Когато действаме, освен, че чисто физически привличаме към себе си желаното, също така не оставяме място на страховете, които ни държат в бездействие. Страховете са нещо, което съществува само в нашата глава, спъвайки израстването ни. Когато започнем да действаме, виждаме на практика колко безпочвени са били тези страхове. Всяка мисъл или емоция, на която отделяме време, изразходва от нашата енергия. Сега е моментът да изберем на какво да отдаваме енергията си – на страховете или на мечтите си. От това зависи какви плодове ще берем в бъдещето.Всички ние имаме силата да бъдем създателите на собствения си живот. Нека да не се самоограничаваме в мечтите си!

Don`t copy text!