с тези от по-Висшите измерения, с които сте готови да кореспондирате и слеете вашата Светлина с тяхната. Само ако резонирате с тях, това ще се случи, а не просто защото го искате или има отваряне на пореден Портал. Той носи за всеки от вас на практика различна енергия и кодове.

През Порталите минавате не вие, а вашето променено, пораснало Съзнание, което е готово да се устреми към по-Висшите сфери на Духовния Свят и да се свърже с измерението, с което резонира, както и със Съществата в него. То става част от този Нов, по-извисен Свят и започва да предава за вас неговите вибрации, които се внедряват в Съществото ви и постепенно го превръщат в Истински обитател. Вашето Съзнание са антените, чрез които вие улавяте правилата, законите, начина на Присъствие и морала, които са утвърдени там. Вие също ставате пълноправен негов жител. Всичко, характерно за този Свят, вече е и ваше, сваляте на Земята неговите октави като не само ги закотвяте в себе си, човека, но ги и излъчвате наоколо – към Земята и хората.

Сърцето е нашият единствен проводник към бъдещето, въпреки че в него няма нито минало, нито бъдеще. Защото То е единственият инструмент за единение с Бога. Няма как да преминем от едно стъпало на еволюционната спирала към друго, ако не приемем своето Сърце не като физически орган, а като място, където обитава нашата Душа, чрез която ни говори гласът на Божественото в реалиите на физическото ни настояще. Ето защо всеки е длъжен да приеме Сърцето си като Учител, като прозорец към Безкрая, като Божествено знание.                                 

Когато прекрачите прага на порталите 11:11 и 12:12, отварящи се с изгрева на Слънцето на датите 11.11 и 12.12. можете да формулирате желания, в които не би следвало да има лични мотиви. Не искайте за себе си, използвайте този портал да настроите съзнанието си на по-високи вибрации, да извисите Духа си и да усетите единението с Божественото.

Числото 2 като редукция на 11 е символ на двойственост и промяна, защото ЕДНО може да се реализира единствено чрез ДВЕ. То включва в себе си две паралелни съществувания – тези на отрицанието и симпатията, на партньорството и симетрията. По някакъв странен начин това число(2) обхваща несъвместими и неприемливи на пръв поглед понятия – пасивност и подчинение, желание за покой и чувство за пълна хармония, Ин и Ян – това са доброто и злото, черното и бялото, хармонията и дисбаланса, вечният стремеж към равновесие.

Числото 3 като редукция на 12 се счита за директната връзка с Всемира. То носи лекота, лесно случване на нещата, късмет. Но! Късметът не е птичка да се улови – тя кацва на мига и ако се чудиш кацнала ли е и защо е точно при теб, може и да отлети! Числото 3 изисква и да имаш предвид максимата: ”Следвай случващото се и продължавай нататък!”. Налага ти ако искаш да последваш късмета, да имаш готовност да го грабнеш и то…веднага! Като символ на истината(3) момента на портала 12:12 е момента на Истината в живота ви.

Сега е важно да имаме силна и любяща връзка с Майката Земя защото пътешествието ни е общо, както и с нас самите дълбоко навътре, за да се доверим на Плана на Създателя. Така постепенно с личното си израстване допринасяте и за общото и за това на самата Планета. Разбира се, вие никога не губите връзката с Майката Земя, напротив. Тя дори става по-силна и осмислена, защото вие сте нейно, напреднало в Еволюцията дете и си взаимодействате и комуникирате на още по-Високо ниво. Полезни сте за цялото човечество, за Нея и това е взаимно.

Имаме право на избор дали ще останем само наблюдатели или с мисъл и енергия ще поддържаме раждането на новата реалност. Щом живеем в това време, душата ни знае истинската цел за този избор.

Желая ви любов и вдъхновение! ~ М.С. (Guru Sakhi)

~ по материали от интернет

 

Don`t copy text!