От Сергей Лазарев

Още около 1992г. Сергей Николаевич Лазарев разви теория и все още доразвива същността на описаното в старите свещени книги от различните опити за религии! Там се засягат процесите, наречени в различните опити за религии като се започне от най-главното–ЕДИНЕНИЕ С БОГА, и се стигне до детайлите, като ПРОШКА И ПОКАЯНИЕ! Човек е сложна енерго-информационна система, 98% от която са непроявени и само останалите 2% представляват проявено нашето съзнание и тяло! Вече споменахме в другите теми тук, че душата е Вечната съставна в нас, която е била преди всичко и ще остане след всичко! Душата е свързана с времето и създава времето, а това време създава пространството /духа или съзнанието/ и материята /тялото/! Оттук духа–духовността–съзнанието/пространството/ не са най-Висшето в енерго-информационния комплекс, наречен Човек и са подчинени на Вечната Божествена Частичка в нас, която е многослойна структура и се нарича душа–а свързано с душата е времето! Всеки процес във Вселената копира процеса на нейното създаване и Първопричината в себе си! Тоест, времето създава пространството, а пространството създава материята! С други думи–душата създава духа, а духът, известен още като съзнание, създава тялото! Какво точно представлява душата, никой не може да твърди със сигурност, но според изследванията с пондеромоторното писмо Висшата информация засега се открива на Лазарев в горе-долу следният вариант–Душата е многослойна и свръхсложна структура, която на повърхността си контактува с духа /съзнанието ни/, а в дълбочина е свързана с някакво условно наречено ангелско ниво в нас и след това, на още по-дълбочинно ниво е свързана с енергията, с времето и с информацията, докато всичко това се свие в точка и стигне до Всичкото, наречено Любов или Бог! Душата е центъра, през който постъпва Чистата Божествена Енергия, която впоследствие се реализира в съдба и здраве и доколкото информацията или емоциите стаени дълбоко в тази душа са правилни, дотолкова е правилно и подвключването към Извора, за да протече Енергията! Тези емоции обаче не винаги съвпадат с повърхностните ни емоции! Начина, по-който можем да им влияем е като с малкото колелце да спрем и завъртим голямото! Трябва да се повторят и натрупат като затвърден рефлекс, за да се каже, че са достигнали и влияят на душата! Не може един път да презрем, а после на думи да кажем, че обичаме човека–трябва като се сетим за него да сияем вътрешно, за да се каже, че старата и неправилна емоция е променена! С това обратно влияние обаче в повечето случаи само се затлачва душата под инстинктите и именно с подпомагащата /но не и основна/ комбинация от чисто механични влияния на телесното угнетяване/пост, закаляване, билки и т.н./ и с тези упражнения на съзнанието се цели да се предаде правилна настройка от дълбочината на съзнанието-духа, което контактува с повърхността на душата! А Душата е сложна и многослойна и в Ядрото си е Чиста! Но като проява на Божественото е диалектическа по Същност–Затова от една страна казваме, че душата на повърхността си е угнетена, а от друга страна казваме, че в дълбочина е чиста и нищо не може да я замърси! Упражненията целят точно това обратно въздействие с малкото колелце на съзнанието ни върху голямата колело на душата ни! Промяната е бавно осезаема, защото душата има най-голямата инерция, но тази промяна на ниво душа, задължително се отразява и на подвластните й нива—много често засиява не само тя, но се подобряват и телесното здраве и съдбата!  

