О или У. Това е въпросът! Номер или нумер! Кое е българското?
НОмерология или НУмерология! Каква е разликата?

Това са две названия на една и съща наука, занимаваща се с числата. Различават се само по една буква и това не би трябвало да бъде повод за конфликти между хората, които имат отношение към едно колкото древно, толкова и съвременно знание. Но границата на търпимост вече е премината.

Още в годините 1995-1996г, когато работех върху книгата ми “Номерологичен именник” съществуваше това “нукане” и затова в нея отделих няколко реда, в които се опитах да обясня защо смятам че нОмерология е по-правилното наименование на български език.

В последните две-три години обаче “нукането” прие застрашителни размери. Стигна се дотам, че наскоро редакторите на известен пловдивски вестник, цитирайки книгите ми “Номерологичен именник”, издаден през 1998г. и “Номерологичен календар” – през 2001г. в една статия, замениха “о” с “у” и в двете заглавия.

В българския език думата “номер” е чуждица. Идва от френски език, където nombre означава брой, число. В “Речник на чуждите думи” на Г.Бакалов изд. 1949г. намираме:
”номер- брой или число по ред. номерирам -поставям поредни числа.”

По този начин,имайки в нашия език корена номер като добавим наставката за наука – логия, се получава съвсем естествено думата номерология.

Също така на френски nom означава име, название. Номерологията е тясно свързана с имената, с всякакви названия, които могат да се изразят посредством числа и да им се придаде определен смисъл.

Да видим откъде идва “нукането” ?

На английски език число, номер е number, което фонетично звучи като “намбър” или “нъмбър”, а глаголът to number значи номерирам, работя с номера (числа).

На испански e numero и се произнася “нумеро”, а глаголът номерирам е numerar – “нумерар”.

Науката за числата – номерология – е на английски numerology, на френски numerologie, а на испански numerologia.

И на трите езика думата произлиза от корена numer, като се произнася съответно “нумеролоджи”, “нюмероложи” и “нумеролохиа”. На български обаче се превежда като номерология.

Така е в “Звездни знаци” на Линда Гудман, в “Числата-ключ към загадката Съдба, наръчник по номерология” на Флорънс Камбъл и в редица други книги в превод от английски език.

Лиана Антонова, която е прекарала по-голямата част от живота си на запад, използва в своите книги “номерология”, а не “нумерология”. Повечето наши сериозни автори, които пишат по темата използват думата номерология.

“Нукането” в България обаче идва не толкова от запад, колкото от изток. Българският и руският език като славянски езици са много близки, но в случая със съществителното “номер” имаме съществено различие. В руския език “число” е също както на български – пак “число”.

В същото време за поредни числа съществува думата нумер, а не както у нас номер и от там нумериране, затова естествено науката за числата на руски се превежда нумерология.

Инвазията на “нукането” в българските медии идва най-вече от неправилния превод от руски, а също така от практикуващите у нас хора с руски произход.

Обичам руския език и свеждам глава пред всичко стойностно, което е написано на него. Но не искам да си кълча езика и да “нукам”, вместо да казвам НОМЕРОЛОГИЯ – дума, която звучи съвсем естествено и красиво, но най-вече български.
Автор Муси Дачева/temura.net
………………….
Но според мен пък, уважаеми приятели, за да не си кълчим наистина чак дотам езика, правилното произнасяне пък и писане е нУмерология, тъй като основния източник на това толкова невероятно и абсолютно точно познание идва от Изток, и именно поради тази причина не бива да го изкривяваме като понятие – така, както е изопачен на Запад целия Източен окултизъм. 🙂 Освен това, всеки тръгнал по пътеката на познанието на числата, в даден момент трябва да реши кое ще използва. В този смисъл в сайта Квадрата на Питагор ще срещнете единствено и само нУмерология. 🙂

Може да ви е интересно и За метода Квадрата на Питагор

Don`t copy text!