Мисля си, че единственото, което човек може да даде на другите, с което може да допринесе за развитието и добруването им, е това да постигне и поддържа възможно най-висока вибрация.

Високата вибрация на първо място предполага безусловна любов към самия себе си, а на второ – постоянно усещане за радост от живота. Това са двете най-важни неща, които човек може да „направи“ както за себе си, така и за другите.

Вибрациите на любовта и радостта са изключително мощни. Те се излъчват постоянно и на огромно разстояние от човека, който е техен проводник, и оказват невероятно силно и ползотворно въздействие върху абсолютно всички хора, които попадат в обхвата им на действие. Те водят до огромни трансформационни промени в съзнанието на всички хора, които успяват да докоснат. Това е най-голямото служене, най-голямата помощ, която човек може да окаже на другите. Докосвайки ги с тези енергии, той подсъзнателно ги учи да обичат себе си, да се ценят, да ценят живота си. А това са най-големите уроци, които някой някъде и някога може да научи.
Така че, „просто“ да бъдеш любов и радост е предостатъчно. Способността да поддържаш състоянието на любов и радост предполага, че си усвоил правилен начин на мислене – гледаш правилно на нещата; гледаш на тях по начина, по който ги вижда Душата ти.

Тези правилни мисли, които ти позволяват да поддържаш състояние на любов и радост, не са нещо ефимерно. Те представляват енергийни образувания с определена честота. Те се излъчват постоянно от теб. И посредством това свое излъчване се предават и на другите, помагат им по незабележим начин да започнат постепенно да мислят и те по друг, нов, правилен начин – така че и те да могат да започнат да изпитват любов и радост. Това е истинското, върховното Служене.

Чрез Мария Казакова

Don`t copy text!