Ще преразкажа няколко негови ежедневни упражнения, които успешно „проветряват“ нашето подсъзнание, тоест нашите души и оттам и тези на поколенията ни от отрицателните програмки, които са се загнездили дълбоко в емоциите ни от изпитана някога агресия и от съзнателно или несъзнателно отрицателно чувство, което всъщност на езика на подсъзнанието означава само едно–желание да се унищожи другия и да го няма събитието! Тези тенденции, от програми за унищожение, рано или късно /вече все по бързо/ се връщат обратно към източника им, и стават програми за самоунищожение, а на всичко отгоре, те се предават на подсъзнателно ниво и на поколенията ни! Обикновено изплуването на програмите за самоунищожение /ЧИСТКАТА/ става напролет, защото тогава е най-силна връзката с другите светове и поколенията, или това става когато трябва да се роди дете, или когато трябва детето да стане социално-осъзнато /към 2-3г. възраст/, или когато детето узрява полово, или когато среща първата си любов, или когато трябва да се роди внуче и т.н. В нашия битовизъм сравнително най-лесно се преодоляват чисто материалните загуби! След това по трудност е загубата на позиции, работа, планове, ранг, статус и т.н.! Тези две нива ще преминем с по едно упражнение, макар, че още там може да се срещнат трудности и да не се справят много хора! Което пък говори за нивото им на вяра и за количеството Любов, което са натрупали в душите си! И най-много ще се занимаем с най-трудно преодолимите за почти всички хора–висшите /душевни/ чувства—когато са се подиграли с нас, когато ни обиждат, когато ни предават, когато са ни изневерили, когато ни напуснат или когато умрат близки хора! Какво значи да запазим чувството на Любов!? Бог е Любов! Следователно да запазим това чувство, означава да виждаме във всяко едно събитие на първо място Висшата Божествена Логика, която води всеки един от нас и Която определя, /в зависимост от нашето дълбоко вътрешно емоционално състояние спрямо нея/, какво ще ни се случи, за да ни сближи с Нея и накара да се захванем и отъждествим отново за Единствената правилна и Вечна Логика на първо място и чак тогава да действаме като подвластни на инстинктите си! Ще започнем от най-лесното към по-трудното, като упражненията са примерни и те просто навеждат на размисъл, който не бива да е повърхностен, а възможно най-детайлен и продължителен! Точното тълкувание и точното провеждане на упражнение можете да добиете само с гледане на актуални видеоприложения на Лазарев:  

Първо общо упражнение–за материалното: –Запазване на чувството на Любов, когато са ви ограбили, откраднали портфейла или колата, разбили вилата и т.н.

  • Преминете през целия си живот и си спомнете всяка една материална загуба! Вижте Висшия смисъл и Логика в тази „загуба”! Отделете същата доза Любов и Благодарност към Твореца, както когато сте придобивали нещо! Осъзнайте, че тези загуби са спасили душата ви, като са я откъснали от прилепването й към материалното! Претенциите ви към извършителите трябва да са само външни, но и съобразено сурови, а вътре в сърцето си трябва да ги обичате и да се чувствате равни и единни с тях, защото пред Бога всички са равни и там няма виновни, а има Едно Цяло, което се самолекува чрез прояви във физическия свят, които не подлежат на нашата логика!

Второ общо упражнение–за духовното: –Духовността ни, това е нашето съзнание! Дух, съзнание и пространство е едно и също нещо в енерго-информационната структура, наречена Човек! Не бива да бъркаме духовността ни с това, което са определили в религиите като Висш Дух! Висшия Дух всъщност е Душата на Вселената! Тези понятия са останали неразбрани още от учениците на Исус и от онези времена тръгва термина Висш Дух, който всъщност се отнася за Непроявената Част от Твореца–за Душата на Вселената! Духовноста в проявения ни живот са целите, задачите, плановете, желанията и т.н.

  • Преминете през целия си живот, когато несправедливо сте били уволнени или невзети на работа, отрязани на изпит или конкурс, когато сте били отстранени от проект или длъжност, когато са ви развалили плановете, когато са ограничили свободата ви или когато са ви притискали с подмолни и непозволени според вас средства и т.н. Разгледайте всеки път когато е ставало нещо подобно отново приоритетно през призмата на Любовта! Вижте отново първо Висшата Логика на спасение във всяко едно събитие или личност, свързани с тези събития! Усетете, че извършителите са просто оръжия в ръцете на Съдбата на първо място и чак тогава идва ред на земната логика! Следователно и вие първо трябва да приемете ставащото, което отново е на първо място породено от вашето душевно състояние и чак тогава, изпълнени с вечната любов към тях, към съдбата си и към самите себе си, може да реагирате на външно ниво със съответната на ситуацията твърдост!

