Всяка година човечеството преминава през така наречените портали на сътворението, които ни снабдяват с необходимите творчески инструменти, необходими за бъдещото ни развитие на следващото стъпало в еволюцията. Такива два портала са 12:12 и 11:11 – основните два годишни творчески изпита за цивилизацията, които й откриват новите пътища за развитие. По време на тази “изпитна сесия” човечеството се докосва до вселенските вибрации, които по време на прехода от едно към друго стъпало в спираловидния еволюционен процес са призвани да придадат на колективното съзнание нужните му за този етап вибрации.

Порталите не са места, през които да минете физически, а са Врати за Извисяване, за летеж на вашето Съзнание и свързване на собствените ви вибрации с тези от по-Висшите измерения, с които сте готови да кореспондирате и слеете вашата Светлина с тяхната. Само ако резонирате с тях, това ще се случи, а не просто защото го искате или има отваряне на пореден Портал. Той носи за всеки от вас на практика различна енергия и кодове.

През Порталите минавате не вие, а вашето променено, пораснало Съзнание, което е готово да се устреми към по-Висшите сфери на Духовния Свят и да се свърже с измерението, с което резонира, както и със Съществата в него. То става част от този Нов, по-извисен Свят и започва да предава за вас неговите вибрации, които се внедряват в Съществото ви и постепенно го превръщат в Истински обитател. Вашето Съзнание са антените, чрез които вие улавяте правилата, законите, начина на Присъствие и морала, които са утвърдени там. Във Вселената битуват закони, които за доста от хората са все още непонятни. На определен период от време и при определи сили, които действат във вселената, се случва такова космическо пренареждане. Всяко едно космическо пренареждане води до промяна на всички нива и тези промени се отразяват на всеки един човек по различен начин. Всичко, характерно за този Свят, вече е и ваше, сваляте на Земята неговите октави като не само ги закотвяте в себе си, човека, но ги и излъчвате наоколо – към Земята и хората.

Датите, за които толкова много се говори и така наричаните портални дати, са периоди, в които към земята ще се излъчва по-силна енергия, която е вид проба, защото не би могло нещата да се случат изведнъж тук и сега веднага. Има нужда това, което се случва, да бъде тествано и изпробвано. На тези дати има изпращане към земята на много силна енергия, която за тези, които са подготвени за нея, ще бъде като дар, но за всички останали тя ще въздейства отрицателно. Тези две портални дати ще са добри за тези, които са направили всичко необходимо, за да изчистят себе си и енергийните си центрове. Те ще им дадат тласък да се свържат със своя Висш Аз и да отключат определени способности, ще се научат да използват енергията по възможно най-добрия начин. С всеки изминал път(всяка година) енергията се засилва така, че нещата да бъдат извършени плавно, защото ако не биват извършени плавно цялата земя би била обречена на разруха.

Сърцето е нашият единствен проводник към бъдещето, въпреки че в него няма нито минало, нито бъдеще. Защото То е единственият инструмент за единение с Бога. Няма как да преминем от едно стъпало на еволюционната спирала към друго, ако не приемем своето Сърце не като физически орган, а като място, където обитава нашата Душа, чрез която ни говори гласът на Божественото в реалиите на физическото ни настояще. Ето защо всеки е длъжен да приеме Сърцето си като Учител, като прозорец към Безкрая, като Божествено знание.                                 

Когато прекрачите прага на порталите 11:11 и 12:12, отварящи се с изгрева на Слънцето на датите 11.11 и 12.12. можете да формулирате желания, в които не би следвало да има лични мотиви. Не искайте за себе си, използвайте този портал да настроите съзнанието си на по-високи вибрации, да извисите Духа си и да усетите единението с Божественото.

Числото 2 като редукция на 11 е символ на двойственост и промяна, защото ЕДНО може да се реализира единствено чрез ДВЕ. То включва в себе си две паралелни съществувания – тези на отрицанието и симпатията, на партньорството и симетрията. По някакъв странен начин това число(2) обхваща несъвместими и неприемливи на пръв поглед понятия – пасивност и подчинение, желание за покой и чувство за пълна хармония, Ин и Ян – това са доброто и злото, черното и бялото, хармонията и дисбаланса, вечният стремеж към равновесие.

Числото 3 като редукция на 12 се счита за директната връзка с Всемира. То носи лекота, лесно случване на нещата, късмет. Но! Късметът не е птичка да се улови – тя кацва на мига и ако се чудиш кацнала ли е и защо е точно при теб, може и да отлети! Числото 3 изисква и да имаш предвид максимата: ”Следвай случващото се и продължавай нататък!”. Налага ти ако искаш да последваш късмета, да имаш готовност да го грабнеш и то…веднага! Като символ на истината(3) момента на портала 12:12 е момента на Истината в живота ви.

Сега е важно да имаме силна и любяща връзка с Майката Земя защото пътешествието ни е общо, както и с нас самите дълбоко навътре, за да се доверим на Плана на Създателя. Така постепенно с личното си израстване допринасяте и за общото и за това на самата Планета. Разбира се, вие никога не губите връзката с Майката Земя, напротив. Тя дори става по-силна и осмислена, защото вие сте нейно, напреднало в Еволюцията дете и си взаимодействате и комуникирате на още по-Високо ниво. Полезни сте за цялото човечество, за Нея и това е взаимно.

Имаме право на избор дали ще останем само наблюдатели или с мисъл и енергия ще поддържаме раждането на новата реалност. Щом живеем в това време, душата ни знае истинската цел за този избор.

Желая ви любов и вдъхновение! ~ М.С. (Guru Sakhi)

~ по материали от интернет

 

Don`t copy text!