Не е толкова до това КЪДЕ мъжът докосва своята жена, колкото до това КАК я докосва, така че тя да се чувства в безопасност.

Не е толкова до това КАК той я докосва, колкото до това ЗАЩО я докосва, така че тя да се отвори.

Не е толкова до това ЗАЩО той я докосва, колкото до това КОЙ е избрал той да бъде и как е избрал да живее в моментите, часовете, дните и седмиците, които го водят нагоре към това докосване.

И не самото ДОКОСВАНЕ има такова значение, каквото има енергията на неговото НАМЕРЕНИЕ.
И когато всичко това присъства, дори не е нужно докосването, за да я накара да тръпне, а дума, дъх и дори просто начинът, по който я съзерцава.

Tова не е мечта, мит или неосъществима романтична фантазия – това е потенциал, който е присъщ на всеки мъж. Той изисква мъжът да се осмели да разпознае и да живее великолепието на своя потенциал, да се проявява в света с куража да осъществява своите отговорности , да държи на думата си, да преодолява предизвикателствата и да изостави оправданията.

Няма МЕТОД, който завладява света, има ИЗБОР да осъществиш потенциала си. И няма ТЕХНИКА, която да накара жената да забрави всичките си задръжки, това се случва чрез ЕНЕРГИЯТА на неговото намерение.

Този вид мъж е привлечен от специфичен тип жена – такава, която има строги граници, високи стандарти и която също следва най-висшия си потенциал.

by Graham R White

Може да ви е интересно и „Смисълът на докосването“

Don`t copy text!