Трети вид упражнения–за душата/висшите чувства/: -Първо упражнение–родители: –Във връзка със това, че нашето най-голямо изпитание често ни се предлага от Висшето чрез най-близките ни хора и също, че отношението ни към родителите ни е земната проява на нашата вяра и отношение към Твореца над нас, около нас и в самите нас, ще започнем с преразглеждане на събитията и емоциите ни към нашите родители! Особено е важно, когато момиче има претенции към баща си, а момче към майка си! В подсъзнанието, освен като отношение към Този, Който ни е създал, претенцията към противоположния по пол родител се превръща и в претенция към всички представители на противоположния пол, а това в много случаи се явява решаващо при семейните съюзи!

  • Затова преминете отново мисловно през живота си и си припомнете всеки път, когато сте били възпитавани, ограничавани, набеждавани, наранявани, обиждани, ощетени от родител! Дори когато душата му е избрала да ви остави сами и да отиде в задгробните светове по-рано от „очакваното“! Вижте отново Логиката, която лекува и спасява душата ви на първо място и благодарете за това! Отделете отново порция Любов към Твореца, Който управлява всички нас и ни кара да се изпитваме и нараняваме външно! Отново усетете, че родителя е първо проводник на Божията воля и чак тогава е земния човек, със своите инстинкти за продължение на рода или за оцеляване!

-Второ упражнение–съжителство: –Тук няма абсолютно никакво значение дали съжителството е свободно, в граждански или религиозен брак, защото Бог събира хората и външния ритуал не определя вътрешната степен на тяхната връзка, още повече, че венчание в храм се прави, за да се покаже, че Бог е между двама души и определя отношенията между тях, а не за да се изпроси езически сигурност или защита за брака! В съжителството ще добавим и роднините, понеже там връзките са със същата сила, а за съжаление, много често има случаи на обида, омраза, страх и претенции и към деца, братя, сестри, братовчеди, вуйчовци, лели и т.н. Сред близките е възможно изпитание на всякакви нива—от материалното, през духовното и до висшите чувства, но понеже имаме някаква близост, то те винаги припокриват и чувственото изпитание! Още повече, че проявата на отрицателна емоция, като претенция, обида, омраза, осъждане, неприемане, страх, униние и т.н. към близък, се развива като програма много по-бързо и силно и се връща отново към нас вече като програма за самоунищожение! При близките се проявява и другата крайност—да се прекланяме или да си направим кумир от образа или поведението близкия, което отново е нарушение  и отстъп от Бога и обикновено, когото поставим над Бога, Бог ни разочарова от него, за да ни подскаже отново Кое е Вечното и непреходното, което на първо място трябва да обичаме и боготворим!

  • Преминете подробно през живота си и си спомнете всеки един случай, когато ваш близък се е отнесъл несправедливо към вас, ограбил ви е, ощетил е ваш копнеж или порив, забранил е ваше желание, предал е ваша тайна, прекъснал е ваша връзка, изгонил е ваш партньор, пребил е вас или някой от съюза ви, развалил е топли отношения, изневерявал ви е, починал е преждевременно или от смърт, която смятате за несправедлива! Усетете и вижте на първо място Висшата Логика във всяка една от тези случки, която е работила за пречистване и устремяване на душата ви отново към Единствената Вярна Същност, Логика и Посока! Усетете, че на Вътрешно ниво няма виновник, а само беззащитен човек, който изпълнява Божията Воля и помага да се даде корекцията, а от това, как вие ще я приемете, зависи и дали ще бъде приета Свише или ще последва по-отчетлив урок!

-Трето упражнение–презрение и надпоставяне: –Упражнение против разновидността на най-големият грях—горделивостта! Именно този грях е описан с алегоричният образ на дявола! Да достигнеш до ниво на способностите, което е ангелско, а както знаем, ангелите нямат своя воля—те се отъждествяват с Божествената воля във всичко! Ако достигнем до големи способности или дори да не достигнем, ние може също да възприемаме нещата не от най-важната гледна точка, а от гледна точка на интересите ни, свързани с двата човешки инстинкта на първо място! Това всъщност е бягство от единобожието! Неусещане за единството на Вселената!

  • Преминете отново през живота си и си спомнете онези ситуации, когато сте презирали или сте се надпоставяли над някого заради външният му вид, заради умствените му способности, заради физическите му недъзи, заради миризмата на тялото му, заради навиците му, заради състоянието на неговата кола или къща, заради работата му, заради заплатата му, заради студенината му, заради отвеяността му, заради предателствата му, заради порядъчността му, заради пола му, заради импотентността му, заради обратната му сексуалност, заради цвета на кожата му, заради духовността му, заради вероизповеданието му и т.н. Усетете, че това са само повърхностни белези, а вътре, в същността си, вие сте едно цяло с този човек! Изтъкани сте от Една и Съща Любов изначално, която има една външна промисъл за него, а друга за вас, но се грижи еднакво за вас и вие сте братя вътрешно! Тази Любов е най-важното нещо за вас и Нейната Висша Логика вие признавате и виждате във всичко и във всеки!

–Четвърто упражнение–страхове и униние: …Всъщност, ако започнем със страха и унинието, ще трябва да наблягаме после поотделно на всяка една отрицателна емоция–не само страха в разнообразните му варианти и способността да различаваме предпазливостта от него, но и унинието, което е най-опасната и многолика отрицателна емоция–от главоболието и „втръсването“, до нежеланието в най-груба, агресивна и погубваща проява! Със страх от нещо е сигурно едно–че нищо няма да спечелите, а със униние, направо желаете смъртта на Бога във вас, оттам вашата физическа смърт и заличаване на съществуването на свързаните с вас потомци!… –Нека направо обобщим всички отрицателни емоции и направим упражнение свързано с тяхното преодоляване и заличаване на последствията от тях във времето, оттам в пространството и оттам в самите нас, като проявени! –Пето упражнение–победа над инстинктите:  Ние сме Любов в дълбочината или началото на същността си! Тази Любов е над всички наши емоции и осъзнавайки, че Тя, тоест Бог, ръководи всичко ставащо с нас, ние осъзнаваме, че всичко, което ни се е случило е било на първо място, за да се спаси тази Любов от притисналите Я земни страсти! За да оцелеем въобще като хора и цивилизация, е необходимо да знаем, че има един инстинкт, който е главен–това е Устрема ни към Това, Което разбираме като Бог, Инстинкта за единение с Бога или наречен с други думи: Инстинкт за съхраняване на Любовта в душата! За да покажем и докажем, че този инстинкт е на първо място в съзнанието ни, ние трябва да приемем унижението, под каквато и да е форма на другите два земни инстинкта–за самосъхранение и за продължаване на рода!

  • За целта, давайте сега да си отделим половин час спокойствие и уединение и да преминем през живота си, като си спомним всички онези моменти, когато спомагателните инстинкти са били унижавани! Природата виртуозно прави това с една-единствена цел–за нашето спасение! Моментите, когато са унизили живота ни, съдбата ни, здравето ни, отношенията ни, топлотата ни, сигурността ни, плановете ни, желанията ни, са всъщност спасителните операции, за да се съхрани в душата ни чувството на Любов и така да преживеем точката на „кипене“! С други думи, отново да усетим, че ние сме Любов и че Тази наша Висша същност, по своята Логика ни разделя от гибелното увеличение на привързаностите и страстите ни, като с това, първо ни предупреждава, че сме на предела, за носене на отговорност и второ, дава ни в аванс възможността да се изчистим и продължим, спасявайки ни от преждевременното напускане на този материален свят! Както се казва простичко, по народному: “Всяко ‘“зло“‘–за добро!“

Превод и обработка:Константин Илиев Неделчев

Още статии от С.Лазарев: ТУК

Don`t copy text!